ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  POST-POLIS. WSTĘP DO FILOZOFII PONOWOCZESNEGO MIASTA

  120,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 13,5×20,5 cm, str. 380, (8), okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (minimalne przybrudzenia okładki).

  Post-polis nie jest diagnozą upadku miast i kultury miejskiej. Punkt wyjścia w tej książce stanowi jednak przekonanie, że miasta postindustrialne przełomu XX i XXI w. odrywają się coraz wyraźniej od swego rdzenia – polis – i dryfują w kierunkach, których rozpoznanie stanowi wyzwanie dla wielu dyscyplin nauki. Post-polis pokazuje raczej sam moment odrywania się, niż nazywa jego kierunki i cele. Nie jest wykładem przedstawiającym podstawowe wątki ugruntowanej wiedzy, lecz rozpoznaniem pola, którego zarysy ukrywają się w pracach filozofów, socjologów, urbanistów, architektów, kulturo-znawców. Doświadczanie przestrzeni ponowoczesnych miast traktuje się tu jako rodzaj doświadczenia filozoficznego, a jednocześnie konsekwencję sytuacji myślowej, poznawczej i egzystencjalnej człowieka, szczególny nacisk kładąc na myślenie o przestrzeni i mieście wprowadzone przez filozofię poststrukturalistyczną i hermeneutykę postheideggerowską. Zwrot ku filozofii, która uświadamia sobie swoje kulturowe podstawy, konieczny okazał się bowiem w momencie, w którym główną figurą ponowoczesnego miasta staje się nie jego obywatel, lecz obcy, tzn. „przychodzący do miasta z innej kultury”: niekoniecznie etnicznej, także miejskiej, alternatywnej, genderowej, medialnej, wizualnej, architektonicznej, itd.

  Ewa Rewers, kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Autorka książek Społeczna świadomość językowo-artystyczna (1991), język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury (1 996), Language and Space: The Poststructuralist Tum in the Philosophy of Culture (1999). Redaktorka i współautorka trzech zbiorów: Pojednanie tożsamości z różnicą? (1995), Przestrzeń, filozofia i architektura (1999), Man within Culture at the Threshold of the 2T’ Century (z J. Sójką, 2001), wchodzących w skład serii „Studia Kulturoznawcze”.” [nota wydawnicza]

   

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK