ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  POMORANIA ANTIQUA. TOM X

  42,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Spis treści:

  Rozprawy:

  • Aleksandra Szymańska: Wstępne uwagi nad osadnictwem na Wysoczyźnie Siemirowickiej na przełomie epoki brązu i żelaza (w związku z badaniami w Siemirowicach, gm. Cewice).
  • Jerzy Kolendo: Wyprawa po bursztyn bałtycki za Nerona.
  • Kazimierz Godłowski: Okres wędrówek ludów na Pomorzu.
  • Władysław Łosiński: Aktualne problemy badań archeologicznych nad wrzesnym średniowieczem Pomorza.
  • Lech Leciejewicz: Słowianie zachodni i Normanowie we wzajemnych stosunkach kulturowych we wczesnym średniowieczu.
  • Barbara Lepówna: Materialne przejawy wierzeń ludności Gdańska w X-XIII w.

  Sprawozdania:

  • Leon Jan Łuka: Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w 1976 roku.
  • Leon Jan Łuka: Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w 1977 roku.
  • Janusz T. Podgórski: Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w województwie gdańskim w latach 1976-1977.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK