ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW

  69,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 14×20 cm, stron 574, okładka miękka.

  Stan dobry (otarcia okładki, zaplamienie brzegów stron, zaznaczenia tekstu ołówkiem na kilku stronach).

  Spis treści:

  Filozofia i estetyka:

  • Jurgen Habernas: Modernizm – niedokończony projekt.
  • Jean-Francois Lyotard: Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?
  • Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu.
  • Jacques Derrida: Psyche. Odkrywanie innego.
  • Richard Rorty: Postmodernistyczny liberalizm mieszczański.
  • Pragmatyzm i filozofia post-nietzscheańska.
  • Gianni Vattimo: Postnowoczesność i kres historii.
  • Franklin R. Ankersmit: Historiografia i postmodernizm.

  Socjologia i antropologia kultury:

  • Jean Baudrillard: Precesja symulakrów.
  • Frederic Jameson: Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne.
  • Clifford Geertz: O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej).
  • James Clifford: O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski.
  • Zygmunt Bauman: Prawodawcy i tłumacze.
  • Mike Featherstone: Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego.

  Krytyka literacka i artystyczna:

  • Brian McHale: Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana deminanty.
  • Linda Hutcheon: Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii.
  • Rosalind E. Krauss: Oryginalność awangardy.
  • Craig Owens: Dyskurs Innych: feministki i postmodernizm.
  • Andreas Huyssen: Nad mapą postmodernizmu.
  • Wolfgang Welsch: Estetyka i anestetyka.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK