ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  POWSZECHNA ILLUSTROWANA HISTORIA SZTUKI. TOM I-II

  150,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 18×26 cm, stron 280 (t. 1) 329 (t. 2), oprawa introligatorska płócienna.

  Stan dobry (małe zaplamienia opraw, wpisy własnościowe, pojedyncze pęknięcia bloku i przybrudzenia).

  Spis treści t. 1 „Sztuka starożytna” :

  Początki rozwoju sztuki
  Budowle nawodne
  Najdawniejsze ozdoby
  A.Wschód
  1.EGIPT: Okresy sztuki egipskiej, Piramidy, Mastaba, Posągi, Świątynie, Kolumny, Grobowce, Rzeźba i malarstwo czasów późniejszych, Koniec sztuki egipskiej.
  2.CHALDEA i ASSYRYA: Sztuka starochaldejska, Sztuka assyryjska, Architektura assyryjska i ozdoby płaszczyzn, Ozdoby rzeźbiarskie i malarskie.
  3.PERSYA: Charakterystyka sztuki perskiej, Najdawniejsze dzieła architektoniczne, Pomniki dynastyi późniejszych, Suza i Persepolis, Groby skalne, Kolumny.
  4.FENICYA i AZYA MNIEJSZA: Znaczenie ich w historyi sztuki, Charakterystyka sztuki, Cypr, Azya Mniejsza, Jej wpływ na sztukę grecką.
  B.Grecya
  1.CZASY PRZEDHISTORYCZNE: Warunki przyrody, Budowle Micen, Troja, Tyrynt, Rzeźba miceńska i sztuka w zastosowaniu.
  2.ARCHITEKTURA: a) Rozwój budownictwa greckiego. Urządzenie świątyni, Styl dorycki, Styl joński, Styl koryncki, Pokrycie wnętrza, Polichromia, b) Historyczny przegląd pomników architektury, Sycylia i Italia południowa, Attis w Olimpii, Styl attycki, Akropolis, Budowle jońskie, Pomniki Azyi Mniejszej, Epoka aleksandryjska.
  3.RZEŹBA: a) Czasy wczesne — dzieła archaiczne, Utwory archaiczne, Azya Mniejsza i Sycylia, Rzeźba dorycka i jońska, Płaskorzeźby na grobowcach, Rzeźba peloponeska, Sztuka staro-attycka, Grupa „morderców tyrana” , Eginejczycy, Kierunek archaizujący, Baza trójnożna w Dreźnie.
  b) Okres rozkwitu w V wieku, Ozdoby plastyczne w świątyni Zeusa w Olimpii, Nike Paioniosa, Dyskobol, Fidyasz, Atena Partenos i Jowisz olimpijski, Świątynia Tezeusza,Rzeźby Partenonu, Płaskorzeźba attycka ze szkoły Fidyasza, Płaskorzeźby ze świątyni Apollina w Pigaiii, Polyklet (Diadumenos. Dorforos. Hera farnezyjska i Ludovisi. Amazonki.), Kef zodat starszy, Heroon z Giólbaschi
  c)Młodsza szkoła attycka, Skopas i Praksyteles (Apollo Cytadoros. Afrodyta Knidyjska. Hermes. Apollo Saurok-tonos.), Niobidzi, Pomnik Lizykratesa, Mauzoleum Halikarnassu
  d)Lizypp i jego szkoła, Rzeźba portretowa i rodzajowa, Terrakoty z Tanagry
  e)Okres hellenistyczny, Apollo Belwederski i Diana wersalska, Afrodyta z Milos, Nil, Malarstwo portretowe aleksandryjskie, Szkoła pergamska i rodyjska. Byk farnezyjski. Laokoon. Menelaos i Patrokles, Dar ofiarny Attalosa, Ołtarz w Pergamonie, Szermierz borghezyjski
  f)Koniec sztuki greckiej, Wenus medycejska. Herkules farnezyjski. Orestes i Elektra. Antinous
  C.Sztuka dawna Italii i Rzymu
  a)Etruskie groby i świątynie, Świątynie etruskie.
  b)Architektura rzymska, Kolumna w architekturze rzymskiej, Łuki tryumfalne i świątynie.
  Panteon, Colosseum, Termy, Pałace cesarskie, Grobowce
  c)Etruska i rzymska rzeźba portretowa str. 238.
  d)Płaskorzeźba rzymska, Łuk Tytusa i kolumna Trajana, Sarkofagi.
  D.Starożytne rękodzielnictwo artystyczne
  a)Ozdoby ze złota, Naczynia i narzędzia bronzowe, Wazy
  b)Dekoracye ścienne. Mozaika. Dom starożytny, Malowidło w grobach etruskich, Wesele Aldobrandyńskie, Malowidła ścienne rzymskie, Dom i jego ozdoby malarskie. Mozaiki
  c)Ciąg dalszy sztuki starożytnej

   

  Spis treści t. 2 „Sztuka wieków średnich”:

  A. Sztuka starochrześciańska
  1.RZYM: Upadek antyków – Katakumby i ich ozdoby malarskie – Rzeźby sarkofagowe – Sztuka zdobnicza – Budowa kościołów – Powstanie ich ze świątyń pogańskich -Bazylika. — Ozdoby kościelne. – Malarstwo mozaikowe.
  2.PAŃSTWO WSCHODNIO-RZYMSKIE: Wpływ kultury wschodniej – Kościoły w Syryi – Architektura wschodnio-rzym-ska. — Kopuły. — Kościoł św. Zofii w Konstantynopolu. — Malarstwo mozaikowe i miniaturowe.
  3.RAWENNA: Grobowiec Teodoryka – S. Apollinare nuovo. S. Apollinare w Classe. — S. Vitale. — Obrazy mozaikowe. — Zanik zdolności artystycznych. — Plastyka i snycerstwo w kości słoniowej.
  U Odłączanie sztuki wschodniej i zachodniej
  1.SZTUKA BIZANTYŃSKA: Ogólny pogląd historyczny — Rorobórstwo i jego w pływ na malarstwo miniaturowe —Aichitektura bizantyńska. — Mozaika i sztuka zdobnicza. — Stanowisko sztuki bizantyńskiej w historyi.
  2.SZTUKA ISLAMU:
  a.Syrya i Egypt. — Stosunek do sztuk obcych. — Meczet Sachra w Jeruzalem i meczety w Kairze. — Arabeski.
  b.Sycylia i Hiszpania. — Styl maurytański. — Meczet w Korduble. — Alhamora. — Losy sztuki arabskiej.
  3. SZTUKA KARLOWINGÓW: Sztuka w państwie Longobardzkiem i Frankońskiem. — Budowle Karola W. —Działalność budowlana Benedyktynów. — Fulda i St. Gallen. — Rzeźba i malarstwo. — Ornamentyka w malarstwie mianiaturowem.—Ewangelja i inne rękopisy z miniaturami. — Płaskorzeźby z kości słoniowej.
  C Rozwój właściwości narodowych w sztukach
  1. SZTUKA PÓŁNOCNA W. W. 11 i 12.
  Zanikanie tradycyi. —Wpływ zakonów. —Zmiany w sztuce.— Sztuka romańska.
  Architektura romańska. — System budowania. — Pomniki na gruncie Niemiec: w Saksonii (Quedlinburg. 11i 1 -desheim, Brunświk). — W Szwabii. — Katedry nad Renem środkowym (Speyer. Moguncya i Wormacya). — Kościół w Szwarcrheindorf i kościoły w Kolonii. — Inne kościoły nadreńskie. — Tumy w Bambergu, Naumburgu i Limburgu. — Układ zabudowań w klasztorach Cystersów (Maulbronn). — Austrya i Alzacya. — Kościoły Westfalskie. — Niemcy północne. — Budownictwo drewnione w Skandynawii. — Styl normancki w Anglii. — Budownictwo romańskie we Francyi. — Notre Da me w Clermont. — St. Front w Perigneux. — Notre-Dame w Poitiers. — Burgundya: Bczelay, Cluny, Dijon. — Normandya: Caen.—Hiszpania: Santjyago de Ccmpostella.— Salamanca.
  b. Romańska rzeźba i malarstwo: Sztuka za Henryka II.— Biskup Bernward jako protektor sztuki w Hildesheim. — Rozwoj i rozpowszechnienie się pierwiastków narodowych. — Rzemiosło artystyczne. — Złotnictwo i ludwisarstwo. — Tkanie dywanów. — Rzeźba i odlewy bronzowe w Niemczech. — Malarstwo ścienne (Szwarcrheindorf. Hildesheim, Brunświk). — Rzeźba późno-romańska w Niemczech. — Wlekselburz. — Złota furta we Freibergu. — Posągi książąt w Bambergu i Naumburgu. — Rzeźba beldijska i francuska.

  SZTUKA NA PÓŁNOCY W PÓŹNYCH WIEKACH ŚREDNICH:
  a.Architektura gotycka. — Ustrój sklepień i system szkarp. — Plan poziomy. — Ukształtowanie filarów, kapiteli i łuków. — Okna. — Architektura zewnętrzna. — Fasady i wieże. — Polichromia. — Pomniki we Francyi północnej. — Marienvall. — Lyon. — Rheims. — Chalons. — St. Denis. — St. Chapelle i Notre-Dame w Paryżu. — Chartres. — Amiens. — W Belgii: St. Gudule w Brukselli. — Katedra w Antwerpii. — W Anglii, Canterbury, Salisbury. — Lichfield. — Opactwo Westminsterskie. —. W Niemczech: Kościół M. Boskiej Łaskawej w Trewirze.— Kościół ś. Elżbiety w Marburgu. — Klasztory we Freiburgu i Strassburgu. — Tum w Kolonii. — K. ś. Katarzyny w Oppenheim. — Katedra w Ratysbonie. — Katedra ś. Szczepana w Wiedniu. — Klasztor w Ulmie. — Tum w Halberstacie. — Budowanie z cegły na północy. — Kościół ś. Maryi w Lubece. — Zamki średniowieczne — Malborg. — Architektura cywilna w Niederlandach (Ypern, Bruksella, Leodyum) i Niemczech (Lubeka, Brunświk. Rostok). — Budownictwo drewniane i mur pruski.
  b.Rzeźba i malarstwo: Stosunek wzajemny architektury i rzeźby gotyckiej. — Rozwój rzeźby we Francyi w katedrach w Charles, Amiens i Rheims. — Groby królów w St. Denis. — Studnia Mojżesza w Dijon. — Rzeźba niemiecka w klasztorach we Frejbergu, Strasburgu i Kolonu. — Malarstwo na szkle we Francyi i Niemczech- — Rzeźba nagrobkowa w Niemczech. — Rękodzielnictwo artystyczne.
  SZTUKA ŚREDNIOWIECZNA WE WŁOSZECH
  Warunki życia. — Zanik działalności artystycznej w R;ymie.— „Marmorarii“. — Wpływ bizantyjski. — S. Marco w Wene-c-yi. — Kościoły południowo – włoskie. — Sztuka normancka w Sycylii. — Capella Palatina. — Katedra w Monreale.—Lom-burdzkie budowle okrągłe. — S. Ambrogiso w Medyolanie. — Włochy środkowe. — Montecassino. — Rzym. Cosmatowe mozaiki. — Katedra w Pizie. — Toskania. — Baptisterium. i R. Miniato we Florencyi. Rzeźba toskańska.
  Gotyk we Włoszech. — Wprowadzenie go i rozwój. — S. Francesco w Asyżu. — S. Giovani e Pablo w Wenecyi. — S. Croce i S. N. Novella we Florencyi. — S. M. sopra Minerva w Rzymie. — Katedra we Florencyi. — Katedry w Sienie i Or-vieto. — S Petronio w Bolonii i katedra w Medyolanie. — Budowle mieszczańskie w 13 i 14 w. — Pałace rządowe we Florencyi. — Pałace weneckie.
  Gotyk w Hiszpanii i Portugalii. — Katedry w Burgos, Barcelonie i in. — Klasztor Batalba.

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

   Antykwariat Kwadryga

   jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.