ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  HEIDEGGER. DEGENERACJA I NIEAUTENTYCZNOŚĆ

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 12×20 cm, stron 218, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry.

   

  Spis treści:

  I. WPROWADZENIE
  1.Zapomnienie Hegla a zapomnienie bycia
  2.Dasein jako miejsce zaciemnienia
  3.Niewłaściwość i nieautentyczność
  4.Ontologiczna nieautentyczność
  5.Wolność ontyczna i ontologiczna
  6.Przygodność i wolność aletheiczna
  7.Arche i telos
  8.Ontologiczna autentyczność
  9.Janusowe oblicze Heideggera
  10.Genetyka i niewspółźródłowość
  11.Źródło, wypływanie, skok
  12.Degeneracja i zwyrodnienie
  13.Degeneracja synchroniczna i morfologia
  14.Przekrój bycia-w-świecie
  15.Żywa struktura
  16.Maska, przesunięcie i przesłonięcie
  17.Krótka historia metafizyki
  18.Degeneracja diachroniczna
  19.Bycie bez bytu
  II.EGZYSTENCJA I NIEAUTENTYCZNOŚĆ
  A.KŁOPOTY Z EGZYSTENCJĄ
  20.Czym właściwie jest egzystencja?
  21.Egzystencja jest byciem Dasein
  22.Dasein odnosi się do siebie samego
  a.Czy różnica ontologiczna istnieje?
  b.Jeszcze jedna różnica
  23.Dasein jako byt nasycony możliwościami
  24.Dasein nie ma początku
  B.CZYM JEST NIEAUTENTYCZNOŚĆ
  25.Chwytanie i wypuszczanie egzystencji
  26.Się daje znać o swym podstępnym istnieniu
  27.Autentyczne — nieautentyczne
  28.Czy zawszemojość jest zawsze moja,czyli Adomo ma głos
  29.Nieautentyczność a „świat”
  30.Nieautentyczność a tradycja
  III.ONTOLOGICZNA TRIADA
  31.Heideggerowskie pojęcie istoty
  32.A priori: wcześniej niż wcześniej
  33.Sferyczny układ bycia, czyli powrót neoplatonizmu
  A.PIERWSZA DEGENERACJA
  34.Bycie wiele ma imion i Heidegger tego nie zmienił
  35.Różnica ontologiczna nadal różnicuje
  36.O nakładaniu się tego, co życiowe i egzystencjalne, na to, co nieautentyczne i autentyczne
  37.Tradycja jako zdegenerowana dziejowość
  38.Rozumienie też ulega degeneracji
  39.Rozpad mowy źródłem ksenofobii i wyobcowania
  40.Trwoga i lęk
  41.Gdy w dniu powszednim pojawia się trwoga
  42.Gdy zasłaniamy bycie — odkrywamy byt
  43.Dasein w więzieniu dnia powszedniego
  44.Dlaczego najczęściej upadamy?
  45.Czy troszcząc się, jesteśmy nieautentyczni?
  46.„Autentyczne zatroszczenie się”, czyli coś, czego nie ma
  47.Wykorzenienie przeznaczeniem człowieka
  B.DRUGA DEGENERACJA
  48.Zwrot ku byciu
  49.Transcendentalne i aletheiczne rozumienie bycia
  50.To, co leży u samych podstaw
  51.Świat też jest potrójny
  52.Matryca bycia
  53.Mowa, nastrój, rozumienie: trzy genezy
  54.Od pozornego samozrozumienia do logosu
  55.Od lęku do wiedzy radosnej
  56.Od gadaniny do wieszczenia
  57.O relacjach zachodzących między składowymi bycia-w-świecie w różnych warstwach ontologicznej triady
  58.Przesłony ontologiczne
  59.Ontologiczna triada a „wypływanie”
  C.ONTOLOGICZNA TRIADA U KANTA I HEGLA
  60.Dwa rodzaje poznania oraz „rzecz sama w sobie” w krytyce Kanta
  61.„Dialektyczna aprioryczność” w logice Hegla
  D.O METODZIE W FILOZOFII HEIDEGGERA
  62.Opis i geneza
  63.Geneza jako monadologia: ryzyko i gwałt
  64.Stosunek opisu do genezy w ontologii Heideggera
  65.Unaocznianie głębi jako zadanie fenomenologii Heideggera
  66.Hermeneutyka jako ontologia
  67.„Droga okrężna”
  68.Hermes
  69.Anamnesis
  70.Geneza i temporalność
  71.Współpierwotność pod znakiem zapytania
  72.Geneza i degeneracja
  IV.ONTOLOGICZNA TRIADA ŚWIATA
  73.Fenomeny świata w filozofii Heideggera
  74.Wielość światów
  75.Wszystko zaczyna się od świata
  76.Świat a bycie-w-świecie
  77.Zależność między światami
  A.NARZĘDZIOWNIA ŚWIATA
  78.Intencjonalność, podział bytów i powszedniość
  79.Obcujemy z narzędziami
  80.Narzędziownia świata
  81.Odurzenie
  82.Narzędzia jako symbole
  83.W sieci odniesień i powiązań
  84.Nasza zażyłość ze światem
  85.Hermeneutyka faktyczności
  86.Ograniczony charakter hermeneutyki faktyczności
  87.Zarysowanie możliwości głębszego pojmowania świata
  B.ŚWIAT JEST HORYZONTEM
  88.Wszystko zaczyna się od ludzkiej transcendencji
  89.Świat jest horyzontem
  90.Transcendencja i śmierć
  91.Rehabilitacja nastrojów
  92.Byt a nicość
  93.Świat a nicość
  94.Lęk przed nicością
  95.Ontologiczne słabości
  C.WYDARZENIE ŚWIATA
  96.Nicość a wolność
  97.Przed czym trwoży się trwoga?
  98.Heidegger wykonuje zwrot
  99.Świat jako wydarzenie
  100.Hermeneutyka jako poezja
  D.BEZŚWIECIE
  101.Ontologia ręki
  102.Substancja i znak
  103.Skład
  104.Ze-staw jako zdegenerowane wydarzenie
  105.Ruch degeneracji
  V.ONTOLOGICZNA TRIADA DASEIN
  A.DYKTATURA SIĘ I OPINII PUBLICZNEJ
  106.To, które współuczestniczy
  107.Współbycie jako podstawa Się
  108.Dyktatura Się
  109.Ksenofobia bez obcego
  110.Ksenologia bez obcego: dystans, zwierzchniość, przeciętność, wyrównywanie
  111.Opinia publiczna
  112.Gadanina, ciekawość i dwuznaczność
  113.Się i upadanie: pokusa, uspokojenie, wyobcowanie, zaplątanie
  B.JAŹŃ
  114.Się a śmierć
  115.Śmierć a autentyczność —jaźń
  C.LUDZKIE, PRZEDLUDZKIE
  116.Czy jaźń jest ostatecznym fundamentem Dasein?
  117.Jaźń po „zwrocie”: Da-sein
  118.Się, Dasein, Da-sein
  119.Geneza i powrót
  120.Nieśmiertelność i martwota Się i Da-sein
  Bibliografia

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK