ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  O PISOWNI POLSKIEJ, WRAZ Z OBJAŚNIENIEM NIEKTÓRYCH FORM JĘZYKOWYCH

  52,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×23 cm, stron 40, okładka miękka z płóciennym grzbietem.

  Stan dobry (pieczątka na stronie tytułowej, niewielkie zabrudzenia tylnej okładki).

  Spis treści:

  Wstęp.

  Samogłoski: Samogłoska a, ó, u, ę, ą.

  Spółgłoski:

  • Miękczenie spółgłosek b, p, m, w.
  • Miękczenia s, z.
  • Przyjimki s i z.
  • Przyjimki roz-, bez-, wz-, wez-.
  • Sufiksy -stwo, -ski, -sko.
  • Sufiks -ca (radca).
  • Słowo wziąć.
  • Spółgłoski k, g.
  • Spółgłoska h.
  • Spółgłoski podwójne mm, ll, rr…
  • Spółgłoski ks, gz zamiast x.
  • Wyrazy obce ze spółgłoską s, sch.
  • Jimiona własne cudzoziemskie.

  O samogłosce i, spółgłosce j i zgłosce ji:

  • A. Dowody fizyjologiczne jistnienia zgłoski ji.
  • B. Dowody morfologiczne.
  • C. Strona historyczna grafiki j i ji.
  • Połączenie głosek -ija, -yja… w wyrazach cudziemskich.
  • Formy słów: móc, strzec, biec.
  • Zakończenia -ym, -im w narzędniku i miejscowniku liczby pojed. na rodz. męski i nijaki, oraz -ymi w liczbie mn. na 3 rodzaje.
  • -szy, w-szy jako sufiksy jimiesłowu.
  • Formy słowne na: -emy, -imy.
  • Zakończenia a i y rzeczowników rodz. m. w liczb. mn.
  • Dopełniacz liczby mn. na -ów i -y, i.
  • Formy liczebnika: dwu, dwuch, dwóch.
  • Wyrazy złożone.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK