ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  KALENDARZ INFORMACYJNO-ENCYKLOPEDYCZNY POGOTOWIA RATUNKOWEGO W WARSZAWIE 1937

  180,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 22,5 x 15,5 cm, stron 512, 2 cz-b fotografie w tekście, barwna ilustracja w tekście, liczne ogłoszenia reklamowe. Twarda okładka, płótno wydawnicze.

  Zachowana wydawnicza zakładka widoczna na zamieszczonym zdjęciu.

  Stan dobry+

  Nieznaczne otarcia krawędzi oprawy. Exlibris przed k. tytułową.

  SPIS RZECZY

  CALENDARIUM:

  Rok 1937

  Święta ruchome

  Rachuba czasu

  Europa. Szerokości geograf, miast

  Polska. Szerokości geograf, miast wojew. Zjawiska astronomiczne w r.  1937 

  Kalendarz myśliwski           

  Kalendarz kościelny           

  Terminarz podatkowy na r. 1937 

  POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE 1897 — 1937

  Wstęp                     .

  Historia powstania Tow. i jego roziwój

  Rozwój idei samarytańskiej

  Szpital dla rannych i przewóz rannych

  Ogniska publiczne

  Kooperatywa Pogotowia 1916—1924 r.

  Pociąg sanitarny im. H. Paderewskiej  1919 r.

  Organizacja Towarzystwa                .        .

  Lokal Towarzystwa 

  Wpływy i wydatki Towarzystwa w ciągu lat 40    .

  Działalność naukowa lekarzy Pogot. Ratunkowego

  Działalność ratowniczo-lecznioza T-wa 1897 — 1936 r.

  Wypadki  zbiorowe    

  Spis członków rzeczywistych Pogot. Ratunk. w r. 1936

  SŁOWNIK RATOWNIKA   

  WSKAZÓWKI LECZNICZE

  WSKAZÓWKI  ZAPOBIEGAWCZE

  ZDROJOWISKA POLSKIE.

  MATEMATYKA:

  Arytmetyka  handlowa

  Geometria

  Fizyka 

  Potęgi i pierwiastki liczb

  GOSPODYNI PRAKTYCZNA  

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

  ROLA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  O MECHANIZACJI PIEKARŃ W POLSCE

  ZE ŚWIATA:

  Kronika

  Państwa obce    

  MIASTO ST. WARSZAWA:

  Zarząd miejski

  Tymczasowa rada miejska  .

  Komisja rewizyjna

  Archiwum miejskie

  Biuro personalne

  ,,      dyscyplinarne

  ,,      ekonomiczne

  ,,      radcy   prawnego     

  Kontrola miejska

  Wydział spraw ogólnych: finansowy, ewidencji ludności, statystyczny, techniczny, ogrodniczy, oświaty i kultury

  Muzeum Narodowe  

  Biblioteka publiczna 

  Ogród Zoologiczny

  Wydział Wojskowy: opieki społ. i zdrowia publicznego, szpitalnictwa, straży ogniowej, przemysłowy     

  Inspekcja   handlowa                                                                   

  „Agril"                

  Dom składowy                                                                              

  Gazownia miejska    

  Lombard, zakł. opałowe, piekarnia m., rzeźnie i targowiska zwierzęce 

  Tramwaje i autobusy

  Wodociągi  i kanalizacja  

  Zakład Oczyszczania Miasta

  Komunalna Kasa Oszczędności    

  ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 

  WŁADZE DUCHOWNE WYZN. NIEKATOLICKICH   

  DZIAŁ INFORMACYJNY:

  Kompetencja władz w Warszawie  

  Sądy Rzeczypospolitej  Polskiej            

  Spis lekarzy zamieszkałych  w  Warszawie    

  ,,     adwokatów zamieszkałych w Warszawie

  ALFABETYCZNY WYKAZ BRANŻ

  ALFABETYCZNY WYKAZ FIRM, KTÓRE UMIEŚCIŁY OGŁOSZE­NIE W KALENDARZU .

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK