ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

O PISOWNI POLSKIEJ, WRAZ Z OBJAŚNIENIEM NIEKTÓRYCH FORM JĘZYKOWYCH

52,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 15×23 cm, stron 40, okładka miękka z płóciennym grzbietem.

Stan dobry (pieczątka na stronie tytułowej, niewielkie zabrudzenia tylnej okładki).

Spis treści:

Wstęp.

Samogłoski: Samogłoska a, ó, u, ę, ą.

Spółgłoski:

 • Miękczenie spółgłosek b, p, m, w.
 • Miękczenia s, z.
 • Przyjimki s i z.
 • Przyjimki roz-, bez-, wz-, wez-.
 • Sufiksy -stwo, -ski, -sko.
 • Sufiks -ca (radca).
 • Słowo wziąć.
 • Spółgłoski k, g.
 • Spółgłoska h.
 • Spółgłoski podwójne mm, ll, rr…
 • Spółgłoski ks, gz zamiast x.
 • Wyrazy obce ze spółgłoską s, sch.
 • Jimiona własne cudzoziemskie.

O samogłosce i, spółgłosce j i zgłosce ji:

 • A. Dowody fizyjologiczne jistnienia zgłoski ji.
 • B. Dowody morfologiczne.
 • C. Strona historyczna grafiki j i ji.
 • Połączenie głosek -ija, -yja… w wyrazach cudziemskich.
 • Formy słów: móc, strzec, biec.
 • Zakończenia -ym, -im w narzędniku i miejscowniku liczby pojed. na rodz. męski i nijaki, oraz -ymi w liczbie mn. na 3 rodzaje.
 • -szy, w-szy jako sufiksy jimiesłowu.
 • Formy słowne na: -emy, -imy.
 • Zakończenia a i y rzeczowników rodz. m. w liczb. mn.
 • Dopełniacz liczby mn. na -ów i -y, i.
 • Formy liczebnika: dwu, dwuch, dwóch.
 • Wyrazy złożone.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK