ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

KWARTALNIK HISTORYCZNY 1935 zeszyt 4

35,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 16×24 cm, okładka miękka.

Stan dostateznie dobry (brak przedniej okładki)

Rocznik 49, zeszyt 4

TREŚĆ

Marszałek Józef Piłsudski, przez Stanisława   Zakrzew-
skiego

I. ROZPRAWY:

1.Uwagi   o początkach   dokumentu polskiego, przez Włady­
sława Semkowicza
2.Polski   Cyrjak  z Ankony, nieznany  peregrynant na Maltę,
do Hiszpanji  i Portugalii, przez  Kazimierza Hartleba
3.Problem Krymu w dziejach jagiellońskich, przez Ludwika
Kolankowskiego

II. ARTYKUŁY I REFERATY:

1. Na marginesie listu cesarza Klaudjusza, przez Franciszka Smółkę
2. Czy   istniał   Filip   biskup   poznański   z   1211   roku?   przez ks. Józefa Umińskiego
3. Klauzula  o „wolnej  i  nieprzymuszonej woli" w dokumentach   prawnych   polskiego    średniowiecza,   przez   Rafała Taubenschlaga  
4. Litewski  ruch naukowy w zakresie historji,   przez   Stanisława Zajączkowskiego
5. MichałBobrzyński.  Próba  charakterystyki historyka (wraz z bibljografją) przez Stanisława  Zakrzewskiego
6. Szymon Askenazy,  przez  Bronisława Pawłowskiego
7. Bibljografją   prac   Szymona   Askenazego,   przez   Michała Szulkina
8.  Henryk Pirenne jako historyk dziejów powszechnych przez Marcelego Handelsmana

III.MISCELLANEA:

1. Dokument z r. 1467 dla miasta Krosna, przez Józefa Serugę
2. Dziennik   podróży   do   Włoch   biskupa   Jerzego   Radziwiłła w 1575 r., przez Henryka Barycza
3. Charakterystyka Napoleona I, przez Juljusza Willaume

IV. RECENZJE I SPRAWOZDANIA (zob. Spis omówionych książek i rozpraw)

V. ZAPISKI B1BLJOGRAFICZNE (zob. str. X)

VI. KRONIKA NAUKOWA, przez Marjana Haisiga

VII. NEKROLOGJA:

1. Bolesław Limanowski, przez Adama Próchnika.  
2. Ferdynand Bostel, przez Kazimierza Hartleba
3. Emil Bourgeois, przez Marcelego Handelsmana
4. Wacław Sobieski, przez Oskara Haleckiego  

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK