ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  HITLEROWSKIE KONTRYBUCJE W OKUPOWANEJ POLSCE 1939-1945

  30,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Nakład 800+90 egz., format 16,5/24 cm, stron 98, miękka okładka, stan bardzo dobry

  spis treści:
  I. Problem kontrybucji w konwencjach międzynarodowych poświęconych prawom  i zwyczajom wojennym
  II. Kontrybucje na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1945 (1. Przyczyny nakładania kontrybucji na ludność polską i żydowską. 2. Metody egzekwowania kontrybucji od ludności polskiej i żydowskiej. 3. Straty materialne poniesione przez polskie społeczeństwo w wyniku nakładanych na nie kontrybucji.)
  III. Stanowisko społeczeństwa polskiego wobec pobierania kontrybucji
  IV. Kontrybucje w Polsce a w innych krajach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie
  V. Odpowiedzialność karna organizacji i osób za nakładanie kontrybucji w czasie drugiej wojny światowej.

  Wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych i drukowanych oraz opracowań
  Ilustracje

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK