ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  NOTATKI AUTOBIOGRAFICZNE 1803-1853

  48,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17,5/25 cm, stron 629, miękka okładka.

  Stan dobry (otarcia okładki,  na kilku stronach ślad po zacieku, bez szkody dla tekstu).

  Nakład 3000 egzemplarzy.

  spis treści:

  Dzieciństwo
  Lata gimnazjalne w Gliwicach i Krakowie
  Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
  Pobyt w Warszawie
  Uroczystości pogrzebowe i życie uniwersyteckie w Warszawie
  Na aplikanturze W sądownictwie i Komisji Skarbu
  Praca w król. Towarzystwie Przyjaciół Nauk
  Pierwsze chwile powstania listopadowego
  W Towarzystwie Patriotycznym i redakcji Gazety Polskiej
  Wśród sprzecznych prądów rewolucji
  Ku  katastrofie
  Na tułaczce rozbitków
  Podróż przez Niemcy
  W Norymberdze i Monachium
  Przez Augsburg do Tybingi
  Pożegnanie Niemiec, powitanie Francji
  W kręgu  znakomitości francuskich
  U kolebki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
  Zajścia z gen. Bemem. Burzliwy pogrzeb gen. Lamarque’a
  Pod znakiem Wolnomularstwa,  karbonarii i  Młodej  Europy
  Na wygnaniu w Conde
  Z włóczęgi po zakładach emigranckich w Normandii
  Pobyt w Vire i podróż do Poitiers
  Towarzystwo  Demokratyczne Polskie w  Poitiers i Paryżu
  Narodziny Centralizacji w Poitiers. Dyskusje i wizyty
  Podróż kuracyjna w Pireneje
  Centralizacja w nowym składzie. Tułaczka po Francji
  Wydarzenia 1848 i 1849 r.
  Na bruku londyńskim i ziemi wielkopolskiej

   

  spis ilustracji:
  1.   Jan Nepomucen Janowski w drugiej połowie życia. (Zdjęcie z natury z b. zbiorów raperswilskich w Warszawie)
  2.   Widok ogólny Krakowa w 1823 r. (Według współczesnej akwareli Wilibalda  Richtera  ze zbiorów  Muzeum  Historycznego m.  Krakowa)
  3.   Plac Zanikowy w Warszawie w czasie uroczystości żałobnych po zgonie Aleksandra I (1825). (Według współczesnej litografii Courtaina i V. Adama z rys. Fel. Piwarskiego)
  4.   Ks. Aleksander Kazimierz Pułaski i Stanisław Worcell za kratami  więzienia paryskiego  (1833).  (Według współczesnej litografii Sosnowskiego   z   Brukseli.   Ze   zbiorów   Muzeum   Czartoryskich w   Krakowie)
  5.   Widok miasta Laval w I połowie XIX wieku. (Współczesny drzeworyt francuski z „Magasin Pittoresąue”   (1845)
  6.   Republikanie i socjaliści francuscy w 1848 r. (Współcz. litografia franc. ze zbiorów Muzeum  Czartoryskich w Krakowie)
  7.   Pożegnanie emigracji polskiej w Paryżu.  (Według współczesnej litografii  V. Adama)
  8.   Scena z walk ulicznych w Paryżu (1848) w dzielnicy Palais Royal. (Według współczesnej  litografii J.  Davida)
  9.   Demonstracja na rzecz Polski w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu   (15 maja  1848).   (Według  współczesnej  litografii  A.  Prevost.).

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK