ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  NADDUNAJSKI PROBLEM GOSPODARCZY

  50,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17×24 cm, stron 203, okładka miękka.

  Stan dobry (papierowa naklejka na okładce, nieaktualne pieczątki biblioteczne).

  Spis treści:

  Struktura i rozwój gospodarczy państw naddunajskich:

  • Przedmiot badania (Austria, Czechosłowacja, Bułgaria, Jugosławia, Rumunia, Węgry).
  • Obszar i ludność.
  • Produkcja zbóż.
  • Pozostała produkcja rolna.
  • Produkcja leśna.
  • Hodowla bydła.
  • Produkcja górnicza.
  • Produkcja przemysłowa.
  • Stosunki komunikacyjne.
  • Ustrój bankowy.
  • Waluta i reglementacja dewiz.
  • Poziom cen.

  Powiązanie handlowo-polityczne państw naddunajskich:

  • Obroty międzynarodowe państw naddunajskich jako całości.
  • Austria.
  • Bułgaria.
  • Czechosłowacja.
  • Jugosławia.
  • Rumunia.
  • Węgry.
  • Handel państw naddunajskich z Niemcami.
  • Handel państw naddunajskich z Polską.

  Plany naddunajskie:

  • Początki planów naddunajskich.
  • Blok rolny.
  • Protokół niemiecko-austriacki z 19 marca 1931.
  • Plan Tardieugo z 2 marca 1932.
  • Bilateralne układy preferencyjne.
  • Plan Tardieugo uzupełniony przez rynki pomocnicze.
  • Plan sąsiedzkich związków gospodarczych Gratza.
  • Konferencja w Stresie.
  • Bloki gospodarcze na terenie naddunajskim.
  • Powrotna fala ogólnych planów naddunajskich.

  Problem reorganizacji gospodarczej zagłębia naddunajskiego:

  • Charakter dotychczasowych planów naddunajskich.
  • Powody aktualności planów naddunajskich.
  • Federacja sześciu państw naddunajskich.
  • Bloki gospodarcze i preferencje pozadunajskie.
  • Inne koncepcje naddunajskie.
  • Umiędzynarodowienie Dunaju.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK