ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  KRYSTIAN BOGUMIŁ STEINER (1746-1814) TORUŃSKI PRAWNIK I HISTORYK

  70,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Podtytuł: Studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce.

  Format 17×24 cm, stron 194, miękka okładka.

  Stan bardzo dobry (anulowane pieczecie biblioteczne).

  Nakład 600+100 egzemplarzy.
  spis treści:
  Przedmowa
  Rozdział I: Ocena twórczości i działalności Steinera w dotychczasowych badaniach i wypowiedziach

  Rozdział II: Rys biograficzny
  1. Młodość w środowisku toruńskim
  2. Studia lipskie (1763—1766)
  3. Okres toruński (1766—1783)
  4. Pobyt w Warszawie (1784—1793)
  5. Schyłek życia (1794—1814)

  Rozdział III: Działalność literacko-publicystyczna Steinera .

  Rozdział IV: Rozwój nauk prawnych i historycznych w Niemczech XVIII
  1. Ogólne warunki rozwoju nauki niemieckiej
  2. Tradycje wieku XVII
  3. Oświecenie w niemieckiej nauce prawa i historii

  Rozdział V: Nauki prawne i historyczne w polskim Oświeceniu
  1. Wstęp
  2. Warsztat naukowy badacza w epoce polskiego Oświecenia
  3. Badania naukowe w Prusach Królewskich w wieku XVIII
  4. Rozwój badań historycznych w Polsce w II połowie XVII wieku
  5. Nauka prawa w Polsce w okresie Oświecenia
  6. Warunki rozwoju nauki w okresie rozbiorowym i w końcu XVIII w.

  Rozdział VI: Twórczość naukowa Krystiana Bogumiła Steinera
  1. Uwagi wstępne
  2. Steinera teoria skartabelatu
  A. Poprzednicy Steinera
  B. Analiza poglądów Steinera
  C. Dzieje problematyki skartabelatu w literaturze naukowej
  3. Rozprawa o neminem captivabimus
  A. Geneza pracy
  B. Analiza poglądów Steinera
  C. Poglądy Steinera w świetle praktyki sądowej
  D. Podsumowanie
  4. Poglądy Steinera na prawo zastawu i hipotekę staropolską
  A. Uwagi wstępne
  B. Problematyka rozprawy Steinera
  C. Dzieje prawa zastawu w Polsce według poglądów Steinera
  D. Konstytucja „o zapisach”
  E. Konstytucje z 1768 i 1775 r.
  F. Kwestia generalnej hipoteki i praw wierzyciela wprowadzonego w posiadanie dóbr zastawnych
  G. Wnioski

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK