ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PORADNIK ROLNIKA. KALENDARZ NA ROK 1949

  34,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 20×27.5 cm, stron 415, ilustracje czarno-białe, okładka wydawnicza miękka.

  Stan dobry: zagięcia, niewielkie ubytki oraz zaplamienia okładki; nieznaczne zagięcia oraz nieliczne rdzawe plamki na niektórych kartach.

  Tekst właściwy poprzedzony portretem Bolesława Bieruta.

  Wybrane treści

  Rozdział I. W polu i na zagrodzie

  Gospodarka wilgocią w glebie

  Użytki łąkowo-pastwiskowe

  Co dają torfowiska

  Zwalczanie chorób zbóz

  Weterynaryjna apteczka wiejska

  Tajemnica żywienia świń

  Rozdział II. Tak jest dziś

  Tow. Bolesław Bierut – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Zjednoczonej Partii Robotniczej

  Józef Cyrankiewicz – Premier Rządu Polskiego

  O Zjednoczonej Partii Robotniczej – co to znaczy marksizm-leninizm?

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK