ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PAMIĘTNIK V POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH W WARSZAWIE 28 LISTOPADA DO 4 GRUDNIA 1930 R. I. REFERATY

  75,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16×24,5 cm, stron 765, okładka miękka.

  Stan dobry (niewielkie naddarcia i zabrudzenia okładki, nierozcięte strony).

  Książka zawiera referaty przedstawione na V Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który odbył się w dniach 28 listopada-4 grudnia 1930 roku.

  W treści m.in.:

  • Charewiczowa Łucja: Znaczenie badań planów miast dla ich historji.
  • Daszyńska-Golińska Zofja: Komunikat w sprawie sekcji historji ludności w "International Congress Historical Sciences".
  • Dembiński Bronisław: Równowaga polityczna w wieku XVIII.
  • Lheriter Michel: L'histoire et causalite.
  • Manteuffel Tadeusz: Geneza feodalizmu.
  • Wałek-Czernecki Tadeusz: Próba charakterystyki demokracji greckiej.
  • Bałaban Majer: Zadania i potrzeby historjografji Żydów w Polsce.
  • Bidlo Jarosław: Udział Jednoty Brackiej w walce o Konfederację Warszawską.
  • Chodynicki Kazimierz: Kilka zagadnień z dziejów wewnętrznych Litwy po Unji Lubelskiej.
  • Dobrowolski Kazimierz: Migracje wołoskie na ziemiach polskich.
  • Hartleb Kazimierz: Postulaty badań nad humanizmem i reformacją w Polsce w zakresie zagadnień kulturalnych.
  • Karwasińska Jadwiga: Odtworzenie archiwów dawnej Rzeczypospolitej.
  • Kętrzyński Stanisław: Stan nauk pomocniczych historji i ich potrzeby.
  • Kochanowski Jan K.: Partykularyzm a wielkie idee w średniowiecznej Polsce.
  • Konopczyński Władysław: Rząd a Sejm w dawnej Rzeczypospolitej.
  • Lechicka Jadwiga: Nieznany traktat ustrojowy z czasów saskich.
  • Mienicki Ryszard: Wyzyskanie wileńskich akt władz centralnych litewskich.
  • Morawski Kazimierz Marjan: Wolnomularstwo a Polska w dobie dziejowej przed rewolucją francuską.
  • Sobieski Wacław: Z powodu tzw. 700-lecia Prus Wschodnich.
  • Tymieniecki Kazimierz: Przemiany społeczno-gospodarcze a germanizacja Śląska i wiekach średnich.
  • Umiński Józef Ks.: Korespondencja Hozjusza z lat 1558-1579.
  • Zajączkowski Stanisław: Żmudź w początkach Unji polsko-litewskiej.
  • Breżgo Bolesław: Odgłosy powstania 1830-1831 roku na Witebszczyźnie i w Inflantach.
  • Dihm Jan: Przygotowanie Konstytucji 3-go Maja ważnym etapem w urzeczywistnieniu idei niepodległości.
  • Diveky Adrjan: Emigracja węgierska wobec powstania styczniowego.
  • Lewak Adam: Przemiany ideowe Wielkiej Emigracji (1831-1846).
  • Przelaskowski Ryszard: Rola Polski w ruchach intelektualnych francuskich za czasów monarchji lipcowej.
  • Rutkowski Stanisław: Metoda badań polskiej historji wojennej lat 1918-1920.
  • Wereszycki Henryk: Udział Galicji w powstaniu styczniowem.
  • Bujak Franciszek: O nauczaniu historji zwłaszcza w szkołach zawodowych.
  • Mrozowska Halina: Środki pomocnicze w nauczaniu historji.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK