Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   HISTORIA FILOZOFII I JEJ ZNACZENIE W TERAŹNIEJSZOŚCI. TOM I-II

   185,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Tłumacz

   ,

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 15×22 cm, stron: tom I – 387, tom II – 520. Twarda okładka

   Stan dobry (zabrudzenia na okładkach, przetarcia na grzbietach obu tomów).

   Tłumaczenie pierwszego tomu: Aleksander Świętochowski, tłumaczenie drugiego tomu: Feliks Jezierski

    

   Skrócony spis treści:

   TOM I

   Materializm w starożytności

   • Walka filozofii z religią
   • Początkowe pochodzenie filozofii. Wpływ matematyki i nauk przyrodniczych
   • Ścisłe rozwinięcie materializmu przez atomistykę.
   • Dusza
   • Etyka
   • Sensualizm Sofistów i etyczny materializm Aristipa
   • Reakcja przeciwko materializmowi i sensualizmowi. Sokrates, Plato, Arystoteles.
   • Nauka o substancji, wyrazach i rzeczach.
   • Materializm w Grecji i Rzymie po Arystotelesie. Epikur.
   • Materializm stoików.
   • Logika i teoria poznania.
   • Poemat dydaktyczny Tytusa Lukrecjusza Karusa O naturze

   Okres przejściowy

   • Religie monoteistyczne w stosunku do materializmu
   • Scholastyka i panowanie pojęć arystotelowskich o materii i formie.
   • Zasadnicze pojęcia metafizyka Arystotelesa.
   • Wpływ Averroizmu.
   • Scholastyka jako łącznik kultury europejskiej.
   • Odrodzenie kończy się reformą filozofii.
   • Powrót poglądów materialistycznych z odrodzeniem się nauk.

   Materializm XVII wieku

   • Gassendi jako wskrzesiciel epikureizmu
   • Hobbes
   • Oddziaływanie materializmu w Anglii
   • Boyle i Newton
   • Tryumf czysto matematycznego badania rodzi nową fizykę
   • John Locke: jego stosunki życiowe i kształcenie.
   • John Toland; jego idee kultu filozoficznego

   Materializm XVIII wieku

   • Wpływ angielskiego materializmu na Anglię i Niemcy
   • Angielscy materialiści: Hartley, Priestley
   • Sceptycyzm we Francji La Mothe le Vayer
   • Voltaire – jego skuteczny wpływ na ustalenie Newtona poglądów na świecie
   • Shaftesbury
   • Diderot
   • Wpływ Descartes’a i Spinozy
   • De la Mettrie – jego teoria moralna
   • Systemat natury
   • Jednozgodni kierownicy ruchu literackiego we Francji i ich stosunek do materializmu
   • Inne pisma Holbacha
   • Reakcja przeciwko materializmowi w Niemczech
   • Filozofia Liebnitza jako próba obalenia materializmu
   • Teoria pojęć wrodzonych
   • Filozofia Wolffa i teoria jedności duszy
   • Wpływ spinozyzmu
   • Spinozyzm Goethego i jego sąd o Systemacie Natury

    

   TOM II

   Filozofia nowoczesna

   • Kant i materializm
   • Materializm filozoficzny po Kancie
   • Upadek poezji, rozwój działalności przemysłowej i nauk przyrodniczych
   • Moleschott; wpływ Hegla i Feuerbacha
   • Buchner i filozofia

   Nauki przyrodnicze

   • Materializm i badania ścisłe
   • Granica poznania natury
   • Czucie jest faktem fundamentalniejszym niż ruchomość materii
   • Materializm i idealizm w badaniu
   • Siła i materia
   • Historia pojęcia atomu
   • Dalton
   • Richter
   • Avogarda teoria molekularna
   • Mitscherlich i izomofrizm
   • Fechner
   • Zarzuty przeciwko nie rozciągłości atomów. W. Webera pojęcie masy bez rociągłości
   • Prawo zachowania energii (siły)
   • Poglądy Feschnera i Zollnera
   • Kosmogonia przyrodnicza
   • Teoria przenoszenia według Thomsona i Helmgoltza
   • Darwinizm i teleologia
   • Przesąd gatunku
   • Sieć podziału państwa zwierzęcego staje się u niższych zwierząt zbyteczną
   • Monofyletyczna i polifyletyczna descendencja

   Nauki przyrodnicze c.d. – człowiek i dusza.

   • Stanowisko człowieka do świata zwierzęcego
   • Odezwanie się Cuvier’a
   • Kwestia jedności gatunku
   • Stosunek człowieka do małpy
   • Mózg i dusza
   • Frenologia
   • Błędne teorie Carusa i Huschkego
   • Meynerta badania mózgu
   • Doświadczenia Hitziga, Nothangla i Ferriera
   • Zdanie Wundta o stosunku elementarnych zjawisk fizjologicznych do funkcji psychologicznych
   • Psychologia przyrodnicza
   • Fizjologia organów zmysłowych i świat jako wyobrażenie

   Materializm etyczny i religia

   • Ekonomia polityczna i dogmatyka egoizmu
   • Materializm teoretyczny w stosunku swym do etycznego i do religii
   • Chrześcijaństwo i oświata
   • Pastor Lang i jego opozycja do teorii materializmu
   • Stanowisko ideału
   • Filozoficzne poezje Schillera
   • Możliwość nowych form religijnych
   • Warunek pokoju pomiędzy przeciwnymi poglądami
   • Spór materialistyczny, jako poważne znamię czasu

    

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.