ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  KŁOPOTY INTELEKTU. MIĘDZY COMTE’EM A BERGSONEM

  50,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 12,5×19,5 cm, stron 504, okładka miękka z obwolutą.

  Stan dobry (nieznaczne przybrudzenia i otarcia obwoluty).

  Rozdział I. Fakt

  Kłopoty związane z określeniem faktu. Fakt i jego określenia. Fakt u Claude Bernarda. Fakt jednostkowy i teoria ogólna. Fakt jako kompozycja, Sensualizm i fakti pierwsze rozszczepienie. Fakt i porządek świata; drugie rozszczepienie. Porządek przyczynowy. Organizacja. Ewolucja i powrót do początków; trzecie rozszczepienie. Szczegółowe zasady metodologiczne. Postępowanie dyskretyczne. Inne cechy myśli pozytywistycznej. Nauka i wartość. Sprzeczności w modelu metodologicznym. Model i rzeczywistość historyczna. Problemy powierzchniowe i zasadnicze.

  Rozdział II. Abstrakcja i konkret

  Rzeczy i zjawiska. Od konkretów do abstrakcji. Abslraclus i abstrahens. Heglowskie pojęcie abstrakcji i konkretu. Od abstrakcji do konkretu. Nauka abstrakcyjna a wiedza racjonalna. Pewność •i obiektywność nauki abstrakcyjnej. H. Taine. Konieczność praw naukowych. Dwuznaczność pojęcia analizy. Nauka empiryczna — nauką racjonalną. Fakt i pojęcie abstrakcyjne. Definicje generatywne. Błędy w czynności abstrahowania. F. Paulhan. Fakt jako synteza percepcji i idei. Idea a słowo. Idea a wyobrażenie. Subiektywność idei abstrakcyjnych. Fakt, analiza i synteza. Nominalizm. Indukcja jako problem. A. Gratacap. Brochard i krytyka empiryzmu. Prawda jako byt. Paradoks indukcji. Indukcja i identyczność.

  Rozdział III. Nieskończoność i liczba

  Ciągłość i nieciągłość a operacje dyskretyczne. Przeciwko ciągłości. Ciągłość i ewolucja. Zmiany nagłe i zmiany powolne. Taine i labirynty ciągłości. Materializm i spirytualizm. G. Leibniz. F, Evellin. Nieograniczoność i nieskończoność. Pojęcie i wyobrażenie. Ciągłość jest pozorem. Całość i część. Dwie nicości dają w sumie coś. Krytyka mechanicyzmu. Przeciw próbom ustatycznienia rzeczywistości. Analiza a fenomenalizm. Eyellin wobec Kanta i Leibniza.

  Rozdział IV. Wokół problemu czasu i przestrzeni

  Ch. Dunan. Myśl i rozum. Własności czasu i przestrzeni. Krytyka prawa przyczynowości. Nauka i filozofia. Radykalizacja zasady względności. Spory na temat czasu i przestrzeni. Czas. P. Tannery. Pozytywizm a koncepcja czasu i przestrzeni. Neokantyzm a „przestrzeń”, Renouvier. H. Poincare. Świat stary – świat nowy. M. Guyau. Czas uprzestrzenniony. Guyau a Bergson.

  Rozdział V. W kręgu myślicieli orientacji kaniowskiej

  Kilka uwag terminologicznych. Przyczyny zwrotu do Kanta. Trzy orientacje kaniowskie. Renouyier i fenomenizm. Fenomen i rzecz. Kategorie. Kategoria osobowości. Renouvier i pozytywizm. Przeświadczenie moralne. Wolność i prawda. Umowa społeczna jako przezwyciężenie relatywizmu. O. Hamelin. Kontyngencjalna teoria rozwoju nauki. Biranizm kantystyczny. Refleksja u Birana. Lache-lier — sylwetka. Fakty i ich generalizacje. Przez refleksją do egzystencji. Celowość. Wolność jako zasada poznania. Byt idealny. La-chelieir i badeńczycy. J. Lagneau. Aktywizm Lagneau. Stopnie poznania. Rola filozofii. Refleksja w koncepcji Lagneau. Redukcja. Lagneau a fenomenologia. Moralność dwuznaczna. Perspektywy filozofii refleksyjnej. Biranizm kantystyczny a pozytywizm.

  Rozdział VI. Porządek  świata:  stałość i zmienność

  Dążności petryfikacyjne. „Duch magazyniera”. Pojęcie zmiany. Przykład Delboeufa. Czy prawa nauki są absolutne? Zmienność historii i stałość praw. Konieczność a możliwość. Symptomy przemian w filozofii historii. Cournot, Renan i Guyau. Cournota koncepcja pozytywności. Idee fundamentalne. Rozum i racja. Świat, Natura, Logika. Wyjaśnienia genetyczne a koncepcja prawa przyczynowości. Przypadek. Historia wszechświata. Encyklopedia nauk. Tragedia człowieka. Koncepcje społeczno-polityczne Cournota. Przyszłość ludzkości. Nauki teoretyczne ł historyczne. Renan i pozytywiści. Renan ł tradycje romantyzmu. Wiedzieć — to być wtajemniczonym w Boga. Panhistoryzm Renana. Prawda jest płynna. Renan — humanista. Czas i wieczność. Rzeczywistość i ideał. Załamywanie si^ wartości. Świat sub specie artis. Naturalizm i jego przetworzenia. Filozofia życia. Guyau i naturalizm. Pojęcie życia. Guyau wobec finalizmu. Dyskusja z determinizmem. Zasada heteronomii. Świat zmienności i wolności. Przeciw kulturze uniformistycznej.

  Rozdział VII.  W  poszukiwaniu  godności  i  wolności  ludzkiej

  Naturalizacja słownictwa. Termin „człowiek”. W obronie podmiotowości. Różne drogi obrony podmiotowości. Leąuier: pierwsza droga. Porządek faktów dokonanych i wolność. Cogito. Rozum i wola. Indeterminizm i Bóg. Wolność jako postulat moralny. Miejsce Le-ąuiera w filozofii. Boutroux: druga droga. Boutroux i Kant. Konieczność i kontyngencja. Hierarchia bytów. Prawa nauki. Empiryzm radykalny. Krytyka modelu nauki pozytywnej. Rozum. Kontyngencja i wolność. Człowiek. Kultura i nauka. Boutrous i filozofia pozytywistyczna. Powrót do metafizyki. G. Tarde i trzecia droga. F. Ravaisson i „przyzwyczajenie”. Stałość i konieczność. Teoria „zróżnicowania absolutnego”. Koncepcja człowieka. Fenomenologia posiadania. Kontyngencjalność historii. Witaiizm a energetyzm. Optymizm Tarde’a. Inwencja i imitacja. Inwencja a możliwość. Matematyka odkrywa sens zdarzeń. Prawo powtarzalności i jego postacie. Taarde i Durkheim. Tarde i pozytywizm. Unicestwienie podmiotu. Jednostka w społeczności. Społeczeństwo jako osoba. Ku nowej wizji człowieka i kultury.

  Posłowie

  O klasyfikacjach ówczesnych stanowisk filozoficznych. Próba klasyfikacji. Fin de siecle. Problemy języka. Przebudowa słownictwa. O kilku progach epistemologicznych. Mechanizmy modyfikacji. Bezsilność metodologii. Intelekt i świat wartości. Trzy uwagi na zakończenie.

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK