ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  KWARTALNIK HISTORYCZNY 1935 zeszyt 4

  35,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 16×24 cm, okładka miękka.

  Stan dostateznie dobry (brak przedniej okładki)

  Rocznik 49, zeszyt 4

  TREŚĆ

  Marszałek Józef Piłsudski, przez Stanisława   Zakrzew-
  skiego

  I. ROZPRAWY:

  1.Uwagi   o początkach   dokumentu polskiego, przez Włady­
  sława Semkowicza
  2.Polski   Cyrjak  z Ankony, nieznany  peregrynant na Maltę,
  do Hiszpanji  i Portugalii, przez  Kazimierza Hartleba
  3.Problem Krymu w dziejach jagiellońskich, przez Ludwika
  Kolankowskiego

  II. ARTYKUŁY I REFERATY:

  1. Na marginesie listu cesarza Klaudjusza, przez Franciszka Smółkę
  2. Czy   istniał   Filip   biskup   poznański   z   1211   roku?   przez ks. Józefa Umińskiego
  3. Klauzula  o „wolnej  i  nieprzymuszonej woli" w dokumentach   prawnych   polskiego    średniowiecza,   przez   Rafała Taubenschlaga  
  4. Litewski  ruch naukowy w zakresie historji,   przez   Stanisława Zajączkowskiego
  5. MichałBobrzyński.  Próba  charakterystyki historyka (wraz z bibljografją) przez Stanisława  Zakrzewskiego
  6. Szymon Askenazy,  przez  Bronisława Pawłowskiego
  7. Bibljografją   prac   Szymona   Askenazego,   przez   Michała Szulkina
  8.  Henryk Pirenne jako historyk dziejów powszechnych przez Marcelego Handelsmana

  III.MISCELLANEA:

  1. Dokument z r. 1467 dla miasta Krosna, przez Józefa Serugę
  2. Dziennik   podróży   do   Włoch   biskupa   Jerzego   Radziwiłła w 1575 r., przez Henryka Barycza
  3. Charakterystyka Napoleona I, przez Juljusza Willaume

  IV. RECENZJE I SPRAWOZDANIA (zob. Spis omówionych książek i rozpraw)

  V. ZAPISKI B1BLJOGRAFICZNE (zob. str. X)

  VI. KRONIKA NAUKOWA, przez Marjana Haisiga

  VII. NEKROLOGJA:

  1. Bolesław Limanowski, przez Adama Próchnika.  
  2. Ferdynand Bostel, przez Kazimierza Hartleba
  3. Emil Bourgeois, przez Marcelego Handelsmana
  4. Wacław Sobieski, przez Oskara Haleckiego  

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK