ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
86,00 

MOŻNOWŁADZTWO I RYCERSTWO ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ W XIV I XV WIEKU. STUDIUM Z DZIEJÓW OSADNICTWA I ELITY WŁADZY NA MAZOWSZU ŚREDNIOWIECZNYM

70,00 

Produkt niedostępny

Kontakt
Autor

Wydawnictwo

Rok wydania

Miasto wydania

Format 17×24,5 cm, str. 576, rozkładana kolorowa mapa na końcu książki, okładka twarda.

Stan bardzo dobry (minimalne zaplamienie górnych krawędzi początkowych stron).

Skrócony spis treści:

Część I. Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej – dobra własne:

 • Awdańcy.
 • Beliny.
 • Dołęgowie.
 • Gozdawowie.
 • Grzymałowie.
 • Junosze.
 • Nieczuje z Jemielna (Imielna), Wilkowyi i zaginionych Szerzewic.
 • Ogończycy.
 • Pomianowie z Solca i Wrzącej.
 • Prawdzice.
 • Prusowie ze Słubic i Studzieńca.
 • Radwanowie z Rybna.
 • Rogale.
 • Rolicze.
 • Ślepowrony z Leśniewic.
 • Wężyki.
 • Posiadacze dóbr z kilku rodów heraldycznych.
 • Posiadacze dóbr o nieokreślonej przynależności heraldycznej.

Część II.

Możni i rycerze w dobrach książęcych i kościelnych ziemi gostynińskiej w XIV i XV w. oraz wójtowie i rządcy w dobrach rycerskich:

 • Tenutariusze, rządcy, wójtowie i inni rycerze w dobrach książęcych.
 • Tenutariusze, faktorzy i wójtowie w dobrach kościelnych.
 • Wójtowie i rządcy w dobrach rycerskich.

Służba książęca i rola nadań książęcych w kształtowaniu możnowładztwa i zamożnego rycerstwa Mazowsza (i ziemi gostynińskiej) od końca XIII w.:

 • Służba dworska. Dworzanie, wiek rozpoczęcia służby i wiek sposobny do objęcia urzędu.
 • Urzędnicy dworscy.
 • Urzędnicy centralni, terytorialni i ziemscy.
 • Urzędnicy administracyjni: rządcy i starostowie.
 • Nadania dóbr książęcych na Mazowszu od końca XIII do schyłku XIV w.

Rola możnowładztwa i rycerstwa w fundacjach kościołów parafialnych w XIV i XV w. na obszarze ziemi gostynińskiej.

Aneksy:

 • Wartość obiektów i przedmiotów związanych z fundacją kościoła parafialnego na Mazowszu w XIV i XV w.
 • Płock, 15 IX 1399 r. Jakub biskup płocki eryguje parafię Mnich, fundowaną przez podkomorzego Szczepana z Ciechomic, który przykłada swoją pieczęć do dokumentu biskupa.
 • Mapa. Ziemia gostynińska w drugiej połowie XV w., dobra możnowładcze.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK