ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

POLSKIE ŻYCIE ARTYSTYCZNE W LATACH 1915-1939

235,00 

Brak w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 29,5×21 cm, stron 742, okładka twarda z płóciennym grzbietem.

Stan dobry (małe otarcia okładki, otarte rogi, zaciek przy dolnym rogu przedniej okładki).

***

Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Wojciechowskiego.

***

Spis treści:

Aleksander Wojciechowski:

UWAGI OGÓLNE
WYKAZ SKRÓTÓW
CHRONOLOGICZNY PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZA LATA 1915-1939

ARCHITEKTURA
Andrzej K. Olszewski: PROBLEMY ARCHITEKTURY
Grażyna Jonkajtys-Luba: KONKURSY ARCHITEKTONICZNE i URBANISTYCZNE w LATACH 1918-1939

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

Władysław Ślesiński: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w KRAKOWIE
Jadwiga Jeleniewska-ŚIesińska; KURS ARCHITEKTURY PRZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w KRAKOWIE
Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska: ODDZIAŁ PARYSKI KRAKOWSKIEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
Irena Moderska: SZKOLĄ SZTUK ZDOBNICZYCH i PRZEMYSŁU ARTYSTYCZNEGO w POZNANIU
Ksawery Piwocki: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE
Hanna Kubaszewska: MIEJSKA SZKOŁA SZTUK ZDOBNICZYCH w WARSZAWIE
Hanna Kubaszewska: SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH IM. WOJCIECHA GERSONA w WARSZAWIE
Janina Ruszczycówna: WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO W WILNIE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD SZTUKĄ

Ignacy Trybowski: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH w KRAKOWIE
Janina Wiercińska: TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE
Piotr Łukaszewicz: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH WE LWOWIE
Hanna Kubaszewska: WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTYCZNE
Hanna Kubaszewska: POLSKI KLUB ARTYSTYCZNY
Hanna Kubaszewska: KONFRATERNIA ARTYSTÓW w TORUNIU
Joanna Pollakówna: MINISTERSTWO SZTUKI i KULTURY
Joanna Pollakówna: TOWARZYSTWO SZERZENIA SZTUKI POLSKIEJ WŚRÓD OBCYCH

STOWARZYSZENIA I GRUPY ARTYSTYCZNE

Halina Stępień: FORMIŚCI POLSCY
Halina Stępień: BUNT
Sławomir Bołdok: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW GRAFIKÓW
Irena Huml: WILEŃSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Red.: TOWARZYSTWO ARTYSTÓW POZNAŃSKICH ŚWIT
Henryk Anders: STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW RYTM
Barbara Wojciechowska: „K. P.” (KOMITET PARYSKI)
Andrzej Turowski: GRUPA BLOK
Barbara Wojciechowska: CECH ARTYSTÓW PLASTYKÓW JEDNORÓG
Sławomir Bołdok: STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW GRAFIKÓW
Krystyna Zakrzewska: GRUPA ARTYSTÓW WIELKOPOLSKICH PLASTYKA
Zofia Baranowicz: BRACTWO ŚW. ŁUKASZA
Andrzej Turowski: PRAESENS
Irena Huml: ŁAD
Barbara Wojciechowska: ZRZESZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW ZWORNIK
Piotr Łukaszewicz: ZRZESZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW ARTES
Zofia Baranowicz: STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW SZKOŁA WARSZAWSKA
Zofia Baranowicz: SPÓŁDZIELNIA RZEŹBIARSKA FORMA
Zofia Baranowicz: „A. R.” (ARTYŚCI REWOLUCYJNI)
Zofia Baranowicz: SZCZEP SZUKALSZCZYKÓW HERBU ROGATE SERCE
Barbara Wojciechowska: GRUPA ARTYSTÓW PLASTYKÓW PRYZMAT
Barbara Wojciechowska: ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Zofia Baranowicz: LOŻA WOLNOMALARSKA
Maria Kosińska: GRUPA KRAKOWSKA
Maria Łącka: KOŁO ARTYSTÓW GRAFIKÓW REKLAMOWYCH
Zofia Baranowicz: BLOK ZAWODOWYCH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Maria Kosińska; GRUPA PLASTYKÓW-WARSZAWSKICH CZAPKA FRYGIJSKA
Sławomir Bołdok: GRUPA ARTYSTÓW GRAFIKÓW CZERŃ I BIEL

SALONY WYSTAWOWE

Hanna Garlińska-Zembrzuska: SALON SZTUKI CZESŁAWA GARLIŃSKIEGO
Ligia Wilkowa: INSTYTUT KRZEWIENIA SZTUKI w POZNANIU
Ligia Wilkowa: SALON 35
Hanna Garlińska-Zembrzuska: SALON HENRYKA KOTERBY

CZASOPIŚMIENNICTWO

Halina Stępień: „ZDRÓJ”
Andrzej Ryszkiewicz: „EXLIBRIS”
Andrzej Jakimowicz: „MASKI”
Irena Huml: „RZECZY PIĘKNE”; „PRZEMYSŁ, RZEMIOSŁO”; „PRZEMYSŁ, RZEMIOSŁO, SZTUKA*
Andrzej Jakimowicz: „WIANKI”
Joanna Pollakówna: „FORMIŚCI”
Hanna Kubaszewska: „PRZEGLĄD GRAFICZNY”
Andrzej Ryszkiewicz: „GRAFIKA POLSKA”
Andrzej Ryszkiewicz: „POŁUDNIE”
Andrzej Jakimowicz: „ZWROTNICA”
Andrzej Jakimowicz,: „KULTURA ROBOTNICZA”
Zofia Baranowicz: „WIEK XX”
Andrzej Turowski: „BLOK”
Andrzej Ryszkiewicz: „SZTUKI PIĘKNE”
Hanna Kubaszewska: „PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY”
Andrzej K. Olszewski: .ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO”
Andrzej Ryszkiewicz: „SILVA RERUM”
Andrzej Turowski: „PRAESENS”
Andrzej Jakimowicz: „DŹWIGNIA”
Andrzej Jakimowicz: „SZTUKA i PRACA”
Zofia Baranowicz: „L’ART CONTEMPORAIN — SZTUKA WSPÓŁCZESNA”
Zofia Baranowicz: „EUROPA”
Andrzej Ryszkiewicz: „GRAFIKA”
Andrzej Jakimowicz: „KRAK”
Maria Liczińska: „GŁOS PLASTYKÓW”
Andrzej Jakimowicz: „PLASTYKA”
Maria Irena Kwiatkowska: „BIULETYN ARTYSTYCZNY”
Maria Irena Kwiatkowska: „PRĄDY”
Maria Irena Kwiatkowska: „ŻAGARY
Zofia Baranowicz: „LINIA”
Hanna Kubaszewska: „WICI”
Andrzej Jakimowicz: „WIADOMOŚCI PLASTYCZNE”
Zofia Baranowicz: „FORMA”
Andrzej Jakimowicz: „SYGNAŁY”
Andrzej Jakimowicz: „GAZETA ARTYSTÓW”
Andrzej Jakimowicz: „TYGODNIK ARTYSTÓW”
Andrzej Ryszkiewicz: „ARKADY”
Andrzej Jakimowicz: „PLASTYKA”
Andrzej Ryszkiewicz: MIESIĘCZNIK GRAFICZNY
Andrzej Jakimowicz: „NIKE”
INDEKS NAZWISK
SPIS ILUSTRACJI

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK