ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  FUNKCJA DZIEŁA SZTUKI

  60,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format: 17×24, stron 318, czarno-białe ilustracje w tekście. Twarda okładka z obwolutą.

  Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki:

  • Białostocki Jan, Wstęp
  • Białostocki Jan, O funkcjach sztuki i jej historyków
  • Skubiszewski Piotr, W służbie cesarza, w służbie króla. Temat władzy w sztuce ottońskiej.
  • Dobrzeniecki Tadeusz, Imago Pietias – jej treść i funkcja
  • Świechowski Zygmunt, Psychomania z Clermont
  • Gadomski Jerzy, Funkcja kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego w świetle heraldycznej rzeźby architektonicznej
  • Karłowska-Kamzowa Alicja, Idea fundacyj Ludwika I w śląskiej tradycji społecznej u schyłku średniowiecza
  • Fafius Z. Glińska M. Radacki Zb., Mecenat książąt zachodniopomorskich w XVI i XVII w.
  • Krzyżanowski Lech, Rozwój nowożytnego mecenatu mieszczańskiego w Gdańsku lat XVI w.
  • Rudkowski Tadeusz, Mecenat artystyczny Jerzego II ksęcia brzeskiego
  • Kalinowski Konstanty, Gloryfikacja dynastii piastowskiej w sztuce Śląska wieku XVII i XVIII
  • Mossakowski Stanisław, Mauzoleum Morsztynów w Warszawie
  • Gumiński Samuel, Domus Sapientiae Svidnicensis
  • Morawińska Agnieszka, Literacka dyskusja w 2 poł. XVIII w. nad funkcją ogrodu w Polsce
  • Poprzęcka Maria, Goya a sztuka społeczna
  • Ostrowska-Kębłowska Zofia, Złota kaplica – pomnik narodu
  • Lorentz Stanisław, Mieczysław Gębarowicz
  • Michałowski Janusz M., Bibliografia prac Mieczysława Gębarowicza
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK