ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  KILKA UWAG O KICZU I INNE ESEJE

  30,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 12,5×19,5, stron 166, miękka okładka.

  Stan bardzo dobry.

   

  spis treści:

  James Joyce i współczesność (James Joyce und die Gegenwart) – przeł. Ryszard Turczyn
  Wizja świata w powieści (Das Weltbild des Romans) – przeł. Danuta Borkowska
  Mityczna spuścizna poezji  (Die mytbiscbe Erbschaft der Dichtung) – przeł. Jan Carewicz.
  Mit a dojrzały styl (Mythos und Alterssfil) – przeł. Danuta Borkowska
  Kilka uwag o kiczu (Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches) – przeł. Danuta Borkowska
  Zło w systemie wartości sztuki (Das Bose im Wertsystem der Kunst} – przeł. Ryszard Turczyn
  Życie bez idei platońskiej (Leben ohne platoniscbe Idee) – przeł. Jan Carewicz

   

  nota wydawnicza:

  Hermann Broch (1886 – 1951) – austriacki pisarz, eseista i krytyk literacki; dyplomowany inżynier włókiennik; dyrektor, a później właściciel fabryki włókienniczej. Wiatach 1929- 1932 podejmuje studia na Uniwersytecie Wiedeńskim w zakresie matematyki, filozofii j psychologii. W 1938 zostaje aresztowany przez gestapo. Dzięki staraniom przyjaciół w tym samym roku wyjeżdża do Anglii i USA. Prowadzi zajęcia w New School for Social Research w Princeton, pracuje dla UNESCO, a w 1950 r. zostaje wykładowcą na wydziale germanistyki w uniwersytecie Yale.

  W Polsce znany jest jako autor powieści: „Niewinni" (1949; wyd. poi 1961), „Śmierć Wergilego" (1945; 1963), „Kusiciel" (1953; 1970), „Lunatycy" (1931-1932; 1997).

  Prezentowany tom zawiera eseje, rozprawy i odczyty poświęcone literaturze, sztuce, powinnościom artysty. Dzieło artystyczne – zdaniem Brocha – nie ma wartości samoistnych, ale powinno spełniać ważne zadania etyczne. Postawa bierności, indyferentyzm moralny i polityczny, egocentryzm człowieka, powodujące rozpad dotychczasowego systemu wartości, sprzyjają rozkwitowi kiczu. Powrót do trwałych wartości humanistycznych, których najwspanialszym wyrazem jest dla Brocha Platon i jego idee dobra i prawdy, to naczelny obowiązek artysty.

   

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK