ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  LITERATURA SŁOWIAŃSKA WYKŁADANA W KOLEGIUM FRANCUZKIM. ROK TRZECI, 1842-1843. ROK CZWARTY, 1843-1844

  160,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 11×17,5 cm, stron 301+248, oprawa twarda płócienna.

  Stan dobry (otarcia brzegów oprawy, papierowa naklejka na grzbiecie, napis na stronie tytułowej, strona tytułowa i kilka dalszych luzem, delikatny foxing papieru).

  Skrócony spis treści:

  Rok trzeci, 1842-1843:

  • Lekcya I. Przemówienie. Zakres i podział przedmiotu na rok poczęty. Charakter nowożytnej literatury polskiej, jej dążność filozoficzna i socyalna. Filozofia słowiańska zupełnie różna od szkolniczej, ma za dogmat objawienie. Objawienie Chrystusowe jedno na zawsze: następne po niem rozwinięcia i dopełnienia.
  • Lekcya II. Obecność u Słowian. Messyanizm. Postęp jest szeregiem objawień. Główny jego dogmat. Każda narodowość jest rozwinięciem jednego słowa, jednej myśli wcielonej. Różnica mędrców od filozofów. Prometeusz i Epimeteusz. Kodexa, ustawy, porządki ludzkie względem Ewangielii; teorye, retoryka, dziennikarstwo względem literatury.
  • Lekcya III. Jak literaci i poeci słowiańscy pojmują swoje powołanie. Krytyk M. Grabowski. Poeci: Zaleski, Puszkin. Wpływ tajemniczy Byrona na poetów słowiańskich. Napoleon.
  • Lekcya IV. Jak pisarze czescy pojmują cel swych usiłowań. Kollar. Pogląd dyplomacyi austryackiej na ruch słowiański w Czechach. Leon de Thun. Co to jest państwo Austryi. Rada Czechom.
  • Lekcya V. Teraźniejszość słowiańska rozstaje się ze swoją przeszłością bez wstrętu i wzgardy. Przedśpiew Kollara, epilog Goszczyńskiego. Pochód poetów słowiańskich na hasło adne im przez Byrona. Goszczyński, Zaleski, Malewski, Puszkin. Nowe drgnięcie w poezyi rosyjskiej: wiersz Chomiakowa do Napoleona.
  • Lekcya VI. Badania starożytności. Potrzeba dowodów materyalnych. Starożytność Słowian i ślady ich bytu po całej Europie. Poszukiwania we względzie starożytności słowiańskich rzucaja światło na początki ludu rzymskiego. Mała Azya, mała Ruś, mała Polska. Źródłosłów najdawniejszego nazwiska Słowian. Assyrya i Syrya. Nazwiska bóstw i władzców assyryjskich są słowiańskie.
  • Lekcya VII. Badania starożytności II. Wizerunki Słowian na kolumnie Trajana. To samo podanie o Gordyaszu co o Piaście. Historycy: Lelewel, Szafarzyk, Potocki. Historya losów rodu słowiańskiego wyrażona w pomnikach sztuki. Kolos Północy. Karyatydy.
  • Lekcya VIII. Poezya, ruch ducha, łączy dwa przeciwne końce bytu narodu lub plemienia. Assur i Mesyanizm. Rozbior "Nieboskiej Komedyi". Co to jest rzeczywistość. Dramat proroczy.
  • Lekcya IX. Dalszy ciąg "Nieboskiej Komedyi". Orzeł symbol potęgi politycznej. Wstęp do części trzeciej dramatu. Messyasz fałszywy. Filozofia narodowa polska i Emerson filozof amerykański naznaczają nizkie miejsce rozumowi. Autor zapatruje się na chrystyanizm jak Chateaubriand, tylko ze strony politycznej.
  • Lekcya X. Dalszy ciąg "Nieboskiej Komedyi". Zejście się Hrabi z Pankracym.
  • Lekcya XI. Ostatnia część "Nieboskiej Komedyi". Autor dotknął tu wszystkich punktów Messyanizmu polskiego. Plemie słowiańskie jest powołane utworzyć rząd nowy w dziejach ludzkości. Ufność, jaką luzie powołani mają w swoje przeznaczenie. Anekdota o jednym wodzu mongolskim i wilku. Narodowa wiara polska w działanie świata niewidomego na widomy, i zgodność w tem pojęć Emersona.
