ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  GOSPODARKA ROLNA WIELKIEJ WŁASNOŚCI W POLSCE XVIII WIEKU

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 25,5 x 17,5 cm. Stron 148, mapki i tabele w tekście. Miękka okładka.

  Stan dobry.

  Otarcia okładki. Egz. częściowo nierozcięty.

  Redaktor naukowy: Janina Leskiewiczowa.

  Wydanie I w nakładzie 650 egz.

  SPIS TREŚCI

  Wstęp

  1. — Zakres pracy.  — 2. Charakterystyka źródeł.

  Rozdział I. Ogólna charakterystyka dóbr.

  1. Historia dóbr. — 2. Administracja dóbr. — 3. Ogólna charakterystyka okresu. — 4. Klimat i gleby. — 5. Wielkości poszczególnych użytków rolnych.

  Rozdział II. Technika uprawy i produkcji rolnej

  System rolniczy. — 2. Narzędzia uprawy roli i produkcji roślinnej. — 3. Sposób uprawy roli. — 4. Nawożenie. —5. Siew. — 6. Pielęgnacja zasiewów. — 7. Żniwa. — 8. Młocka.

  Rozdział III. Siły robocze i organizacja pracy na folwarku

  1. Siły robocze. — 2. Organizacja pracy. — 3. Wydajność pracy.

  Rozdział IV. Produkcja roślinna.

  1. Rodzaje i gatunki uprawianych roślin. — 2. Struktura wysiewów. — 3. Wysokość plonów poszczególnych upraw. — 4. Zmiany w ilości wysiewów i w wysokości produkcji.

  Zakończenie   

  Aneks   

  Streszczenie w jezyku francuskim

  Spis rycin i tabel

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK