ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO. ROK 1913. TOM XXXIV

  140,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 20×28,5 cm, stron LXXX+79+71, liczne ilustracje w tekście (czarno-białe+1 kolorowa), okładka miękka.

  Stan dostatecznie dobry (pieczątka na okładce, przybrudzenia oraz naddarcia grzbietu i okładki).

  Spis treści:

  Dział sprawozdawczy:

  • Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Tatrzańskiego za czas od 15 marca 1912 do 31 marca 1913 r.
  • Sprawozdanie Komisyi dla robót w Tatrach i przewodnictwa.
  • Sprawozdanie Komisyi kontrolującej.
  • Zamknięcie rachunkowe Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 1912.
  • Preliminarz budżetu Towarzystwa Tatrzańskiego na rok 1913.
  • Sprawozdanie z czynności Zarządu Oddziału Czarnohorskiego T. T. w Kołomyi za rok 1912.
  • Sprawozdanie Oddziału Pienińskiego T. T. w Krościenku za rok 1912.
  • Sprawozdanie Zarządu Sekcyi Turystycznej T. T. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1912 r.
  • Sprawozdanie Sekcyi Narciarskiej T. T. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1912.
  • Sprawozdanie z czynności Sekcyi Przyrodniczej T. T. za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1912 r.
  • Sprawozdanie z czynności Sekcyi Ochrony Tatr za czas od 11 lutego do 31 grudnia 1912 r.
  • Sprawozdanie Sekcyi Ludoznawczej T. T. za czas od 25 listopada 1911 r. do 31 grudnia 1912 r.
  • Protokół z XL Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Tatrzanskiego, odbytego dnia 30 marca 1912 r.
  • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 12 kwietnia 1913 r.
  • Schroniska i altany Towarzystwa Tatrzańskiego w Tatrach.
  • Skład Towarzystwa Tatrzańskiego według stanu w dniu 15 kwietnia 1913 r.
  • Statystyka członków zwyczajnych Towarzystwa Tatrzańskiego.

  Część historyczna:

  • Przedmowa przez Prof. Dra W. Szajnochę.
  • Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego (1873-1913) przez Dra K. Roupperta.
  • Oddziały Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszem czterdziestoleciu jego istnienia 1873-1913 przez Prof. K. Sosnowskiego.
  • Zarys dziejów taternictwa polskiego przez M. Świerza.
  • Zarys rozwoju narciarstwa i zimowej turystyki polskiej w Tatrach przez M. Zaruskiego.
  • Spis artykułów treści przyrodniczej, drukowanych w Pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego (T. I-XXXIII), zestawił B. Wigilew.
  • Spis artykułów treści etnograficznej i historycznej, drukowanych w Pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego.

  Dział naukowy i turystyczny:

  • Kazimierz Sosnowski. Barania Góra i źródła Wisły.
  • Dr. Mieczysław Orłowicz. Gorgany Centralne. (Szkic przewodnika).
  • Borys Wigilew. Co i skąd wiemy o klimacie Zakopanego?
  • Alfred Lityński. Zmarzłe stawy w Tatrach.
  • Mieczysław Świerz. We mgłach.
  • Maryusz Zaruski. Orlą Percią w zimie.
  • Bronisława Giżycka. Z podań i wierzeń ludowych na Podhalu. 1. Dzień Zaduszny.
  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK