ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

KONSUMPCJA ŻYWNOŚCIOWA LUDNOŚCI WARSZAWY PRZED DRUGĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ

35,00 

Brak w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Okładka miękka, stron 142, format 14×20 cm, stan dobry, lekkie śladyu zalania na okładce, książka posiada ekslibris poprzedniego właściciela.

SPIS TREŚCI
Wstęp                
Rozdział I.Społeczno-demografiozna struktura ludności Warszawy                       
1. Uwagi ogólne.
2. Liczebność ludności i rozdział według płci i wieku.
3. Struktura społeczno-zawodowa.
4. Podział na klasy według poziomu stopy życiowej.
5. Znaczenie niektórych czynników społeczno-gospodarczych dla konsumpcji żywnościowej.
6. Struktura ludności pod względem zarobków i dochodów.
7. Ogólna charakterystyka ludności Warszawy jako konsumentów żywności.

Rozdział II.Rozporządzalny materiał statystyczny. Kryteria oceny konsumpcji żywnościowej    
A.Rozporządzalny materiał statystyczny:
1. Budżety rodzinne.
2. Znaczenie danych budżetowych dla oceny ekonomicznej wielkości i kierunków spożycia.
3. "Prawo Engla" w warszawskich budżetach rodzinnych.
B.Kryteria oceny konsumpcji żywnościowej:
1. Jednostka konsumpcyjna.
2. Podstawowe składniki odżywcze.
3. Postulowane fizjologicznie wielkości spożycia żywnościowego.

Rozdział III.Globalny szacunek wielkości spożycia żywnościowego ludności Warszawy w r. 1938
1. Ludność Warszawy w r.1938 w przeliczeniu na Jednostki konsumpcyjne.
2. Globalny szacunek spożycia żywnościowego według standardu /J.Boyd Orr/.
3.Charakterystyka zarobków i płac robotników
Pracowników umysłowych przed wybuchem wojny.
4.Szacunek spożycia podstawowych składników odżywczych w r.1938 na podstawie budżetów rodzinnych.
5. Wyniki badań nad spożyciem (głoszone w roczniku "Warszawa w liczbach na r.1939".
6 Uwagi końcowe.
 
Rozdział IV.Szczegółowa analiza wielkości i kierunków spożycia żywnościowego        
1. Charakterystyka liczbowa globalnego szacunku wielkości spożycia.
2. Kryteria ekonomiczne przydatne przy analizie spożycia:
a/ Kształtowanie się kosztu Jednej Koal. w spożyciu.
b/ Jakość odżywczo-pieniężna.
3. Charakterystyka kierunków spożycia na podstawie warszawskich "krzywych Engla".
4. Wnioski.

Uwagi końcowe               
1. Wnioski końcowe.
2. Wpływ niedożywienia na zdrowotność ludności warszawskiej.
3. Możliwość poprawy przedwojennego stanu odżywienia dzięki racjonalizacji doboru i przygotowywania strawy domowej.
Przypisy                            
Bibliografia                                             
Streszczenie w Języku angielskim

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK