ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  JA-INNY. WOKÓŁ BACHTINA. ANTOLOGIA. TOMY I-II

  60,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  , , , , ,

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×23 cm, 2 tomy – komplet, stron 543+596, okładka miękka.
  Stan bardzo dobry.

  Spis treści:

  Tom I

  • Danuta Ulicka, Powieść mą widzę ogromną… (wprowadzenie do antologii)

  TEKSTY

  • Wykłady Michaiła Bachtina z lat 1924 – 1925 i jego wystąpienia w dyskusjachzanotowane przez Lwa Pumpianskiego
  • Paweł Miedwiediew, Naukowy salieryzm. O metodzie formalnej (morfologicznej)
  • Iwan Kanajew, Współczesny witalizm
  • Walentin Wołoszynow, Słowo w życiu i słowo w poezji. Przyczynek do zagadnień poetyki socjologicznej
  • Walentin Wołoszynow, Freudyzm (Dynamika psychiczna jako walka motywacji ideologicznych, a nie sił natury; Treść świadomości jako ideologia)
  • Paweł Miedwiediew, Nauka o ideologiach i jej aktualne zadania
  • Michaił Bachtin, Problemy twórczości Dostojewskiego

  Część pierwsza: Polifoniczna powieść Dostojewskiego (zarys problemu)

  • Podstawowa właściwość twórczości Dostojewskiego i jej naświetlenie w literaturze krytycznej
  • Bohater w dziele Dostojewskiego
  • Idea u Dostojewskiego
  • Funkcje fabuły przygodowej w utworach Dostojewskiego

  Część druga: Słowo u Dostojewskiego (próba stylistyki)

  • Typy słowa prozatorskiego. Słowo u Dostojewskiego
  • Monologowe słowo bohatera i słowo opowiadania w opowieściach Dostojewskiego
  • Słowo bohatera i słowo narracji w powieściach Dostojewskiego
  • Dialog u Dostojewskiego
  • Michaił Bachtin, Tołstoj jako dramaturg
  • Michaił Bachtin, Powieść ideologiczna Lwa Tołstoja
  • Walentin Wołoszynow, Konstrukcja wypowiedzi
  • Michaił Bachtin, Satyra
  • Michaił Bachtin, Z problemów teorii powieści. Z problemów teorii śmiechu. O Majakowskim
  • Michaił Bachtin, Słowo o wyprawie Igora w historii epopei
  • Michaił Bachtin, "Retoryka – o ile jest kłamliwa…"
  • Michaił Bachtin, „Człowiek przed lustrem"
  • Michaił Bachtin, Z problemów samoświadomości i samooceny…
  • Michaił Bachtin, Z notatek do „Problemu gatunków mowy"
  • Michaił Bachtin, Język w literaturze artystycznej
  • Michaił Bachtin, Notatki z 1962-1963 rok

  KOMENTARZE

  • Danuta Ulicka, Bachtin i wokół Bachtina. Wprowadzenie do kalendarium
  • Danuta Ulicka, Kalendarium
  • Danuta Ulicka, Kilka uwag o języku Bachtina
  • Polski słownik pojęć bachtinowskich (używanych w antologii), przygotowała Danuta Ulicka
  • Danuta Ulicka, Komentarz edytorski
  • Lista skrótów
  • Źródła tekstów
  • Indeks nazwisk

  Tom II

  I. TEKST ŻYCIA

  • Ken Hirschkop, Historia tworzenia historii (warianty historii Bachtina)    
  • Siergiej Boczarow, Zdarzenie życia. O Michaile Michajłowiczu Bachtinie

  II. TEKST BACHTINA

  • Alexandar Mihailovic, Bachtinowska koncepcja słowa
  • Wadim Liapunow, Parę skromnych wskazówek dla czytelników Bachtina
  • Caryl Emerson, Niewspółobecność: czym jest, a czym nie jest    
  • Caryl Emerson, Gary Saul Morson Prozaikal
  • David Shepherd, Bachtin i metodologia nauk humanistycznych: problem tekstu

  III. WOBEC TEKSTÓW INNYCH

  • Witalij Machlin, Trzeci Renesans
  • James M. Curtis, Michaił Bachtin, Nietzsche i myśl rosyjska przed rewolucję,    
  • Nikołaj Nikołajew, Newelska szkoła filozoficzna w latach 1918- 1925 (na podstawie materiałów z archiwum Pumpianskiego)
  • Nina Braginska, Słowiański renesans antyku
  • Katerina Clark, Michael Ho1quist. Freudyzm
  • Jurij i Daria Miedwiediewowie, Koło Bachtinajako „kolektyw myślowy”
  • Władimir Ałpatow Koło Bachtina i problemy lingwistyki
  • Galin Tihanov,Kulturowa emancypacja ipowieściowość: Trubieckoj, Sawicki, Bachtin
  • Irina Popowa, „Karnawał słów” Franęois Rabelaisgo: książka Michaiła Bachtina w kontekście francusko-niemieckich sporów metodologicznych drugiej dekady XX wieku
  • Wadim Kożynow, Michaił Bachtin w latach trzydziestych (teoria powieści jako centrum twórczości myśliciela)
  • Nina Perlina, Bachtina i Winogradowa dialog o dialogu 1924-1965

  IV. INNI WOBEC TEKSTU BACHTINA

  • Paul de Man, Dialog i dialogowość, przełożył Łukasz Wróbel    
  • Francesco Loriggio, Umysł jako dialog: krąg Bachtina i psychologia pragmatyzmu    
  • Dominiek LaCapra, Bachtin, marksizm i karnawał    
  • David Carroll Narracja, heterogeniczność i kwestia polityczna: Bachtin i Lyotard
  • Michael Holąuist, Nieme usłyszane: Bachtin i Derrida
  • William R. Handley, Etyka podmiotowej kreacji u Bachtina i Lacana
  • Dianę Price Herndl, Dylematy dialogiczności feministycznej

  V. PRO ET CONTRA

  • Wiaczesław Iwanow, Po latach
  • Tzvetan Todorov, Dziedzictwo Bachtina
  • Rozmowa z Julią Kristevą    
  • Źródła tekstów    
  • Indeks nazwisk
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK