Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   NIEMCY W POZNAŃSKIEM WOBEC POLITYKI GERMANIZACYJNEJ 1815-1920

   30,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Seria wydawnicza

   Rok wydania

   Format 15×20 cm, stron 472, okładka miękka.

   Stan bardzo dobry.

   Spis treści:

   LECH TRZECIAKOWSKI
   Wstęp
   JERZY KOZŁOWSKI
   Rozdział I: Ludność niemiecka w Poznańskiem w latach 1815 – 1864
   1.Pochodzenie, liczba i rozmieszczenie
   2.Pozycja gospodarcza i społeczna

   Rozdział II: Okres względnej neutralności (1815 – 1847)
   1.Zasady polityki pruskiej 1815-1830
   2.Próby współżycia polsko-niemieckiego
   3.Niemcy z Poznańskiego a powstanie listopadowe
   4.Wobec Flottwellowskiego kursu germanizacyjnego (1830-1841)
   6. Kurs liberalny z lat 1841 – 1845 i jego załamanie się w 1846 r.

   Rozdział III: Wybuch nastrojów nacjonalistycznych w latach Wiosny Ludów (1848-1849) 1. Rucj niemiecki w Poznańskiem i zwycięstwo antypolskiej postawy
   2.Ośrodki nacjonalistycznego ruchu niemieckiego w północnych i zachodnich powiatach Poznańskiego
   3.Niemcy z Poznańskiego wobec misji Willisena
   4.Postawa miejscowych Niemców wobec polskiego powstania zbrojnego   m5. Ruch niemiecki w Poznańskiem w okresie narastającego kryzysu rewolucji w Prusach     ^    _
   5.W obliczu kontrrewolucji w Prusach (listopad 1848-lut 1850)
   – luty 1850 r.)

   Rozdział IV: Między dawnymi a nowymi postawami nacjonalistycznymi (1850 – 1864) .    _
   1. W okresie reakcji 1850 – 1858
   2. W okresie „nowej ery” (1858 – 1862)
   3. Niemcy z Poznańskiego a powstanie styczniowe
    
   BOLESŁAW GRZEŚ
   Rozdział V: Wzrost nastrojów nacjonalistycznych i zaostrze¬nie polityki dyskryminacyjnej wobec Polaków w latach 1864 – 1894     
   BOLESŁAW GRZEŚ, ALEKSANDER KRAMSKI
   Rozdział VI: Lata Hakaty 1894- 1917     
   1.Struktura społeczno-ekonomiczna i stan liczbowy ludnoś-ci niemieckiej oraz jej udział w całokształcie życia gospo-darczego w Poznańskiem    
   2.Podstawowe zamierzenia pruskiej polityki kresowej i jej realizacja    
   3.Niemcy z Poznańskiego wobec rządowej polityki wynara-dawiania Polaków i wzmacniania niemczyzny .
   a)Powstanie i rozwój Hakaty oraz jej rola w podsycaniu nastrojów antypolskich    
   b)Stosunek niemieckich partii do polityki germaniza- cyjnej    
   c)Rola stowarzyszeń i związków niemieckich .
   d)Niemiecka prasa prowincji, grupy społeczne i zawo¬dowe oraz tzw. Niemcy „bezpartyjni” wobec polityki germanizacyjnej    
   e)Kampanie polityczne (wybory do Reichstagu, Landtagu i samorządowe) jako przejaw postawy Niemców wo¬bec polityki germanizacyjnej    
   ALEKSANDER KRAMSKI
   Rozdział VII: W obliczu klęski — lata 1917-1920
   1.Realizacja polityki germanizacyjnej w latach 1917 – 1918
   a)Stanowisko administracji lokalnej i społeczeństwa nie-mieckiego wobec postanowień prawnych na rzecz lud-ności polskiej    
   b)Partie polityczne wobec sprawy polskiej
   2.Polityka niemiecka wobec Księstwa przed wybuchem powstania wielkopolskiego    
   a)Stanowisko rządu    
   b)Ugrupowania polityczne i ludność niemiecka wobec problemu oderwania Poznańskiego od Prus
   c)Organizowanie niemieckich oddziałów wojskowych: Heimatschutz-Ost, Grenzschutz i Ostheer ….
   3.Rady robotniczo-żołnierskie i chłopskie a sprawa polska
   a)Sytuacja prawno-ustrojowa Księstwa
   b)Poznańska Rada Robotniczo-Żołnierska i inne rady robotniczo-żołnierskie a sprawa polska . . .
   c)Sytuacja Polaków w radach    
   d)Niemieckie rady ludowe wobec sprawy polskiej
   4.Postawa ludności niemieckiej podczas trwania powstania
   a)Pertraktacje niemiecko-polskie    
   b)Postawa Niemców w okresie rozejmu (16-26 II 1919)
   c)Stosunki wewnętrzne w Poznańskiem w okresie od zawarcia
   rozejmu w Trewirze do podpisania układu pokojowego z Niemcami (27 II – 28 VI 1919 r.)
   5 . Od podpisania traktatu pokojowego w Wersalu
   1919 r.) do podpisania i wymiany dokumentow ratyfikacyjnych (10 I 1920)
   LECH TRZECIAKOWSKI    
   Zakończenie        
   Indeks osób     
   Indeks miejscowości   

   Kategorie: ,
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.