ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PIĘĆ WIEKÓW HEREZJI. WYPISY Z LITERATURY POLSKIEJ

  24,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×21 cm, stron 239, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry.

  Nakład 5150 egzemplarzy.

   

  Spis treści:

  Wstęp
  Przedmowa autora
  Drogi do ojczyzny
  Z woli i wiary
  Zasięg hasła i jego skutki
  Polemika i braterstwo
  Jan Ostroróg
  Przeciw wyzyskowi rzymskiemu
  Duchowe nieuki
  Klasztory
  Trybunał rzymski Odpusty
  Tytuły rzymskie
  Mikołaj Kopernik
  O obrotach ciał niebieskich
  Mikołaj Rej
  Pobożność powierzchowna
  Apostoł Piotr i jego następca
  Troski duchowieństwa
  Wolny kościół
  * Dwie miary miłosierdzia
  Pozory
  Wygodny post
  Papież
  Opaci
  Mnich
  Odpusty
  Jan Kochanowski
  Fraszki
  Sebastian Fabian Klonowicz
  Z „Worka Judaszów”
  Michał Bobrzyński
  Przywileje kościoła
  Humanizm
  Reformacja
  Polityka religijna
  Polityka kościelna
  Józef Szujski
  Reformacja w Polsce
  Tadeusz Korzon
  Chytry Possevino, chytrzejszy car
  Ignacy Chrzanowski
  Reformacja
  Reakcja katolicka
  Odpowiedź Lwa Sapiechy na list arcybiskupa połockiego
  Władysław Smoleński
  Umysłowość w dobie reakcji katolickiej
  Adam Moszczeński
  Wykształcenie duchowieństwa i praktyki religijne
  Ciemnota społeczeństwa i anarchia wewnętrzna
  Życie publiczne i prywatne w epoce stanisławowskiej ……….
  Józef Wybicki
  Ksiądz Marek
  Puławski………
  Jezuici
  Religia panująca
  Julian Ursyn Niemcewicz
  Fragmenty z „Pamiętników czasów moich” .
  Franciszek Karpiński
  Zabobony i przywidzenia
  Hetmański pogrzeb
  Despota bogiem
  Święta Tamburini
  Konfederaci
  Samowola
  Jezuici
  Pobożny Potocki
  Rozpusta i mocna religia
  „Ksiądz” Ogonowski
  Zygmunt Krasiński
  Jezuici
  Dr Wacław Sobieski
  Nienawiść wyznaniowa
  Stanisław Staszic
  Dobra duchowne
  Grunta chłopskie, czyli rolnik pracowity .
  Bóg i pokój
  Oświecenie
  Hugo Kołłątaj
  Kanonizacja Jana Kantego
  Widoki dworu rzymskiego
  Kleryk cudzą własnością
  Biskup Ignacy Krasicki
  Wielebne głupstwo
  Dla grosza
  Post
  Stanisław Trembecki
  Ks. Marek
  Niech pleban nie bredzi
  Wiary w rzeczypospolitej
  Ciemnota
  Tomasz Kajetan Węgierski
  Filozof
  Rozwód
  Kanon
  Do księdza Węgierskiego
  Franciszek Zabłocki
  Księża literatura
  Przesądy
  Ludwik Osiński
  Bóg patrzy na serce
  Elżbieta Drużbacka
  Masony
  Stanisław Barzykowski
  Małżeńskie prawo cywilne
  Kazimierz Brodziński
  Logika bluźnierstwem
  Andrzej Towiański
  Epigon reformy kościoła
  Z listu do papieża Piusa IX
  Adam Mickiewicz
  Prelekcje
  Pycha
  Cześć cesarza Rosji
  Komiwojażerowie katolicyzmu
  Panujące pogaństwo
  Sfałszowany ideał
  Jałowość nowych zakonów
  Miłosierdzie księży
  Trybuna Ludów
  Pius IX
  Świętopietrze
  Rzym a katolicyzm urzędowy
  Juliusz Słowacki
  Kordian
  Beniowski
  Przymierze z trupami
  Luter
  Pogańskie chrześcijaństwo Siła pastucha Mord z Rzymu
  Wola Boga
  Narodowoście
  Konstytucje
  O zdradzeniu ducha
  O bezczynności hierarchii
  Wymowa Jezuitów
  Kazanie dla bałwana
  O dewotaph i świętoszkach
  O skamieniałej formie Wiara — posąg
  O nieomylności
  Seweryn Goszczyński
  Katolicyzm czyli papizm
  Bronisław Ferdynand Trentowski
  Chowanna
  Joachim Lelewel
  Wieca królowej Polski w Sokalu
  Cyprian Norwid
  Fraszka petersbursko-wiedeńskim papistom przypisana
  Fraszka
  Wojciech Dzieduszycki
  Poganizacja i reformacja
  Stagnacja katolicka
  Kościół a państwo
  Potęga protestantyzmu
  Pochwała indyferentyzmu
  Konieczność zgody
  Stanisław Szczepanowski
  Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych
  Roman Dmowski
  Z „Myśli Niepodległej”
  Maria Konopnicka
  Po odwiedzeniu kościoła jubileuszowego w Rzymie Jan Hus
  Józef Weyssenhoff
  Około Wielkiejnocy
  Stanisław Brzozowski
  Legenda Młodej Polski
  Adolf Nowaczyński
  Nienawiść wyznaniowa
  Wyznanie rzymskie . Galicji klechy
  ks. dr Kazimierz Lutosławski Herezje i heretycy
  ks. Ignacy Charszewski
  W piekle jedyna nadzieja
  Artur Górski
  Reformacja a reakcja

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK