Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   POCZĄTKI POLSKIEGO PIŚMIENNICTWA URBANISTYCZNEGO

   60,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×24 cm, stron 475, okładka miękka.

   Stan bardzo dobry (nieaktualny wpis własnościowy).

   Spis treści:

   PRZEDMOWA
   WSTĘP

   I. PODROŻĘ ZAGRANICZNE JAKO DROGA KONTAKTU POLAKÓW Z URBANISTYKĄ OBCĄ
   1.Znaczenie kulturalne kontaktów zagranicznych
   2.Literatura podróżnicza
   3.Pamiętniki zawierające uwagi o miastach
   4.Zainteresowanie architekturą i reliktami miast antycznych
   Miasta greckie, egipskie i starożytnego Wschodu
   Miasta rzymskie
   5.Stosunek do miasta średniowiecznego
   6.Uwagi na temat miasta współczesnego
   Rzym
   Florencja
   Genua
   Ferrara
   Livorno
   Wenecja
   Wille i ogrody włoskie
   Eskurial
   Paryż
   Richelieu i inne miasta francuskie
   Londyn
   Miasta niderlandzkie i flandryjskie
   Miasta Niemiec
   Wiedeń
   Praga
   Moskwa
   Jerozolima
   Kair
   Konstantynopol
   Krajobraz
   7.Znaczenie podróży dla popularyzacji obiektów urbanistyki nowożytnej

   II. DZIEŁA O TEMATYCE URBANISTYCZNEJ W POLSKICH KSIĘGOZBIORACH
   1.Zapotrzebowanie na „literaturę urbanistyczną”
   2.Ważniejsze podręczniki obejmujące problematykę budowy miast
   3.Biblioteki wyposażone w dzieła wiążące się z tematyką urbanistyczną
   Biblioteki królewskie
   Naukowe
   Biblioteki magnackie oraz Akademii Zamojskiej
   Biblioteka architekta
   Biblioteki w środowiskach mieszczańskich i duchownych
   4.Wnioski

   III.PROBLEMY MIASTA W LITERATURZE GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ
   1.Uwarunkowania
   2.Miasto w poezji ziemiańskiej
   3.Traktaty gospodarcze
   Krescentyn-Trzycieski
   Anzelm Gostomski i Jakub Ponętowski
   Jakub Haur
   4.Miasto i zagospodarowanie przestrzenne kraju w dyskusji o poprawie Rzeczypospolitej
   Andrzej Frycz Modrzewski
   Jan Tarnowski, Piotr Grabowski, Mikołaj Chabielski
   Jakub Górski
   Szymon Starowolski

   IV.KRZYSZTOF I ŁUKASZ OPALIŃSCY: SATYRY O GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
   1.Krzysztof Opaliński, autor satyr
   2.Satyra „O sposobach pomnożenia miast i na nierząd w nich”
   Objawy upadku miast i możliwości ich rozwoju
   Przypadkowe i zewnętrzne przyczyny rozwoju miast
   Wewnętrzne przyczyny rozwoju miast
   Korzyści kraju z dobrze rozwiniętych miast
   3.Satyra „Zdanie i rozsądek o nowych osadach i słobodach ukraińskich”
   Konieczność interwencji państwa
   Lokalizacja osad
   Kwestia zaludnienia
   Warunki rozwoju
   4.Satyra „Rada o zimowaniu żołnierza i stanowiskach jego i jaki w tym nieporządek”
   5.Krzysztof czy Łukasz?
   6.Satyry Opalińskich a traktat Botera
   7.Próba oceny koncepcji Opalińskich i im współczesnych
   Projekt międzynarodowej drogi wodnej
   Projekt budowy nadrzecznych pasm osadniczych
   Konfrontacja omówionych koncepcji przestrzennych z twórczością
   Beauplana
   Program uprzemysłowienia

   V.PROBLEMY MIAST I ICH BUDOWY W PISMACH SEBASTIANA PETRYCEGO
   1.Petrycy a Arystoteles
   Biografia Petrycego
   Konstrukcja „Polityki” i rodzaje komentarzy
   Przekład Arystotelesa, definicje, główne pojęcia
   2.Problemy planowania miast w tekście Arystotelesa i w „Przestrogach” Petrycego
   Dogodna wielkość i lokalizacja miast
   Miasto nadmorskie
   Sytuacja
   Generalne zasady budowy miast
   Fortyfikacje
   Elementy układu przestrzennego. Kościoły
   Budynki i budowle użyteczności publicznej
   Otoczenie miasta
   3.Treści miejskie „Przydatków”
   Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań przestrzennych
   Społeczne i gospodarcze aspekty urbanistyki
   Krytyka stanu miast i polityki inwestycyjnej w Polsce
   Zagadnienia zdrowia i higieny
   Podstawy planowania. Informacja
   Stolica
   Miasto portowe
   Teatr wojny
   Lokalizacja głównej fortecy
   Rozmieszczenie załóg wojskowych
   Lokalizowanie miast w regionie i w kraju
   Fortyfikacje miejskie
   Program funkcjonalno-przestrzenny miasta
   Źródła rozszerzenia majątku kościelnego w mieście. Fundacje budowli użyteczności publicznej
   Kompozycja układu miasta
   4.Znaczenie dzieła Petrycego
   Związki z teorią europejską
   Oryginalność i oddziaływanie
   Nowoczesność myśli Petrycego

   VI. KONCEPCJE Z POGRANICZA PROBLEMATYKI URBANISTYCZNEJ W TWÓRCZOŚCI TEORETYKÓW WOJSKOWOŚCI TRZECIEJ ĆWIERĆ XVI WIEKU
   1.Stanisław Łaski
   2.Książę pruski Albrecht
   Ilustracje traktatu
   Obrona zamków i miast
   3.Jan Tarnowski
   Fortyfikowanie miast
   Obóz wojskowy
   4.Marcin Bielski
   Schematy graficzne
   Uwagi w tekście
   5.Stanisław Sarnicki
   Znaczenie ujęć graficznych
   Kompozycyjna treść planów sytuacyjnych
   Miasto a obóz w ujęciu Parnickiego
   Planowanie obozu
   Fortyfikowanie miast a problem modernizacji starych układów przestrzennych
   Propozycje dotyczące Krakowa
   Uwagi o planowaniu przestrzennym
   Miasto jako sceneria imprez
   6.Zasadnicze elementy dorobku XVI-wecznych autorów dzieł o wojskowości

   VII. URBANISTYKA W TRAKTATACH O ARCHITEKTURZE MILITARNEJ Z XVII WIEKU
   1.Treści urbanistyczne traktatu Adama Freytaga
   Geneza traktatu
   Konstrukcja dzieła
   Lokalizacja twierdz i ich sytuowanie
   Projekt nowej fortecy
   Zaludnienie fortecy
   Problemy adaptacji starych miast do nowych potrzeb obronnych
   Przedmieścia i sąsiedztwo miast
   Twierdze sprzężone z miastem
   Problemy warsztatowe
   Metoda planowania obozów wojskowych
   Wartość traktatu
   2.Józef Naronowicz-Naroński i jego traktat o budownictwie wojennym .
   Konstrukcja i treść traktatu
   Zawód inżyniera
   Metody planowania
   Konkurs urbanistyczno-fortyfikacyjny
   Potrzeba solidnej roboty .
   Konieczność budowy fortec i ich lokalizacja
   „O budynkach do fortece należących”
   Kryteria funkcjonalne i kompozycyjne w projektowaniu obozów
   wojskowych
   Znaczenie traktatu
   3.Krzysztof Mieroszewski
   4.Andrzej Maksymilian Fredro
   Zagospodarowanie przestrzenne kraju
   Gospodarka w miastach
   Obozy wojskowe

   VIII. PROBLEMY URBANISTYKI I WARSZTATU URBANISTY W PRACACH Z DZIEDZINY ARCHITEKTURY, NAUK ŚCISŁYCH I TECHNIKI
   1.Traktaty architektoniczne
   Hipotetyczny traktat architektoniczny Józefa Naronowicza-Narońskiego
   „Krótka nauka budownicza”
   Podręcznik Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego
   2.Traktaty z zakresu nauk ścisłych
   Dzieła z trzeciej ćwierci XVI wieku
   Dzieła z. pierwszej połowy XVII wieku
   Pra-ca Naronowicza-Narońskiego o perspektywie
   Traktat Naronowicza-Narońskiego o geometrii i miernictwie
   IX. KONKLUZJE
   INDEKS NAZWISK
   SUMMARY
   RESUME
   PUBLIKACJE

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.