ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH

  65,00 

  1 w magazynie

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Format 21,50 cm. Str.304, twarda oprawa wydawnicza, płótno ze zdobieniami.

  Stan dobry (otarcia oprawy).

  Przełożył i uzupełnił rozdziałem o pisarzach politycznych polskich Stanisław Kozicki.

  Spis treści:

  Stosunek między doktrynami politycznymi i instytucjami
  Pierwsze skupienia ludzkie
  Wielkie imperia wschodnie
  Doktryna polityczna narodów wschodnich
  Instytucje polityczne Grecji starożytnej
  Pierwsze doktryny polityczne Grecji starożytnej
  Doktryny polityczne Platona i Arystotelesa
  Zarys ostatnich teorii politycznych Grecji
  Instytucje i doktryny polityczne Rzymu starożytnego
  Uwagi o przyczynach upadku Cesarstwa Rzymskiego i rozkładu cywilizacji starożytnej
  Średniowiecze. Jego granice. Charakterystyka myśli średniowiecznej
  Myśl polityczna średniowieczna do w. XI
  Doktryny polityczne w drugiej fazie walk między Papiestwem a Cesarstwem, gminami i panami feudalnymi
  Dalszy ciąg walki między Kościołem i państwem. Dante Alighieri. Marsilio z Padwy i Occam
  Pisarze polityczni drugiej połowy XIV i XV w. XVI
  Warunki życia politycznego w Europie zachodniej a w szczególności we Włoszech pod koniec w. XV
  Florencja w wiekach XIV i XV. Żywot publiczny Mikołaja Machiawela
  Wykład syntetyczny i krytyka „Księcia”
  Pisarze polityczni XVI w, Guicciardini i machiaweliści praktykujący
  Thomas Morus i tendencje humanistyczne w Niemczech XVI w.
  Girolamo Vida. — „I Monarcomachis”. Bodin i Botero
  Campanella, Boccalini i Grotius
  „Magna Charta” i rozwój konstytucji angielskiej aż do dojścia do władzy Stuartów
  Pierwsi Stuartowie i dyktatura Cromwella
  Główne wydarzenia w dziejach konstytucji angielskiej za panowania ostatnich Stuartów i Wilhelma Orańskiego
  Rządy parlamentarne i reformy konstytucyjne w Wielkiej Brytanii w w. XVIII i XIX
  Pisarze polityczni angielscy XVIII w. i Spinoza
  Bossuet. Fenelon. Vauban. Ks. de Saint-Pierre. Uwagi o Francji w XVIII w. Pierwsi pisarze tego wieku. Boulainvilliers i DArgenson
  Montesquieu. Vico
  Jean-Jacques Rousseau
  Pisarze socjalistyczni końca XVIII w. Grakchus Baboeuf i „Sprzysiężenie równych”. Uwagi o pisarzach będących przeciwnikami rewolucji francuskiej
  Charles Fourier. Richard Owen. Henri de Saint-Simon i saint-simonizm
  Socjaliści francuscy pierwszej połowy XIX w. i pierwsi pisarze anarchistyczni
  Pisarze patriotyczni włoscy
  Tocqueville, Comte i Herbert Spencer
  Pierwsi pisarze socjalistyczni niemieccy i Ferdynand Lassalle
  Karol Marx. „Kapitał” i materializm historyczny
  Henryk George i Jerzy Sorel
  Doktryna nadczłowieka i teoria rasy
  Teoria kierowniczej warstwy politycznej
  Polscy pisarze polityczni

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK