ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  KRYZYS NAUK EUROPEJSKICH I FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTALNA

  30,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 14,5×20,5 cm, stron 112, okładka miękka.
  Stan bardzo dobry (delikatne otarcia okładki).
  Spis treści:
  I. Kryzys nauk jako wyraz radykalnego kryzysu życiowego ludzkości europejskiej
  • § 1. Czy wobec stałych sukcesów nauk rzeczywiście ma miejsce ich kryzys? .
  • § 2. Pozytywistyczna redukcja idei nauki do nauki o samych faktach. „Kryzys” nauki jako utrata jej doniosłości dla życia
  • § 3. Uzasadnienie autonomii ludzkości europejskiej przez nową koncepcję idei filozofii w epoce Odrodzenia
  • § 4. Fiasko początkowo dobrze rozwijającej się nowej nauki i jego niewyjaśniony motyw
  • § 5. Ideał uniwersalnej filozofii i proces jego wewnętrznego rozkładu
  • § 6. Dzieje filozofii nowożytnej jako walka o sens człowieka
  • § 7. Cel rozważań tej pracy
  II. Wyjaśnienie źródła nowożytnego przeciwieństwa pomiędzy fizykalistycznym obiektywizmem a transcendentalnym subiektywizmem
  • § 8. Przekształcenie matematyki jako źródło nowej idei uniwersalności nauki
  • § 9. Galileusza matematyzacja przyrody
   • a) „Czysta geometria”
   • b) Podstawowa myśl fizyki Galileusza: przyroda jako uniwersum matematyczne
   • c) Problem matematyzowalności „wypełnień”
   • d) Motywy, które doprowadziły Galileusza do jego koncepcji przyrody
   • e) Charakter potwierdzania fundamentalnej hipotezy przyrodoznawstwa
   • f) Problem sensu „formuł” w przyrodoznawstwie
   • g) Opróżnienie matematycznego przyrodoznawstwa z jego sensu przez „technicyzację”
   • h) Świat życia codziennego jako zapomniana podstawa sensu nauk przyrodniczych
   • i) Zgubne nieporozumienia jako konsekwencje niejasności dotyczącej sensu matematyzacji
   • j) Podstawowe znaczenie problemu źródła przyrodoznawstwa matematycznego
   • k) Charakterystyka metody naszego wykładu
  • § 10. Źródło dualizmu w panującym wzorcu przyrodoznawstwa. Racjonalność świata „more geometrico”
  • § 11. Dualizm jako przyczyna niemożności ujęcia problemów rozumu, jako przesłanka specjalizacji nauk, jako podstawa psychologii naturalistycznej
  • § 12. Ogólna charakterystyka nowożytnego racjonalizmu fizykalistycznego
  • § 13. Pierwsze trudności naturalizmu fizykalistycznego w psychologii: niemożność ujęcia dokonującej subiektywności
  • § 14. Wstępna charakterystyka obiektywizmu i transcendentalizmu. Walka obu tych idei jako sens nowożytnych dziejów ducha
  • § 15. Uwagi na temat metody naszego sposobu prowadzenia rozważań historycznych
  • § 16. Kartezjusz jako twórca zarówno nowożytnej idei obiektywistycznego racjonalizmu, jak i rozsadzającego go motywu transcendentalnego
  • § 17. Kartezjusza zwrot ku ego cogito. Wykładnia sensu kartezjańskiej epoche
  • § 18. Kartezjusza błędne zinterpretowanie siebie samego: psychologistycznego zafałszowanie czystego ego uzyskanego w epoche
  • § 19. Usilne zainteresowanie obiektywizmu u Kartezjusza jako powód jego błędnego zinterpretowania siebie
  • § 20. „Intencjonalność” u Kartezjusza
  • § 21. Kartezjusz jako punkt wyjścia dwóch linii rozwojowych: racjonalizm i empiryzmu
  • § 22. Naturalistyczno-teriopoznawcza psychologia Locke’a
  • § 23. Berkeley. Psychologia Davida Hume’a jako teoria poznania poruszająca się w sferze fikcji: „bankructwo” filozofii i nauki
  • § 24. Rzeczywisty motyw filozoficzny zachwiania się obiektywizmu ukryt; w sprzeczności sceptycyzmu Hume’a
  • § 25. Motyw „transcendentalny” w racjonalizmie: Kanta koncepcja filozofii transcendentalnej
  • § 26. Wstępne omówienie przewodniego dla nas pojęcia tego co „transcendentalne”
  • § 27. Filozofia Kanta i jego następców w perspektywie naszego przewodniego pojęcia tego, co „transcendentalne”. Zadanie zajęcia krytycznego stanowiska
  • Słownik ważniejszych terminów
  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK