ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  MUZEA I ZBIORY W POLSCE 1945-1955

  18,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 20 x 13 cm. Stron 134. Miękka okładka.

  Stan dobry.

  Niewielkie zabrudzenia i otarcia okładki.

  SPIS TREŚCI

  1. KOLEKCJONERSTWO   POLSKIE   W   XVI—XVII   W.; ARRA­SY JAGIELLOŃSKIE;  ZBIORY   WAZÓW  I ZBIORY   MAG­NACKIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XVIIW.; ZBIORY JA­NA   SOBIESKIEGO

  2. KOLEKCJONERSTWO POLSKIE W WIEKUOŚWIECENIA;
  ZBIORYKRÓLA STANISŁAWA  AUGUSTA; ZBIORU  MAG­NACKIE

  3. ROZWÓJ MUZEALNICTWA W POLSCE W DRUGIEJ PO­ŁOWIE XIX W.; MUZEUM   SZTUK   PIĘKNYCH W  WAR­SZAWIE; MUZEUM NARODOWE W  KRAKOWIE; MUZEA POZNAŃSKIE,   MUZEA PRZEMYSŁOWE, RZEMIEŚLNICZE I PRZYRODNICZE

  4. PRZEKSZTAŁCENIE SIĘ NIEKTÓRYCH KOLEKCJI MAG­NACKICH W PRYWATNEMUZEA W  DRUGIEJ POŁOWIE
  XIX W.; MUZEA POLSKIE ZA GRANICĄ; POCZĄTKI MU­ZEALNICTWA REGIONALNEGO W KOŃCU XIX I W PIER­WSZYCH LATACH XX W.

  5. ORGANIZACJA MUZEALNICTWA W POLSCE PO R. 1918;
  MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE;  PAŃSTWOWE MU­ZEUM ARCHEOLOGICZNE;    PAŃSTWOWE  MUZEUM ZO­OLOGICZNE; MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO;MUZEUM
  TECHNIKI; MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE I ZWIĄ­ZEK MUZEÓW; WAWEL; MUZEUM      WIELKOPOLSKIE W POZNANIU; MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH; MNIEJSZE MUZEA

  6. SŁUŻBA OŚWIATOWA MUZEÓW;REFORMA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE W R. 1935 I JEGO DZIA­ŁALNOŚĆ

  7. ZNISZCZENIA I STRATY W LATACH 1939—45

  8. ODBUDOWA MUZEÓW PO WOJNIE; NACZELNDYREK­CJA MUZEÓW I OCHRONY    ZABYTKÓW I JEJ PRZE­KSZTAŁCENIA

  9. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE  CENTRALNĄ INSTYTUCJĄ  MUZEALNĄ  POLSKIEJ  RZECZYPOSPOLI­TEJ  LUDOWEJ

  10.   MUZEA NARODOWE W  KRAKOWIE I W POZNANIU;
  ZWIĄZEK MUZEÓW I STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI

  11.REFORMY W MUZEALNICTWIE W R.1950; PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI; ZJAZDY NAUKOWE; UPAŃSTWO­WIENIE MUZEÓW

  12. KATOLICKIE MUZEA DIECEZJALNE; MUZEUM  INSTYTU­TU ŻYDOWSKIEGO; MUZEA NIEPODLEGAJĄCE MINI­STERSTWU KULTURY I SZTUKI; MUZEUM WOJSKA POL­
  SKIEGO, MUZEUM ZOOLOGICZNE, MUZEUM ZIEMI, MU­ZEUM TECHNIKI

  13.PAŃSTWOWE PRACOWNIE KONSERWATORSKIE

  14. DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW W LATACH 1945—55;MUZEA KRAKOWSKIE; MUZEUM     NARODOWE W POZNANIU; PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZA­WIE;   KIEROWNICTWO BADAŃ NAD POCZĄTKAMI PAŃ­STWA POLSKIEGO; MNIEJSZE   MUZEA

  15. MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE; DZIAŁ SZTUKI STAROŻYTNEJ; NARODOWA GALERIA SZTUKI POLSKIEJ;
  GALERIA MALARSTWA OBCEGO; WIELKIE WYSTAWY:
  „WIEK OŚWIECENIA W  POLSCE"I  „ODRODZENIE
  W   POLSCE"

  16. WYSTAWY OBJAZDOWE I SŁUŻBA OŚWIATOWA MU­ZEÓW

  17. WSPÓŁPRACA Z MUZEAMI W INNYCH KRAJACH I Z MIĘ­DZYNARODOWYMI   ORGANIZACJAMI MUZEALNYMI

  18. LITERATURA

  19.  WYKAZ MUZEÓW

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK