ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

PODSTAWY ROZWOJU SIECI KOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

160,00 

Produkt niedostępny

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Seria wydawnicza

Rok wydania

Format 17×24,5 cm, stron 579, liczne czarno-białe tabele i wykresy w tekście, oprawa twarda płócienna z tytulaturą na grzbiecie i licu.

Stan dobry (małe przetarcie na grzbiecie i rogach oprawy, nieaktualne pieczątki biblioteczne oraz własnościowe).

Spis treści:

I. Wstęp:

 • Uwagi ogólne.
 • Przeinwestowanie komunikacyjne.
 • Zagadnienie przeinwestowania w Polsce i program komunikacyjny.
 • Komunikacje jako dobro publiczne.
 • Współzawodnictwo środków komunikacyjnych.
 • Współdziałanie środków komunikacyjnych.

II. Koleje normalnotorowe w Polsce:

 • Długość kolei.
 • Praca kolei.
 • Struktura przewozów.
 • Koszty własne przewozów.
 • Wyniki finansowe eksploatacji Polskich Kolei Państwowych.
 • Koszty budowy kolei.
 • Inwestycje kolejowe.

III. Koleje wąskotorowe w Polsce:

 • Długość kolei.
 • Praca kolei.
 • Struktura przewozów.
 • Koszty własne przewozów.
 • Wyniki finansowe eksploatacji kolei wąskotorowych.
 • Koszty budowy i inwestycje na kolejach wąskotorowych.

IV. Śródlądowe drogi wodne w Polsce:

 • Długość i stan dróg wodnych.
 • Przewozy i ich struktura.
 • Koszty własne przewozów.
 • Tabor żeglugi śródlądowej.
 • Koszty budowy i regulacji śródlądowych dróg wodnych.
 • Koszty utrzymania śródlądowych dróg wodnych.
 • Eksploatacja przewozów na drogach wodnych śródlądowych.
 • Inwestycje na drogach wodnych śródlądowych.

V. Drogi bite i gruntowe w Polsce:

 • Sieć dróg bitych i gruntowych.
 • Tabor samochodowy.
 • Przewozy na drogach kołowych.
 • Koszty własne przewozów samochodowych.
 • Koszty własne przewozów konnych.
 • Koszty budowy i przebudowy dróg kołowych.
 • Koszty utrzymania dróg kołowych.
 • Inwestycje na drogach kołowych.

VI. Przewozy na tle struktury gospodarczej Polski:

 • Uwagi ogólne.
 • Węgiel kamienny.
 • Ropa i jej przetwory.
 • Drzewo i wyroby z drzewa.
 • Płody rolne.
 • Wytwory przemysłu fabryczno-rolnego.
 • Rudy żelazne, koks i złom żelazny.

VII. Porównanie komunikacji kolejowych, wodnych śródlądowych i kołowych:

 • Sieć komunikacyjna w Polsce.
 • Przewozy na kolejach żelaznych normalno- i wąskotorowych oraz na drogach wodnych i kołowych.
 • Inwestycje i wartość majątkowa komunikacji.
 • Koszty budowy i utrzymania linii komunikacyjnych.
 • Koszty własne przewozów.
 • Porównanie kosztów własnych przewozów na kolejach normalnotorowych i wąskotorowych.
 • Porównanie kosztów własnych przewozów na kolejach normalnotorowych i drogach wodnych śródlądowych.
 • Porównanie kosztów własnych przewozów konnych i samochodowych na drogach kołowych.
 • Porównanie kosztów własnych przewozów na kolejach normalnotorowych i w komunikacji samochodowej.
 • Porównanie kosztów własnych przewozów na kolejach wąskotorowych i w komunikacji samochodowej.
 • Właściwości ruchu.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK