ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
34,00 

HISTORIA USTROJU POLSKI W ZARYSIE. TOM IV. PO ROZBIORACH. CZĘŚĆ II

39,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 14×19 cm, stron 286, okładka twarda.

Stan dostatecznie dobry (pęknięcia bloku, przybrudzenia, kilka stron luzem).

Spis treści:

Wielkie Księstwo Poznańskie 1815—1915 i Prusy Zachodnie 1807—1915:
1.Stanowisko prawno-państwowe W. Księstwa poznańskiego i Prus Zachodnich w stosunku do Królestwa pruskiego, Związku niemieckiego i Cesarstwa niemieckiego
2.Sejmy prowincyonalne do roku 1848
3.Prawa stanów. Uregulowanie sprawy włościańskiej
4.Wprowadzenie urządzeń konstytucyjnych i udział W. Księstwa poznańskiego i Prus zachodnich w sejmach pruskich
5.Władze administracyjne
6.Samorząd wyższego stopnia
7.Samorząd miejski
8.Samorząd gmin wiejskich
9.Sądy i prawa
10.Równouprawnienie wyznaniowe. Stanowisko państwa wobec kościoła katolickiego
11.Prawa obywatelskie
12.Prawa polskiej narodowości i polskiego języka

Galicya 1772—1915:
Okres I. 1772—1848
1.Szlachta
2.Wyznania
3.Włościanie
4.Miasta
5.Żydzi
6.Zarząd kraju
7.Sejm (stany)
8.Sądy i prawa
9.Prawa języka polskiego i polskiej narodowości. Germanizacya
Okres II. 1848—1915
10.Wprowadzenie i utrwalenie konstytucyi. Udział Galicyi w parlamencie austryackim
11.Równouprawnienie stanów. Uwłaszczenie włościan
12.Sejm krajowy
13.Organizacya władz rządowych
14.Ugruntowanie samorządu gminnego i powiatowego
15.Sądy i prawa
16.Prawa obywatelskie
17.Rozwój równouprawnienia narodowego

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK