ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  HISTORIA EKONOMIKI POWSZECHNEJ

  90,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15.5x22cm, stron 454, okładka twarda półpłócienna.

  Stan dobry.

  Spis treści:

  DZIAŁ  PIEEWSZY  Idee ekonomiczne w starożytności i w średniowieczu ….

  Rozdział  pierwszy
  Starożytny Wschód

  Rozdział  drugi

   Polityka i ekonomika w starożytnej Grecji (w Atenach) .   .   .

  Rozdział   trzeci
  Ekonomika w starożytnym fizymie

  Rozdział   czwarty

  Etatyzm fiskalny w państwie  bizantyńskim i w państwach
  arabskich  

  Rozdział  piąty
  Idee ekonomiczno-społeczne chrześcijaństwa

  Rozdziałszósty

  Polityka ekonomiczna państwa w średnich wiekach   

  Rozdział  siódmy

  Polityka ekonomiczna miast w średnich wiekach

  .Rozdział   ósmy
  Polityka społeczna w średnich wiekach

  DZIAŁ DRUGI

  Czasy nowsze

  Rozdział pierwszy

  Przebudzenie się państwowej   i  narodowej  polityki  ekono­micznej w XVI stuleciu

  Rozdział  drugi

  Utopie komunistyczne

  Rozdział trzeci System merkantylny

  A)  Polityka merkantylna

  B)  Literatura ekonomiczna w okresie merkantylnym .   .

  Rozdział  czwarty

  Zwrot ku wolności handlu.

  DZIAŁ  TRZECI

  Powstanie ekonomiki jako samoistnej umiejętności

  Rozdział  pierwszy

  A)  Franciszek Quesnay (Fizjokraci)

  B)  Ocena systemu fizjokratów Literatura współczesna .

  C)  Turgot i Condillac

  Rozdział drugi Adam Smith

  A)  Zasady nauki Adama Smitha

  B)  Krytyczny pogląd na naukę A. Smitha.

  C)  Najbliżsi zwolennicy Adama Smitha. Jeremiasz Ben-tham i Jan Baptysta Say

  Rozdział trzeci

  Dawid Ricardo

  A)  Teoria renty gruntowej

  B)  Teoria wartości i ceny.

  C)  Teoria płacy i zysk

  Rozdział  czwarty Współczesne idee społeezne

  A)  Idee społeczne wielkiej rewolucji francuskiej

  B)  Idee społeczne "W. Godwina i R. Malthumi

  C)  Idee społeczne i polityczne Saint-Simonu

  D)  Nowe zasady ekonomii Simonde de Sismondiego   .

  E)  Ogólny pogląd na teorię Simondo de Sismondiego

  DZIAŁ  CZWARTY

  Szkoły ekonomiczne

  Rozdział  pierwszy Szkoła liberalna (klasyczna) do połowy XIX stulecia

  A)  Ekonomiści angielscy

  B)  Ekonomiści francuscy

  C)  Ekonomiści innych narodów

  D)  Szkoła manchesterska

  Szkoły społeczne i teoria socjalistyczna

  A) Teorie krytyczne:

  a)  Robert Owen i William Thompson (Idea spółdzielcza)

  b)  Karol Fourier (Osady rolniczo-przemysłowe) 

  c) Saint-Simoniści (Kościół społeczny)

  d)  Piotr Józef Proudhon  (Mutualizm, anarchizm, fe-deralizm)

  e)  Ludwik Blanc (Spółdzielnie wytwórcze)…..

  f)  Karol  Rodbertus (Normalny  czas i wynik pracy, normalna stopa płacy)    

  Bj Teorie socjalistyczne

  a) Karol Marks

  bj Rewizjoniści    .   

  oj Ferdynand Lassalle

  d)  Zwycięstwo teorii Marksa w ruchu socjalistycznym

  e)  Socjalizm agrarny

  f)  Dalsze losy teorii Marksa i komunizm w Rosji    .

  g)  Socjalizm Fabiański

  h) Syndykalizm Sorela

  C) Teoria anarchizmu

  U) Szkoły społeczne:

  a)  Szkoła katolicka

  b)  Szkoła reform społecznych.

  o) Szkoła spółdzielcza

  d) Szkoła solidaryzmu

  Rozdział  trzeci

  Szkoła historyczna, realistyczna, socjologiczna

  Rozdział   czwarty

  Szkoła narodowa

  A)  Narodowy system Fryderyka Lista

  B)  Teorie zbliżone do szkoły narodowej

  a)  Henryk Carey

  b)  Adam Muller i Karol Knies

  c)  Narodowy charakter ekonomiki polskiej

  C)  „Nowa ekonomia" Jerzego Valois

  D) Uniwersalizm Othmara Spanna.

  Bozdzłał  piąty

  Szkoły teoretyczne   

  A)  Próby dawniejsze:

  a) Fizjokraci i szkoła liberalna

  ł>) Teoria   całości  gospodarstwa   narodowego  (Fryd. Skarbek, Antoni Schafne, Adolf Wagner)

  c)  Analogie organiczne, energetyczne, psychologiczne

  d)  Teoria ewolucji materialistycznej

  B)  Szkoła teoretyczna (nowa)

  a)  Herman Henryk G-ossen

  b)  W. StanleyJeyons.

  c)  Karol Menger i jego szkoła

  d)  Leon Walras, Yilfredo Pareto

  e)  J. B. Clark, Irving Pisher

  f)  Józef Schumpeter

  g)  Ogólny pogląd na szkołę teoretyczna

  C)  Inne szkoły teoretyczne:

  a)  Klasyczna szkoła liberalna we Francji

  b)  Szkoła Alfreda Marshalla (nowo-liberalna)

  c)  Teorie zbliżone do szkoły teoretycznej

  d)  Teorie odrębne

  Rozdział   szósty.

  Rozrost ekonomiki w XX-tym stuleciu

   

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK