Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   HISTORIA FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ. OD HEGLA DO CZASÓW NAJNOWSZYCH

   78,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Tłumacz

   ,

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×24 cm, stron 827, okładka twarda + obwoluta.

   Stan  dobry. Droben otarcia obwoluty.

   Spis treści:

   Słowo od Wydawcy
   Przedmowa do Historii filozofii współczesnej
   (przel. Bohdan Chwedeńezuk)
   Część pierwsza ' Thomas Langan FILOZOFIA NIEMIECKA tjprzeł. Bohdan Chwedeńezuk)
   Wprowadzenie
   I.Podłoże pokantowskie
   Johann Gottlieb Fichte
   Jedność filozofii transcendentalnej
   Konsekwencje praktyczne
   Friedrich Wilhelm von Schelling
   Problem filozoficzny
   Dedukcja natury i świadomości skończonej z Absolutu . Racjonalne i irracjonalne: symbol i wolność
   Georg Wilhelm Friedrich Hegel
   Dialektyka jako analiza intencjonalna
   Fenomenologia ducha
   Od fenomenologii do logiki
   Działy „Systemu”
   Następcy Hegla
   Marksizm-leninizm
   Materializm dialektyczny
   ,,Baza” i „nadbudowa”
   Pochodzenie, cel i wolność idei
   Arthur Schopenhauer
   Świat jako wola i wyobrażenie
   Noumenon jako wola
   Kontemplacja estetyczna: negacja woli

   II.Pierwotna rewolta egzystencjalistyczna
   Soren Kierkegaard
   Człowiek estetyczny
   Człowiek etyczny
   Wiara
   Choroba na śmierć
   Friedrich Nietzsche
   Poza dobrem i złem. Śmierć Boga
   Nowi filozofowie
   Dlaczego Zaratustra się śmieje

   III.Poza pozytywizmem i psychologizmem
   Wilhelm Dilthey
   Całość ludzkiego wysiłku .    
   Psychologia analityczna i „hermeneutyka” jednostki
   Ruch fenomenologiczny
   Edmund Husserl
   Paląca potrzeba fenomenologii
   W poszukiwaniu apriorycznych momentów świadomości
   Problem drugiego
   Max Scheler
   Fenomenologia Schelera
   Cele i środki poznania
   Formy aprioryczne (a prioris)
   Materialna etyka wartości
   Personalizm i absolutyzm pluralistyczny Schelera
   Nicolai Hartmann
   Problem poznania
   Metafizyka poznania
   Nowa ontologia i podstawy filozofii przyrody
   Etyka

   IV.Dwaj egzystencjaliści niemieccy
   Martin Heidegger
   „Ontologia fundamentalna”
   Poetycka koncepcja autentycznego bytu
   Karl Jaspers
   Wszechogarniające, którym jesteśmy my sami
   Wszechogarniające jako sam Byt: świat i transcendencja
   Byt transcendentny
   Odczytywanie znaków Transcendencji

   Część druga
   Etienne Gilson
   FILOZOFIA FRANCUSKA I WŁOSKA (rozdz. V—VIII przeł. Sylwester Zalewski, rozdz. IX—XV przeł. Bohdan Chwedeńczuk)
   Wprowadzenie

   V.Ideologia we Francji
   Cabanis
   Destutt de Tracy
   Maine de Biran
   Dane problemu
   Zmysł wewnętrzny
   Pierwotna umiejętność
   Metoda refleksyjna
   Filozof i jego filozofia

   VI.Ideologia we Włoszech
   Francesco Soave
   Melchiorre Gioia
   Giandomenico Romagnosi
   Melchiorre Delfico

   VII.Odpowiedź chrześcijańska
   Louis de Ronald
   Joseph de Maistre
   Feiicite de Lamennais
   Louis Bautain
   Od tradycjonalizmu do filozofii chrześcijańskiej

   VIII.Reakcja filozoficzna we Francji i we Włoszech
   Spirytualizm francuski: Victor Cousin
   Odrodzenie metafizyki we Włoszech: Antonio Rosmini i Vincenzo
   Gioberti
   Antonio Rosmini
   Pojęcie bytu
   Byt a intelekt
   Byt a poznanie
   Byt a Bóg
   Byt a etyka
   Vincenzo Gioberti
   Ontologia przeciwko psychologii
   Idealna formuła: cykl pierwszy
   Drugi cykl stwórczy: etyka
   Rozprzestrzenienie się ontologizmu

   IX.Pozytywizm francuski
   Auguste Comte
   Cel i droga
   Nauka i filozofia
   Filozofia pozytywna a duch pozytywny
   Filozofia pozytywna a polityka pozytywna
   Rozpad francuskiego pozytywizmu
   Psychologia pozytywna
   Socjologia pozytywna
   Refleksja filozoficzna nad nauką

   X.Następcy Maine de Birana we Francji
   Felix Ravaisson
   Jules Lachelier
   Emile Boutroux
   Henri Bergson
   Metoda
   Dusza i wolność
   Świat i ewolucja twórcza
   Moralność i religia

   XI.W duchu krytycyzmu
   Neokrytycyzm Rencuviera
   Ostave Hamelin
   Leon Brunschvicg

   XII.W duchu scholastyki
   Początki ruchu

   Leon XIII
   Neoscholastyka

   XIII.W duchu augustynizmu
   Alphonse Gratry
   Leon Olle-Laprune
   Maurice Blondel

   XIV.Filozofia włoska początków XX wieku
   Benedetto Croce
   Giovanni Gentile
   Idealizm krytyczny
   Thomas Langan

   XV.Egzystencjalizm i fenomenologia we Francji
   Gabriel Marcel
   Metoda filozoficzna
   Poziomy ontologiczne
   Tajemnica bytu
   „Kocham, więc jestem”
   Jean-Paul Sartre
   Byt „w sobie” i byt „dla siebie”
   Negatywność jako sposób ustanawiania wolności bytu
   Wolność w sytuacji .
   Maurice Merleau-Ponty
   Zadanie filozofii
   Struktura zachowania
   Fenomenologia postrzeżenia
   Natura naszej wolności
   Zagadnienie obiektywności prawdy
   Mikel Dufrenne
   Pojęcie a priori
   Fenomenologia doświadczenia estetycznego
   Paul Ricoeur
   Nędza i wielkość fenomenologii
   „W sprawie właściwego wykorzystania fenomenologii
   Filozofia człowieka upadłego
   Antropologia fenomenologiczna Ricoeura

   Część trzecia
   Armand A. Maurer
   FILOZOFIA ANGIELSKA
   (przeł. Bohdan Chwedeńezuk)

   XVI.Utylitaryzm
   Jeremy Bentham
   Logika woli
   Zasada największego szczęścia
   John Stuart Mili
   Przekształcenie zasady największego szczęścia
   Logika i nauki moralne
   Racje przemawiające za teizmem

   XVII.Filozofia ewolucji
   Karol Darwin
   Herbert Spencer
   Ewolucjonistyczna etyka
   Ewolucjoniści emergentyści
   Lloyd Morgan
   Samuel Alexander

   XVIII.    Idealizm
   Samuel Taylor Coleridge
   Idealizm wkracza na uniwersytety
   Francis Herbert Bradley
   Idealistyczna etyka
   Zjawisko a rzeczywistość
   Bernard Bosanąuet
   Wartość jednostki
   Teoria państwa
   Estetyka
   Reakcja przeciw idealizmowi monistycznemu

   XIX.Humanizm pragmatyczny: F. C. S. Schiller
   Pragmatyzm jako humanizm
   Tworzenie prawdy
   Tworzenie rzeczywistości
   Wnioski

   XX.Powrót do realizmu
   G. E. Moore
   Odparcie idealizmu
   Obrona zdrowego rozsądku
   Postrzeganie i dane zmysłowe
   Byt i rzeczywistość
   Poglądy etyczne
   Bertrand Russell
   Atomizm logiczny
   Teoria deskrypcji
   Między materializmem a idealizmem
   Ucieczka od Pitagorasa
   Alfred North Whitehead
   Nowa fizyka a filozofia
   Budowa wszechświata
   Twórczość i Bóg
   Cywilizacja

   XXI.Język i metafizyka
   Ludwig Wittgenstein
   Filozofia w ujęciu Traktatu
   Gry językowe
   Pozytywizm logiczny i Koło Wiedeńskie
   Rudolf Carnap
   Alfred Jules Ayer
   Analiza języka potocznego
   Analitycy z Cambridge
   Analitycy z Oksfordu

   Część czwarta Armand A. Maurer FILOZOFIA AMERYKAŃSKA
   (przeł. Bohdan Chwedeńczuk)

   XXII.    Początki
   Filozofujący teologowie
   Cotton Mather
   Samuel Johnson
   Jonathan Edwards
   Cadwallader Colden i początki filozofii przyrody
   Początki filozofii społecznej i politycznej
   Purytańska teokracja
   Thomas Jefferson

   XXIII.Transcendentalizm Nowej Anglii
   Ralph Waldo Emerson
   Transcendentalizm
   Przyroda i Najwyższa Dusza
   Orestes Augustus Brownson
   Filozofia a wiara
   Idealna intuicja
   Istnienie Boga
   Idee społeczne i polityczne

   XXIV.Idealizm szkół
   Borden Parker Bowne
   Idealizm przeciw realizmowi
   Natura rzeczy
   Josiah Royce
   Poszukiwanie ideału etycznego
   Poszukiwanie prawdy
   Idealistyczna szkoła mędrców

   XXV.Odnowienie realizmu
   Nowy realizm
   Realizm krytyczny
   George Santayana
   Sceptycyzm i wiara zwierzęca
   Dziedziny bytu

   XXVI.Pragmatyzm
   Charles Sanders Peirce
   Poszukiwanie metody
   Metafizyka naukowa
   William James    
   Radykalny empiryzm
   Pragmatyzm
   Przekonanie a religia
   Konkluzje
   John Dewey
   Rekonstrukcja filozofii
   Teoria badania
   Teoria wartości
   Demokracja i wychowanie
   (przeł. Sylwester Zalewski)
   Przypisy
   Indeks nazwisk Część ogólna
   Część bibliograficzna
   Epilog

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.