ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  POLITYKA JAGIELLONÓW

  70,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17×24,5 cm, str. 673, okładka twarda.

  Stan bardzo dobry.

  Do druku przygotował Krzysztof Pietkiewicz.

  Skrócony spis treści:

  I. We wspólnej walce z zakonem niemieckim (1386-1444):

  • Unia polsko-litewska od Krewa do Horodła (1385-1413).
  • Pogrom zakonu niemieckiego (1385-1422).
  • Kryzys unii (1429-1440).
  • Polityka wielkomocarstwowa (1385-1444).

  II. Pod znakiem unii personalnej. Czasy Kazimierza Jagiellończyka:

  • Charakterystyka okresu.
  • Edukacja Kazimierza Jagiellończyka w Polsce i sprawa unii.
  • Stabilizacja stosunków z Moskwą.
  • Wojna z zakonem niemieckim o Pomorze i Prusy.
  • Zagadnienie czarnomorskie.
  • Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka.
  • Polityka wewnętrzna.

  III. Polska Jagiellonów u progu ery nowożytnej.

  IV. Czasy rozstrzygnięć politycznych (1492-1548):

  • Charakterystyka podokresu, literatura i zasadnicze problemy.
  • Ludzie i stronnictwa.
  • Sprawy elekcji i unii.
  • Wojny moskiewskie i obrona przed Tatarami.
  • Sprawy węgierskie i stosunki z Habsburgami.
  • Sprawa pruska.
  • Polityka wewnęrzna.

  V. Czasy Zygmunta Augusta. Lata 1548-1572:

  • Ludzie i stronnictwa.
  • Stosunki z Moskwą i wojna o Inflanty.
  • Stosunki z Tatarami i Mołdawią.
  • Stosunki z Habsburgami i Hohenzollernami.
  • Ruch egzekucyjny i unia.
  • Reformacja.

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK