Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   PODRÓŻE INFLANTYCZKA Z RYGI DO WARSZAWY I PO POLSCE

   38,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Tłumacz

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×24 cm, stron 368, okładka twarda + obwoluta.

   Stan dobry. Nadtargana okładka.

   Spis treści:


   PRZEDMOWA

   OD WYDAWCY

   ROZDZIAŁ PIERWSZY

   Podróż z Rygi do Warszawy. — Mitawa. — Kaim, pierwsza wioska litewska. — Różnica Kurlandii od Litwy. — Janiszki. — Żydzi. — Mie- szkucie. — Obrazy cudowne. – Szawle. — Żydowscy postylioni. — Szybkość poczt litewskich. — Radziwiliszki. — Szadów. — Bejsagola.—Montwi- dów. — Kiejdany. Ruskie huzary. — Bopty. — Izraelscy Stróże nocni i majtkowie. Żydowska karczma. — Kowno. — Miód zwany lipiec. —• Usłużność ruskiego kaprala. — Gog, osobliwsza wioska. — Wylew Niemna. — Pijany zwycięzca. — Preny. — Balwierzyszki. Przyjemny widok. — Olita. — Kryksztany. — Lejpuny. — Przewałka. — Kryniczna. — Grodno. — Tyzen- hauz, podskarbi litewski. — Kuźnica. — Sokółka. — Buksztel. — Sascy postmajstrowie. — Białystok, pałac i zwierzyniec. — Wojszki. — Bielsk. — Polska kawaleria narodowa. — Brańsk. — Węgrów. — Polska swoboda. —
   O pocztach w Litwie. — Uwagi nad Litwą. — Żyzność. — Stan lasów. — Charakter, wioski, życie, ubiór Litwinów. — Podlasie. — Polska.

   ROZDZIAŁ DRUGI
   Warszawa. — Postrzeżenia topograficzne. — Położenie miasta. — Widok zewnątrz i wewnątrz. — Wisła. — Pałace. — Domy. Sposób budowania, wielka ich rozmaitość. — Główne ulice. — Stare Miasto. — Przedmieścia. — Praga. — Główne budowle publiczne. — Królewski zamek. — Pałac księcia prymasa. — Pałac Rzeczypospolitej. — Pałac poselstwa rosyjskiego.—-Saski pałac. — Polowanie na psy Augusta II. — Główniejsze pałace prywatne, ich liczba. — Kościoły. Sw. Krzyż, Pijarowie, Sw. Jan i Panna Maria. — Siostry miłosierdzia. — Przygoda cudzoziemca. — Luterski kościół. — Domy prywatne. — Place publiczne. — Brak rynków, które zastępują ulice. — Garkuchnie pod gołym niebem. — O budowach i ozdobach mia¬sta. — Ruch ludzi. — Ludność. —- Cena żywności. — Handel. — Wielkie sklepy angielskie. — Dangla fabryka powozów. — Drogość towarów. — Towary zbytkowne. — Gospody. — Biały Orzeł na Tłumackiem. Hotel de Pologne. — Marywil. Opis jego. — Szpitale. Dzieciątko Jezus, Sw. Roch. •— Policja, polepszona w ostatnich czasach i znowu zaniedbana.

   ROZDZIAŁ TRZECI
   Stosunki polityczne mieszkańców Polski. — Zasady konstytucji państwa. — Kto jest szlachcicem. — Związek szlachecki. — Węzłem związku król. — Trzy siły państwa. — Swoboda szlachecka. — Przywileje. — Nadzieja korony. — Wyłączne dóbr posiadanie. — Natura dóbr dziedzicznych. — Swo¬boda osób. — Co się płaci za życie. — Po czemu głowa. — Indigenat polski. — Uszlachcenie. — Jak się traci szlachectwo. — Trzy stany królestwa. — Król i jego przywileje. — Senatorski stan. — Książę prymas. — Biskupi. — Wojewodowie. — Kasztelani. — Marszałkowie. — Kanclerze. — Podskarbiowie. — Stan rycerski. Jak powstał i wzrastał. — Liberum veto. — Urzędy. — Podział ich. — Pisarz referendarz. — Podskarbi nadworny. — Podkomorzonie. — Chorążowie. — Miecznicy. — Koniuszowie. Kuchmistrze. — Krajczowie. — Strukczaszowie. — Rejenci kancelarii. — Metry- lcanci. — Pisarze skarbowi. — Skarbnik Koronny. — Instygator. — Urzędy ziemskie. — Wyliczenie. — Dobra królewskie — Starostwa. — Podstarości. — Burgrabia. — Pisarz. — Mieszkańcy nie-szlachta. — Wieśniacy. — Stan. — Klasy. — Zniesienie poddaństwa przez niektórych panów przedsięwzięte. — Szlachta, i duchowieństwo. — Mieszkańcy miast municypalnych. — Niższe duchowieństwo. — Żydzi.

   ROZDZIAŁ CZWARTY
   Warszawa. — Obraz wielkiego pańskiego domu. — Objaśnienie. — Rodziny, w których posiadaniu jest Polska. — Domy możnych. — Rzut oka na oświatę. — Zaniedbanie gospodarstwa, oszczędności, rachunku dochodów i rozchodów. — Komisarze, rządcy. — Wieśniacy. — Sposób przedaży płodów. — Dobra rozsiane po kraju, dlaczego? — Następstwa. — Zamki na papierze. — Dwory na wsi. — Zły stan finansów szlacheckich. — Rządcy i bankierowie. — Podróże magnatów. — Potrzeba podróży i przyczyny. — Koszta. — Cel. — Francja. — Anglia. — Szwajcaria. — Wio-chy. — Hr. Jan Potocki, dziwny wędrowiec. — Korzyść podróży. — Świat wielki w Warszawie. Ton i charakter jego. — Co ma wspólnego z innymi światy wielkimi. — Cechy właściwe. — Życie towarzyskie w Warszawie. — Uroczystości. — Rys ich. — Bale maskowe zapustne. — Asamble. — Stoły otwarte. — Zabawy. — Muzyka. — Księżna Radziwiłło¬wa i jej dzieci. — Taniec. — Polonez i mazur. Charakter ich. — Ks. Józef Poniatowski tancerzem. Powierzchowność jego. — Hr. Julia Potocka tancerka. — Menuet, anglez i kozak. — Małe kółka wieczorne. — Uwagi
   o tonie towarzystwa.

   ROZDZIAŁ PIĄTY
   Warszawa. — Dalszy ciąg obrazu wielkiego pańskiego domu. — Teatra. — Gra. — Krótki zawód młodego człowieka na warszawskim świecie. — Gracze. — Przejażdżki. — Kabriolety. — Ks. Józef Poniatowski, Wielhorski i Kościuszko w kabriolecie. — Współzawodnictwo pań. — Kuligi. — Reduty. — Pikniki. •— Heca. — Łazienki. — Raki. — Orgie. — Rozpusta. — Dziewczęta i ich rodzaje. — Stosunki z nimi. — Charakter pierwszej klasy. — Dwa rysy ciekawe. — Przejażdżki i cele ich. — Ogrody: Saski, Krasińskich, Poniatowskiego. — Aleje Ujazdowskie i Belwederskie. — Łazienki. — Mokotów. — Wilanów. — Marymont. — Wola. — Powązki. — Jabłonna.

   ROZDZIAŁ SZÓSTY
   Warszawa. — Dalszy ciąg obrazu wielkopańskiego domu. — O zbytku. — Kosztowność budowli. — Guwernerowie. — Lekarze. — Artyści. — Środki pomocnicze do wykształcenia. — Polityczne i sądowe stosunki. — Skutki zbytku. — Ruiny majątkowe. — Egoizm. — Polityczne charak¬tery. — Przedajność. — Pensje mocarstw zagranicznych. — Polityczne familii podziały. Obojętność. — Polityczno-przyjacielskie związki. — Przykład ich. — Sprawy publiczne. — Sejmiki. — Sejmy. — Konferencje. — Nieświadomość i lekkomyślność posłów. — Wpływ kobiet. — Sprzysiężenie się przeciw królowi. — Jak się sprzedają starostwa. — Ostrygi. — Komisje sejmowe. — Rozstrzygnięcie sprawy. — Proszący i proszeni. — Sprawiedliwość. — Sędziowie i adwokaci. — Wpływ egoizmów na sto¬sunki. — Przyjaźń. — Małżeństwa. — Zalotność. — Kobiety. — Ubiory mężczyzn i kobiet. — Wychowanie. — Przywitanie. — Mowa i wyraże¬nie. — Zamknięcie obrazu magnackiego domu.

   ROZDZIAŁ SIÓDMY
   Warszawa. — O stanie mieszczan. — Z czego się on składa. — Bankierowie, kupcy, kramarze. — Rękodzielnicy. — Tepper. — Wiadomość
   0 nim. — Buchalter Teppera. — Kabrit. — Blank. — Prot Potocki. — Następstwa bankructwa. — Rzemieślnicy Niemcy i Polacy. — Stan nauk, sztuk
   1    oświaty. — Wyższe duchowieństwo i szlachta uprawą ich zajęte. — Niższe duchowieństwo i mieszczanie. — Przyczyny braku oświaty u nich. — Prawnicy. — Lekarze. Teologowie. — Miłośnicy nauk. — Postępy czasu sejmu. — Broszury. — Gazety. — Pisarze. — Charakterystyczne makula¬tury.— Jana Potockiego czytelnią.—'Drukarnie i księgarnie. — Księgarze
   i wydawcy. — Michał Gróll. — Pfaffa czytelnia. — Biblioteka Załuskich czyli Rzeczypospolitej. — Księgozbiór króla. — Reforma szkół. — Szkoły szla¬checkie. — Korpus kadetów. — Uwagi o języku i wymowie. — Sztuki. — Malarstwo. — Bacciarelli. — Portrety. — Szkoła rysunków. — Rzeźba. — Posągi w Łazienkach. — Budownictwo. — Muzyka. — Wędrujący wirtu¬ozi. — Szkoła muzyki ks. Stanisława Poniatowskiego. — Teatr. — Polska trupa. — Bogusławski doskonały artysta. — Polityczny dramat. — Ta-niec na scenie. — Litewscy baletnicy. — Skoczki. — Włoska opera. — Niemiecki teatr. — Religijne ukształcenie. — Obchód grobów. — Rys historii dysydentów w Polsce. — Prześladowanie. — Smutny podział dysydentów i niezgody.

   ROZDZIAŁ ÓSMY
   Warszawa. — O niemożliwości zreformowania Polski. — Niedojrzałe rachuby. — Udział króla w konstytucji nowej. — Historia Poniatowskiego jako człowieka i króla. — Młodość, podróże, wykształcenie. — Naśladowcy. — Wpływ na obyczaje. Zasady. — Chęć przypodobania się wszystkim. — Uwagi. — Polityczny zawód jego. — Wybór na króla i trudności położe¬nia. — Rys panowania. — Zasady. — Wizerunek króla. — Ułamek z mowy o stroju narodowym. — Zakłady dla podniesienia oświaty i reformy po¬litycznej. — Wychowanie. — Skutki. — Początek nowej rewolucji. — Główni przewódcy. — Ignacy Potocki. — Abbate Piatoli. — Podkanclerzy Kołłątaj. — Stanisław Małachowski i ks. Kazimierz Sapieha. — Marszał¬kowie sejmowi. — Sołtyk poseł krakowski. — Julian Niemcewicz. — Weissenhoff. — Mostowski. — Matuszewicz. — Wybicki. — Bracia Czaccy — Ks. Adam Czartoryski. — Patriotów wodzowie.
   Wyjazd z Warszawy. — Okolica. — Raszyn. — Mszczonów. — Miasteczka. — Rawa. — Nowe poczty pruskie. — Wolborz. — Pałac biskupi. — Piotrków. — Widawa. — Pruska komenda. — Postmajster w stajni. — Sokolniki. — Kępno. — Uwagi.
   PRZYPISY    
   INDEKS OSÓB
   SPIS ILUSTRACJI
    

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.