  • Lekcya XII. Badania starożytności III. Lepsze poznanie mytologii słowiańskiej zmieni stan teraźniejszy ogólnych wiadomości mytologicznych. Historya prac naukowych w tym przedmiocie. Kreutzer. Hanusch. Nork. Zgodność Kucharskiego, Ossolińskiego i Narbutta z Norkiem co do Wudynów.
  • Lekcya XIII. Badania starożytności IV. Mytologia jest religią pierwotną, a religia stanowi istotę ludów. Trzeba wydobyć co jest najistotniejszego w religii Indyan, żeby zobaczyć potem jak się to rozchodziło z ludami po świecie. Cześć słońca i księżyca. Teorya Norka. Najwyższość religii chrześciańskiej. Słowianie wolni od skrzywień przez doktrynę i sztukę, jakie mają przeznaczenie.
  • Lekcya XIV. Badania starożytności V. Rzut oka na mytologię słowiańską z odniesieniem do powziętych wyobrażeń ogólnych. Hanusch. Nazwiska słowiańskie odpowiednie indyjskim. Dankowski. Nazwiska słowiańskie w mytologii greckiej.
  • Lekcya XV. Badania starożytności VI. Mytologia litewska. Lud litewski w swoim języku i w swoich podaniach ma klucz wszystkich zagadnień. Charakter ludu litewskiego.
  • Lekcya XVI. O dramacie pod względem ogólnym. "Dymitr" Puszkina, "Obylicz" Milutynowicza, "Nieboska Komedya".
  • Lekcya XVII. Kwestya filozoficzna. Historya myśli europejskiej jako wstęp do ocenienia stanowiska, które zajmuje gieniusz słowiański. Kartezyusz. Spinoza. Kant. Fichte. Hegel.
  • Lekcya XVIII. Oddziaływanie przeciwko górującemu kierunkowi myśli w Niemczech. Herder. Jakobi. Schlegel. Schelling. Oddawanie się Polaków w umysłową niewolę Niemcom, z kąd pochodzi? Filozofia niemiecka nie przyjmie się nigdy ani u Francuzów, ani u Polaków.
  • Lekcya XIX. Badania starożytności XVII. Interes przywiązany dzisiaj do własności. Pojęcia w tym względzie starożytnych, Greków i Rzymian. Zgodne z rzymskiemi wyobrażenia i zwyczaje u Słowian. Urządzenie gruntów w gminie słowiańskiej. Przedsięwzięcia reformatorskie St. Simonistów i Furieristów.
  • Lekcya XX. Badania starożytności VIII. Własność podług kodexu. Własność podług zwyczaju słowiańskiego. Własność szlachecka u Germanów, u Gallów, u Słowian. Starostwa w Polsce. Skutki zmian zaprowadzonych w różnych częściach Polski przez kodex francuzki, rząd pruski i rząd austryacki. Radziwiłł i jego dukat. Żydzi. Cyganie. Ekonomiści.
  • Lekcya XXI. Trentowski i jego system. Nicosć tego systemu i szalbierskie podawanie go za chrześciański. Moc do spojenia ludzi nie leży w systemach filozoficznych. Deus ex machina: słowo Napoleona gaszące wojnę domową Szwajcarów.
  • Lekcya XXII. Karta konstytucyjna Heglowska i anarchia w filozofii. Rozdzielenie się filozofów pruskich na stronnictwa, oznaczone nazwiskami stronnictw izby parlamentarnej francuzkiej. Cieszkowski w stanowisku Lamartina. Jego list do Micheleta berlińskiego. Jego system. Niemcy niesłusznie porównywają Kanta do Kopernika. Powinność filozofii polskiej.
  • Lekcya XXIII. W czem nakoniec filozofowie uznali criterium pewności. Filozofia scholastyczna oparła się na metodzie. Co to jest metoda. Przedstawienie metody Heglowskiej. Gdzie osadzają criterium: De Maistre, Lamenais, Leroux, Emerson, Cieszkowski. Jak ważną rolę gra narodowość.
  • Lekcya XXIV. Szkoły filozofii niemieckiej, zwanej religijną, i Ludwik Królikowski. Czy filozof może założyć społeczeństwo?
  • Lekcya XXV. Zamknięcie roku. Krótki rys dziejów słowiańskich z zastosowaniem prawd okazanych w ciągu wykładu. Ideał państwa Rosyi. Ideał rzeczypospolitej Polski. Stary stan rzeczy w Słowiańszczyźnie już się kończy: śmierć moralna Lecha, Czecha i Rusa. Człowiek wielki. Duch nowy. Wojsko słowa epoki nowej.


  Rok czwarty, 1843-1844:

  • Lekcya I. Związek ducha słowiańskiego z francuzkim. Co Słowianie przynoszą nowego na scenę świata.
  • Lekcya II. Życie prawdziwe i życie pozorne. Ród słowiański gotuje się do zabrania głosu. Pismo "Biesiada". Doktryna i doktrynerzy. Czego Słowiańszczyzna potrzebuje od Francyi, i na jakiej tylko drodze porozumieć się z sobą mogą.
  • Lekcya III. Cecha wszelkiego dzieła biorącego początek z natchnienia. Znamiona końca epoki. Co jest lud i kiedy on czuje się być wolnym. Emigracya polska.
  • Lekcya IV. Położenie Kościoła. Literatura religijna ckliwa i pieniacka. Smutny upadek wpływu i potęgi Kościoła. Sfałszowanie ideału Chrystusa.
  • Lekcya V. Co przeszkadza Kościołowi urzędowemu czuć ducha Francyi i Polski dzisiejszej. Święci nowi i relikwie nowe.
  • Lekcya VI. Przeczuwana jedność ludów europejskich na czem ma zależeć. Różne drogi prac narodowych w rozwijaniu dogmatu chrześciańskiego. O duchach i krainie duchów. Początek i cel sztuki.  Arcy-typem dla sztuki nowej jest Napoleon.
  • Lekcya VII. Postęp wspólną pracą duchów. Duchy zbiorowe, narody. Musi nastąpić nowy wybuch Słowa Chrystusowego. Konsmopolityzm podawany przez teraźniejszych reformatorów, jest próżnem marzeniem.
  • Lekcya VIII. Słowo jest mocą i chlebem. Co są teorye ekonomii politycznej. Cisza teraźniejsza podobna do chwili męczeństwa Messyasza.
  • Lekcya IX. Zadanie wiekuiste. Kościół urzędowy i Nauka urzędowa nie zdolne są go rozwiązać. Zdania pisarzy rosyjskich o niebezpieczeństwach Francyi. Duch chrześciański wojska francuzkiego.
  • Lekcya X. Jakie zachodzą związki między duchem ludzkim, a tem wszystkiem co ma byt na ziemi po za człowiekiem. Mężowie zsyłani epokom.
  • Lekcya XI. Obejrzenie się na cały ciąg wykładu. Ostatnie słowo Słowian.
  • Lekcya XII. Barbarzyństwo. Postęp. Syn Człowieczy i Człowiek przeznaczony dzieło jego w epoce teraźniejszej prowadzić dalej. Życie narodowe i rodzinne.
  • Lekcya XIII. Zamknięcie wykładu. Czem on był.
  • Lekcya XIV. Słowianie. Polacy. Napoleon.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK