ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  O NIEOZNACZONYCH PRAWNIE STOSUNKACH KONTRAKTOWYCH W KLASYCZNYM PRAWIE RZYMSKIM

  129,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 25 cm. Str.238.  Miękka okładka wydawnicza. Stan dobry. Niewielkie ubytki papieru na brzegach tylnej okładki.

  Spis treści:

  • 1. Zadanie pracy .  
  • 2. Współczesne doktryny  
  • 3. Założenie tematu  
  • I. Historyczny rozwój nieoznaczonego kontraktu w świetle rzym-skiej jurysprudencji klasycznej. Poglądy jurystów z okresu cesarstwa republikańskiego
  • 1. Umowa o zamianę oraz doktryna Labeona i Aristona
  • 2. Pretorska i cywilna ochrona umowy synalla-gmatycznej wedle D. 2, 14, 7, 2  
  • 3. Zdarzenia umowne pojęte jako kontrakt w opi-njach: a) Juljana, Labeona i Neratiusa   b) Celsusa i Pomponiusa  
  • 4. Zdarzenia umowne chronione pretorską skargą in factum   II. Rozszerzenie idei nieoznaczonego kontraktu w końcowej erze prawa klasycznego
  • 1. Nowy system prawny (ius novum) jako podłoże rozwoju nieoznaczonego kontraktu  
  • 2. Zaskarżalność umów o typie: a) Do ut des   b) Do ut facias   c) Facio ut facias   d) Facio ut des
  • 3. Zbieg kontraktów nazwanych: a) Ochrona t. zw. aestimatum w opinjach Ulpiana b) Precarium   c) Kontrakty nazwane o niewłaściwej strukturze prawnej
  • 4. Cywilna ochrona wydarzeń faktycznych: a) Wypadki t. zw. ad inspiciendum vel experiendum dare. b) -Donatio sub modo   c) Stosunki pozaumowne 
  • III. O klasycznem pochodzeniu nazwy agere praescriptis verbis  Powództwo praescriptis verbis w źródłach bizantyńskich:
  • 1. W Bazylikach i u scholjastów  
  • 2. W źródłach przedjustynjańskich: a) U Patriciusa i Eudoxiusa   b) W traktacie de actionibus   c) W papyrusie PSI 55  
  • 3. Agere praescriptis verbis jako nazwa właściwa postępowaniu formułkowemu  
  • 4 w Digestach justynjańskich  

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK