Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   NAJWAŻNIEJSZE SYSTEMY FILOZOFICZNE XVII I XVIII WIEKU

   20,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×24 cm, stron 126, okładka miękka.

   Stan dobry (zaplamienia tylnej okładki, otarcia grzbietu i brzegów okładki, pieczątka własnościowa na stronie przedtytułowej).

   Spis treści:

   FRANCIS BACON (1561—1626)
   1. Krytyka „złudzeń”
   2. Pozytywny program nauki. Empiryzm całkowity
   3. Bacona ujęcie wzajemnej więzi dwustronnej między wiedzą o świecie i praktyką społeczną

   RENE DESCARTES  (KARTEZJUSZ)   (1596—1650)
   1. Wątpienie metodyczne i w nim zrodzona epistemologia. Zaniżenie idealizmu metodycznego
   2. Kartezjusza „metoda matematyczna” i skrajny racjonalizm (aprioryzm) teoriopoznawczy
   3. Ontologiczny dualizm Kartezjusza: „rzecz rozciągła” a rzecz myśląca”

   THOMAS HOBBES   (1588—1679)
   1. Cel praktyczny wiedzy: tak o przyrodzie, jak i społeczeństwie ludzkim
   2. Ontologia Hobbesa: materializm metafizyczny i niechanistyczny determinizm
   3. Hobbesa teoria poznania: półaprioryzm i częściowy agnostycyzm

   BARUCH SPINOZA  (1632—1677)
   1. „Bóg czyli przyroda”
   2. Poznaję bezpośrednio samego Piotra
   3. Rozerwanie dwu czynników poznania: zmysłów i rozumu

   JOHN LOCKE   (1632—1704)
   1. Locke’a wyjaśnienie ludzkiego mechanizmu poznawczego oraz genezy naszych pojęć i sądów
   2. Faktycznie założony model rzeczywistości zewnętrznej oraz rejestracyjna teoria znaczenia i prawdy
   3. Semiotyka Locke’a. Idea — znaczeniem słów. Empiryczne a intuicyjne źródło znaczeń
   4. Rozważania Locke’a nad prawomocnością uznawania twierdzeń. Postawienie naczelnego pytania epistemologii: o ważność twierdzeń pusto-prawdziwych

   GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1636—1716)
   1. Ontologia Leibniza: dialektyczny idealizm obiektywny na poziomie „natury rzeczy” i paralelizm dualistyczny na poziomie „zjawisk”
   2. Leibniza teoria wyrażania oraz refleksja semiotyczna
   3. Leibniza teoria poznania: pełny realityzm i racjonalizm umiarkowany

   GEORGE  BERKELEY (1G85—1753)

   DAVID  HUME (1711—1776)
   1. Na jakich założeniach podstawowych opiera się gnoseologia Hume’a
   2. Wniosek Hume’a o czysto subiektywnym charakterze pojęcia przyczyny i związku koniecznego’
   3. Wniosek Hume’a o całkowitej niepoznawalności zewnętrznego świata

   IMMANUEL KANT (1724—1804)
   1. Odpowiedź na pytanie, jakie są możliwe sądy syntetyczne a priori
   2. Etyka Kanta i z niej wyprowadzone reakcyjne wnioski ontologiczne

   MATERIALIŚCI OŚWIECENIA FRANCUSKIEGO

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.