Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   POLSKA W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

   42,00 

   1 w magazynie

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Seria wydawnicza

   Rok wydania

   Format 17,5×24 cm, stron 388, cz-b zdjęcia, płócienna okładka z obwolutą.

   Stan dobry (niewielkie przebarwienia obwoluty).

    

   Spis treści:
   Od autora
   Skróty, obce nazwy i kryptonimy
   Wstęp

   Rozdział I: Rozbiór Czechosłowacji, Zaolzie; niemieckie warunki postawione Polsce; brytyjskie gwarancje; Polska staje po stronie Zachodu; pakt Ribbentrop-Mołotow; polsko-bry-tyjski pakt wzajemnej pomocy; niemiecki atak.

   Rozdział II: Polskie i niemieckie siły; pierwsze dni walk; ostatnie próby uratowania pokoju; Wielka Brytania i Francja wypowiadają Niemcom wojnę; polskie najwyższe władze państwowe opuszczają zagrożoną Warszawę; bitwa nad Bzurą; brak alianckiej aktywności na Zachodzie; sowiecki atak ze Wschodu; najwyższe władze państwowe przechodzą na teren Rumunii; koniec kampanii.

   Rozdział III: Podział Polski na dwie okupacje; ziemie zachodnie włączone do Rzeszy; Generalne Gubernatorstwo; niemieckie rządy; „wybory” na ziemiach wschodnich i włączenie ich do ZSRR; sowieckie rządy; współpraca sowiecko-nie-miecka.

   Rozdział IV: ,,Służba Zwycięstwu Polski”; inne podziemne organizacje pod sowiecką okupacją; stronnictwa polityczne; podziemie pod sowiecką okupacją; Lwów, Białystok, Wilno.

   Rozdział V: Kościół Katolicki pod niemiecką okupacją: na Pomorzu, w kraju Warty, na Śląsku, na terenie Generalnej Guberni; Kościół Katolicki i Unicki pod okupacją sowiecką; stanowisko i problemy Watykanu.

   Rozdział VI: Internowanie polskich władz w Rumunii; W.Racz-kiewicz nowym prezydentem RP, gen. Sikorski premierem i dowódcą wojska; Związek Walki Zbrojnej; łączność z krajem, bazy; Delegatura Rządu; odtwarzanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; atak ZSRR na Finlandię; kampania norweska; 1’ordre de bataille armii polskiej w maju 1940.

   Rozdział VII: Niemiecki atak na Zachodzie; załamanie się Francji; walki polskich formacji; spotkanie Sikorski-Churchill; ewakuacja do Wielkiej Brytanii; nastroje w kraju; wzmożenie terroru i sowietyzacji; Wielka Brytania walczy dalej.

   Rozdział VIII: Trudności gen. Sikorskiego w Londynie; odbudowa armii lądowej; dalszy rozwój lotnictwa; „Bitwa o Wielką Brytanię”; powstanie SOE; radiowa i kurierska łączność z krajem; Rosja, Niemcy i Wielka Brytania; rozmowy polsko–czeskie; Bałkany i płn. Afryka; nowa sytuacja polityczna.

    

   Rozdział IX: Niemiecki atak na ZSRR; pakt polsko-sowiecki z 30 lipca 1941; polskie przesilenie rządowe; stanowisko kraju; ,,Karta Atlantycka”; polsko-sowiecka umowa wojskowa; tworzenie armii polskiej w ZSRR; generałowie Sikorski i Anders na Kremlu; wejście Stanów Zjednoczonych do wojny.

   Rozdział X: Podziemne Obszary i Okręgi; cała Polska pod niemiecką okupacją; rozbudowa podziemnych kadr wojskowych; wzmożenie sabotażu i dywersji; „Związek Odwetu” i „Wachlarz”; dalszy proces scalania; rozbudowa Delegatury Rządu; Kierownictwo Walki Cywilnej; partie polityczne; powstanie PPR.

   Rozdział XI: Bitwa o Atlantyk i sekret Enigmy; polska flota na Zachodzie; ustawa o „Lend-Lease” i jej wykonanie; amerykańska pomoc dla Sowieckiej Rosji; loty i zrzuty do Polski; dalsza rozbudowa polskiego lotnictwa; Brygada Karpacka na pustyni.

   Rozdział XII: Armia polska w Rosji i jej trudności; pierwsza ewakuacja; różnice poglądów w polskim obozie; druga ewakuacja; polscy komuniści w ZSRR; „willa szczęścia” i inne sowieckie przygotowania; nowa faza w stosunkach polsko-sowieckich.

   Rozdział XIII: Polskie Państwo Podziemne; Polska i Zachód; trzy elementy pojęcia państwa; podziemne sądownictwo; tajne nauczanie; teatr; ratowanie zabytków i dzieł sztuki; produkcja książek; prasa.

   Rozdział XIV: Dalsze losy Żydów na ziemiach polskich: getta i miejsca masowej zagłady, decyzja „ostatecznego rozwiązania”, pomoc polskiego społeczeństwa, Rada Pomocy Żydom, interwencja polskiego Rządu, getto w Warszawie, Żydowska Organizacja Bojowa, walka i likwidacja warszawskiego getta, walki w innych gettadh, straty.

   Rozdział XV: Wojna na Dalekim Wschodzie; Afryka Północna i lądowanie sprzymierzonych; konferencja w Casablance i „bezwarunkowa kapitulacja”; Armia Polska na Wschodzie; nowy polski kryzys w Londynie; sytuacja w kraju; dialog Sikorski-Rowecki; odkrycie grobów katyńskich, Rosja zrywa stosunki z Polską.

   Rozdział XVI: Możliwości odrębnego pokoju i obawy Stalina; dywizja im. Tadeusza Kościuszki na terenie ZSRR; trudności polityczne i personalne; Związek Patriotów Polskich; decyzja utworzenia korpusu; bitwa pod Lenino.

    

   Rozdział XVII: Trudne położenie Polski; rozbudowa wojskowego podziemia; „Szare Szeregi”, udział kobiet, uzbrojenie;
   zrzuty z Zachodu, „Kedyw”, partyzantka, KWK i KWP, łączność, wywiad; aresztowanie gen. Roweckiego; ostatnia podróż i śmierć gen. Sikorskiego; konferencja w Ouebec.

   Rozdział XVIII: Następcy gen. Sikorskiego i ich trudności; nowy dowódca AK; decyzje związane z wkroczeniem Czerwonej Armii; instrukcja z 27.X. 1943 i plan „Burza”; dalszy proces scalania; trudności z komunistami; konferencja w Teheranie; czerwone dywizje na polskiej ziemi.

   Rozdział XIX: Inwazja i kapitulacja Włoch; II Korpus na włoskim półwyspie; przygotowania do lądowania w północnej Francji; l Dywizja Pancerna; l Samodzielna Brygada Spadochronowa; Polskie Siły Powietrzne; Marynarka Wojenna; 2 Dywizja Strzelców Pieszych w Szwajcarii; całość Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

    

   Rozdział XX: Krajowa Rada Narodowa i jej „Manifest”; Rada Jedności Narodowej i jej deklaracja „O co walczy naród polski”; początek „Burzy” i akcja polityczna premiera Mi-kołajczyka; armia polska w ZSRR; Monte Cassino; V-2; inwazja kontynentu i l Dywizja Pancerna pod Falaise; lotnictwo i marynarka.

   Rozdział XXI: „Burza” na Wileńszczyźnie, pod Lwowem, na Polesiu, w Lubelskiem i Białostockiem; utworzenie PKWN i jego Manifest; zamach na Hitlera; II Korpus we Włoszech; „Mosty”.

   Rozdział XXII: Powstanie Warszawskie: decyzja walki o stolicę; wyjazd >gen. Sosnkowskiego do Włoch i prem. Mikołajczyka do Moskwy; sowieckie wezwania do walki; siły walczących stron; rozpoczęcie walki i starania o pomoc dla Warszawy; negatywne stanowisko Rosji; loty nad stolicę, wielka wyprawa amerykańska; upadek Starego Miasta; dalsze straty i kapitulacja; podsumowanie i wnioski.

   Rozdział XXIII: Oswobodzenie Paryża; l Dywizja Pancerna we Francji i w Holandii; Arnhem i l Brygada Spadochronowa; II Korpus we Włoszech; gen. Okulicki – nowy dowódca AK; konferencja w Moskwie; ustąpienie Mikołajczyka, Arcisze-wski premierem; brytyjska Misja Wojskowa w Polsce.

   Rozdział XXIV: Ostatnia sowiecka ofensywa; rozwiązanie AK; konferencja w Jałcie i polska reakcja; aresztowanie 16-tu przywódców podziemia; II Korpus, l Dywizja Pancerna, spadochroniarze, lotnictwo i marynarka; l i 2 Armia w walce z Niemcami; samobójstwo Hitlera, koniec wojny w Europie.

   Rozdział XXV: Konferencja w San Francisco; proces w Moskwie; Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej; ostatnie zebranie Rady Jedności Narodowej; „Testament Polski Walczącej”; konferencja w Poczdamie.

   Załączniki: Dalsze losy niektórych osób; statystyka zrzutów w czterech sezonach operacyjnych; podziemna prasa w okupowanej Polsce.

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.