ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  OD LUTRA DO MOHYŁY. POLSKA WOBEC KRYZYSU CHRZEŚCIJAŃSTWA 1517-1648

  45,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 17×24 cm, stron 333, okładka twarda.

  Stan dobry. Otarcia oprawy.

  Od Lutra do Mohyły : Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648 / Ambroise Jobert ; przeł. [z fr.] Elżbieta Sękowska.

   

  Spis treści:

  Przedmowa do wydania polskiego
  Przedmowa

  Część pierwsza
  Rozwój protestantyzmu

  1. Królestwo Eraana
  Polacy i polscy Niemcy wobec reformacji
  Dwór Zygmunta a książę humanistów
  Filozofia chrześcijańska w Polsce
  Zwolennicy Erazma w rozterce
  2. Dialog czy nieustępliwość – Modrzewski i Hozjusz
  Zygmunt August: obraz jego panowania
  Dwór, sobór i postęp protestantyzmu (1546–1552)
  Modrzewski i Hozjusz
  Ich doktryna o społeczeństwie
  O Kościele
  O herezji
  3. Reformator Jan Łaski
  Niespokojny prałat
  Apostoł narodów
  Apostoł Polski, król i Radziwiłł
  O unię protestantów
  Kościół w Małopolsce
  4. Bracia Polscy
  Bunt przeciw Kalwinowi
  Od trydeizmu do unitaryzmu
  Anabaptyzm
  5. Rozkwit protestantyzmu
  Zgoda sandomierska (1570)
  Struktura społeczna i geograficzna protestantyzmu
  Życie intelektualne w Polsce i na RusiŻycie polityczne
  6. Wprowadzenie tolerancji
  Sprawa Uchańskiego (1558–1561)
  Ugodowy prymas
  Konfederacja warszawska (1573)

  Część druga
  Odnowa katolicyzmu

  7. Po układzie o tolerancji (1573–1648)
  Przykład dla Europy
  W prywatnych włościach
  W miastach królewskich
  Życie prywatne
  Druki i życie publiczne
  8. Faust Socyn i socynianie
  Życie Fausta Socyna
  Socyn i anabaptyzm
  Socyn i nonadoranci
  Katechizm rakowski
  Socynianie w Polsce
  Socynianie za granicą
  9. Posłannictwo jezuitów
  Początki działalności Towarzystwa w Polsce (1564–1576)
  Rozwój Towarzystwa (1576–1648)
  Nauczanie
  Książka
  Misje
  10. Poddaństwo
  Analiza Śmigleckiego
  Warszewicki, Skarga, Petrycy: zwolennicy monarchii opiekuńczej
  Działalność społeczna duchowieństwa i konfederacja sandomierska
  Triumf sarmatyzmu
  11. Asceci i mistycy
  Zakony żebracze i przebudzenie religijne
  Reforma benedyktynek chełmińskich
  Karmelici
  Ojciec Łęczycki
  Ojciec Drużbicki
  12. Unia brzeska
  Między protestantyzmem a Kościołem łacińskim
  Przebudzenie prawosławia i dekrety Jeremiasza II
  Geneza unii
  Poselstwo w Rzymie
  Synod w Brześciu (1596)
  13. Unici i prawosławni: Józef Rutski i Piotr Mohyła
  Walki i rokowania (1597–1632)
  Rutski, legislator unii
  Mohyła, doktor z Kijowa
  14. Wielki plan ireniczny: Władysław IV i ojciec Magni
  Twórcy wielkiego planu
  O powszechną unię Rusinów
  Zwołanie kolokwium w Toruniu
  Protestanci wobec kolokwium
  Tajemnica Mohyły
  Polska a Zachód
  Polska a Wschód
  Posłowie
  Od wydawcy
  Indeks nazwisk

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK