ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

JULES RENARD I JEGO TEATR [AUTOGRAF]

39,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 25 x 17,5 cm. Stron 211, 7 cz-b ilustracji poza tekstem. Miękka okładka.

Stan dobry (nieznaczne zabrudzenia i otarcia okładki). Egzemplarz częściowo nierozcięty.

Dedykacja od autora z 1970 r. na karcie przedtytułowej.

Publikacja poświęcona życiu i twórczości francuskiego dramatopisarza i prozaika żyjącego w latach 1864 -1910.

Rozdziały główne i wybrane podrozdziały:

Człowiek i twórca

– Między symbolistami a naturalizmem

– Pod znakiem prozy (1890-1896)

– Pod znakiem dramatu ( 1896–1910)

Rozwój zainteresowań pisarzem

Źródła i metoda

„Poil de Carotte”

– Tło biograficzne

– Powieściowy obraz domu dzieciństwa

– Stadia rękopiśmienne

– Droga na scenę

– Realizacja u Antoine’a

– Przyjęcie przez krytkę

„La Bigote”

– Źródła biograficzne

– Pierwsze motywy literackie

– Komedia i jej tło obyczajowe

– Dyskusje wokół sztuki

„Monsieur Vernet”

– Moment biograficzny

– Konfrontacja powieści ze sztuką

– Praca nad realizacją sceniczną

– Po trzydziestu latach

„Le Plaisir de Rompre”

– Moment biograficzny

– Dwie wersje dialogowe

– Wersja dramatyczna

– Adaptacja dialogu

„Le Pain de Menage”

– Sytuacja biograficzna

– Komedia rezygnacji

– Problem genezy

– Od rękopisu na scenę

Inne sztuki i projekty dramatyczne:

„La demande”, „Hiut jours a la campagne”, „Le cousin de Rose”, Szkic „Le fauteuil d’X”, Projekty sztuk

Aneks: Przedstawienia sztuk J. Renarda w Komedii Francuskiej

Bibliografia, Indeks nazwisk

Kategorie: ,
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK