ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  MUZEUM. CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×23 cm, stron 240, okładka twarda półpłócienna.

  Stan dobry (zadarta w kilku miejscach okładka)

  Praca zbiorowa pod redakcją dra Ludwika Bykowskiego i dra Marjana Janellego. Rocznik 35

  Spis treści:

  do XXXV. rocznika „Muzeum" (rok 1920).

  I. Artykuły i rozprawy.

   Bykowski L. Sprawa wykształcenia młodzieży wybitnie uzdolnionej
   Czermińska J. Moje doświadczenia z półrocznej pracy dydaktycznej z zakresu nauki przyrody w klasie I .
   Doświadczenia szkolne  
   Hahn W. Uniwersytet wileński (1578-1803-1919)
   Hotnolacs K. W sprawie ćwiczeńplastycznych w szkołach począt­kowych i średnich
   Jarecki K. Uwagi nad Programem naukowym szkoły średniej Min. W. R. i O. P.
   Jurczyński S. O objaśnianiu czasów i trybów przy nauce języków nowożytnych
   Krakowska Komisja Referentów szkolnictwa średniego: Program mi-nisterjalny gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe .
   Sławomirski B. Program nauki o ustroju Polski współczesnej
   Tuleja L. O stawianiu pytańi o odpowiedziach
   Urich E. O szkołach odrębnych dla wybitnie uzdolnionych
   Weigt H, G przebudowęśredniego szkolnictwa handlowego .
   Wojciechowski K. Rozbiór metodyczny ballady A. Mickiewicza „Lilje"

  II. Oceny i sprawozdania.

   a)   Podręczniki   i   dzieła   naukowe.

  Bibliotheąue des ecoles. Narration annusantes (J. M.)
  Bibljoteka narodowa (W. Jankowski)  
  Bogucka C., Niewiadomska C. i Warnkówna J. Podręcznik do ćwi­czeń ortograficznych (T. Dobrowolski)                                 . .        .
  A. Drygas. Poplińskiego gramatyka łacińska (E. Urich)
  K. Drzewicki. Krótka składnia języka polskiego (T. Dobrowolski)
  Duchowicz B. Słowniczek chemiczny (A. Bolland)
  Dzierżanowska M., Niewiadomska C. i Warnkówna J. Gramatyka języka polskiego z ćwiczeniami (T. Dobrowolski)
  Fiderer E. Gramatyka języka greckiego (E. Urich)
  Gebertowie B. i G. Opowiadania z dziejów ojczystych (K. Tyse-kowski)
  Gebertowie B. i G. Opowiadania z dziejów ojczystych i Wypisy historyczne (A. Wondaś)
  Grabowski. Modele geometryczne (W. L.)
  Gumtński J. Kurs Prawa (A. Wereszczyński)
  Hauptmann. Moja niemiecka książka (K. Z.)
  Joteyko J. La Fatigue (L. Bykowski)
  Janelli M. i Kisielewska J. Z dziejów ojczystych (W. Heck)
  Janowski A. Warszawa (L. Bykowski)
  Jastrzębiec F. Zbiór zadańalgebraicznych (W. L.)    
  Jędrzejowski. Tytusa Liwjusza Dzieje rzymskie (E. Urich)
  Kisielewska S. Szkoła dzisiejsza a szkoła pracy (L. Bykowski)
  Kłosiński W. Pierwszy rok nauki szkolnej (B. Dyakowski)
  Kokowski W. Gramatyka łacińska (E. Urich)     
  Korczak J. Momenty wychowawcze (L. Bykowski)
  Krasnowolski A. Najpospolitsze błędy językowe (T. Dobrowolski)
  Leder. Gramatyka niemiecka (K. Z.)
  Leder. Ćwiczenia niemieckie (K. Z.)   
  Lewicki A.-Friedberg J. Zarys historji Polski (A. Wondaś)    
  Lewinkopf. C. Julii Caesaris Belli Gallici liber primus (E. Urich)
  Litauer-Oppenheimowa H. Podręcznik nauk przyrodniczych (L. By­kowski)
  Majchrowicz Fr. dr. Historja pedagogji (A. W.)
  Męczkowska T. Szkoły mieszane. Koedukacja (L. Bykowski)
  Męczkowska T. i Rychterówna St. Metodyka przyrodoznawstwa (L. Bykowski)
  Niewiadomska C. Pierwszy rok gramatyki. —Drugi Tok gramatyki. — Trzeci rok gramatyki (T. Dobrowolski)
  Osmólski W. dr. Wychowanie fizyczne w szkole powszechnej
  Osterloff-Habermann. Kurs języka niemieckiego (K. Z.)  .
  Passendorfer A. Zasady pisowni polskiej (T. Dobrowolski)
  Rebiere. Trygonometria (W. L.)
  Rudnicki M. Wykształcenie językowe w życiu i szkole (T. Dobro­wolski)
  Ryniewicz A. Zwięzły podręcznik do nauki języka francuskiego (J. M-.)
  Sinko T. Wybór z dziełWergiljusza (E. Urich)
  Sokolnicka E. Kurs elementarny zoologji, botaniki, mineralogji (L. Bykowski)
  Stein I. i Zawiliński R. Gramatyka języka polskiego (T. Dobrowolski)
  Stera J. Nowa Gramatyka polska (T. Dobrowolski)
  Szarota J. Cours de frangais. I partie (J. M.)   
  Szober S. Gramatyka polska w ćwiczeniach (T. Dobrowolski)
  Śliwiński A. Hetman Żółkiewski (K. Tyszkowski)
  Terlikowski. C. Julii Caesaris Commentarii de bello Oallico (E. Urich)
  Terlikowski. Słowniczek do skróć, wydania Pamiętników Cezara (E. Urich)
  Terlikowski. Preparacja do wyboru pism P. Owidjusza Nasona (E. Urich)
  Twardowski K. Filozof ja w szkole średniej  
  Węckowski S. Książka francuska dla szkółśrednich (J. M.)  
  Witkowska Helena. Dzieje ustroju Polski (M. Janelli)
  Wrzosek A. Propedeutyka lekarska. Sokołowski A. Propedeutyka le­karska (L. Bykowski)
  Zielowski B. Podręcznik do określania minerałów (L. Bykowski)
  b)  Książki   dla  młodzieży:
  Bujno-Arctowa M. Słoneczko
  Dybczyński T. Skarby kopalne ziem polskich (L. Bykowski)
  Gawiński A. Lolek Grenadjer   
  Jankowski C. Gniazdo krzyżackie (K. Z.)
  Janowski A. Jędrek Mędrek w Honolulu (K. Z.)    
  Potęga Polski (B.)
  Samolotem nad Polską   
  Duch Warszawy
  Jezierski E. Krzyżacy (K. Z.)     
  Jezierski E. Od Raszyna do Krakowa (K. Z.)    
  Kaczkowska M. Potęga wiary (K. Z.)
  Kraszewski J. L Biały książę(K. Z.)   
  Konarski K. Wizerunek prawego Polka (B.).
  Zaruski M. Na morzach dalekich (B.)
  Żółkiewski S. Początek i progres wojny moskiewskiej (K. Tysz­kowski)

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK