ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  FILOZOFIA FRANCUSKIEGO ODRODZENIA

  39,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Seria wydawnicza

  Rok wydania

  Miękka okładka, czarno – białe ilustracje, stron 470, format 12,5/20 cm, stan dobry.

  Nakład 1350 + 150 egz.

  Wybór: Andrzej Nowicki.

  Projekt okładki Tadeusz Chlebowski

   

  Spis treści:

   

  Wstęp        

  Charles de Bouelles (Boyillus)
  Człowiek prawdziwy
  Wstęp
  Rozdział 1 — Tyle jest stopni wśród ludzi, ile wśród rzeczy
  Rozdział 4 — Trojakie znaczenie terminu człowiek
  Rozdział 6 — Jedynie mędrzec jest prawdziwym człowiekiem
  Rozdział 12 — O stałości i innych przymiotach mędrca
  Rozdział 18 — O prawdziwej  wolności mędrca
  Rozdział 19 — Mędrzec jest celem wszystkiego; jest on jakby ziemskim   Bogiem
  Rozdział 20 — Dwa światy intelektualne
  Zestawienie wzajemnego stosunku dwóch światów
  Rozdział 21 — Człowiek jest częścią wszechświata
  Rozdział 26 — Człowiek zwierciadłem wszechświata
  Rozdział 51 — Zachęta do zdobywania mądrości

  Symphorien Champier (Compegius)
  Komentarz do Definicji teologicznych Asklepiosa ucznia Hermesa   Trzykroćwielkiego
  Część druga komentarzy do Asklepiosa, ucznia Hermesa
  Część trzecia komentarzy Symphoriana Champiera z Lyonu do Asklepiosa oparta na naturalnych twierdzeniach filozofów
  O Bogu
  O materii
  O losie
  O idei
  O boskiej substancji
  O człowieku
  O siedmiu gwiazdach

  Guillaume   Budę   (Budaeus)
  O inwencji
  O filologii, do Henryka Orleańskiego i Karola Angoulesme, synów królewskich
  O przejściu od hellenizmu do chrześcijaństwa

  Frangois  Rabelais
  „Niechaj  widzę w tobie otchłań wiedzy"
  Życie  w  Telemie

  Oronce  Fine  (Fineus)
  O astronomii
  Godność  astronomii
  Przedmiot astronomii
  Pewność   astronomii 
  Pożytek astronomii  dla  teologów
  Astronomia pomocna filozofom
  Astronomia konieczna dla lekarzy
  Władza duchowna nie może się obejść bez astronomii
  Przeciw tym, którzy uwłaczają astronomii
  Podział  astronomii
  Astronomia matematyczna
  Astronomia wieszczbiarska
  Podpodział astronomii matematycznej
  Co to jest świat?
  Region żywiołów
  Region niebieski

  Etienne Dolet
  Życie po śmierci dzięki nieśmiertelnej  sławie

  Bonayenture Des Periers
  Cymbały świata

  Pierre de La Ramee (Ramus)
  O metafizyce Arystotelesa
  Na temat tytułu: ta meta ta fysika
  Ilu  jest  bogów
  O umyśle bożym
  Ateizm Arystotelesa

  Omer Talon (Audomarus Talaeus)
  O teorii Kopernika

  Frangois  Vincent
  O teorii Kopernika
  Ręczny dopisek Dieulesaincta, ucznia Vincenta

  Jean   Pena
  O teorii Kopernika

  Elie Vinet
  O teorii Kopernika

  Guillaume  Postel
  Początki kultury francuskiej

  Jean Fernel
  O ukrytych przyczynach  rzeczy
  Co to jest natura?
  Dwoistość natury
  Forma powstaje i ginie, materia zaś jest nieprzemijająca
  Materia rzeczy naturalnej składa się z czterech żywiołów świata
  Przy przeobrażaniu albo ginięciu rzeczy żywioły jednak nie ulegają zniszczeniu
  Dwa rodzaje filozofowania
  Zdaniem Galena dusza nasza nie powstała z żywiołów Istnieją w nas bardzo liczne funkcje i działania, których przyczyny są ukryte
  Prawa medycyny są zgodne z prawami natury
  Te same prawa rządzą wszechświatem i mikrokosmosem
  Medycyna jako naśladowanie natury
  O  zawodzie  lekarza  i znakomitości sztuki
  Czasami lekarz osiąga więcej niż natura
  Zadanie medycyny
  Co to jest kuracja? 

  Marc Antoine Muret
  O filozofii, poezji i wymowie

  Pontus  de  Tyard  (Thiard)
  O teorii Kopernika, mikrokosmosie i naturze 
  O teorii Kopernika
  Człowiek jako mikrokosmos posiadający odpowiedniki
  w wielkim świecie
  Natura stara się uwiecznić to wszystko, czego jest naturą

  Pierre Boaystuau
  O  godności  człowieka

  Etienne de la Boetie
  Przeciwko tyranii

  Denis Lambin
  O  Lukrecjuszu  
  Z przedmowy do czytelnika

  Jean Bodin
  O metodzie w historiografii 
  Prawo powszechne kryje się w historii
  Pochwała historii
  Co to jest historia i jakie są jej rodzaje?
  O porządku, którego należy przestrzegać w historii
  Jak wyodrębnia się poprawnie typy faktów historycznych?
  Pantoteka
  O religii
  Perspektywy dialogu między wyznaniami
  Klasyfikacja postaw wobec religii
  Religia naturalna a inne religie 
  O  materii

  Etienne  Pasguier  (Paschasius)
  Mistrz Postel i jezuici
  Prawo  natury

  Francois  Hotman
  Dialektyka
  Definicja  dialektyki i  logiki
  O potrójnej metodzie

  Geoffroy   Vallee
  O sztuce nie wierzenia w nic
  Prawdziwy katolik, czyli powszechny
  Papista
  Hugenot
  Anabaptysta
  Libertyn
  Ateista

  Loys  Le Roy   (Regius)
  O  powszechnym  kołowrocie
  Porównanie Mahometa z Likurgiem, Minosem, Zoroastrem, Zamolksisem, Charondasem, Zaleukosem, Trzykroćwielkim i innymi pogańskimi prawodawcami oraz założycielami  miast i  państw
  O kulturze Odrodzenia
  Porównanie współczesnych osiągnięć ze starożytnymi
  w dziedzinie filozofii, wymowy, prawa, polityki, medycyny, poezji, astrologii, kosmografii i innych nauk matematycznych
  Prawo kołowrotu
  O bibliotekach
  Pragnienie nieśmiertelności

  Innocent Gentillet
  O ateizmie francuskich makiawelistów
  Philippe Duplessis Mornay i Hubert Languet
  Rewindykacje przeciwko tyranom
  Blaise de Vigenere
  O szyfrach, czyli tajemnych sposobach pisania
  Pochwała kabały
  Ateizm Chińczyków

  Guy Le Fevre de La Boderie
  Wskrzeszanie zmarłych

  Francisco Sanchez
  O tym, że nie wiemy nic
  Do czytelnika
  O tym, że nie wiemy nic

  Ambroise Pare
  O   człowieku
  O  tchnieniach
  Człowiek góruje nad wszystkimi bydlętami
  Jakie środki ma człowiek do pomocy w swojej nagości i niewiedzy przyrodzonej?
  Jak  podziwu  godnym  okazał  się  Bóg  w  tworzeniu
  człowieka
  Dlaczego  człowiekowi natura  nie  użyczyła  zdolności
  przeczuwania?
  Człowiek mówi wszystkimi głosami i językami
  O duszy
  Jakimi sposobami zwodzą nas demony?

   

  Michel Eyguem de Montaigne
  Próby
  O  „próbowaniu"
  Człowiek jako przedmiot filozofii
  O sobie
  O religii
  Zmienność i różnorodność religii
  Zmienność i różnorodność praw i obyczajów
  Wielość światów
  Subiektywizm historyków filozofii
  Społeczna funkcja religii 
  O wolności sumienia

  Frangois de la Noue
  O   francuskich   epikurejczykach

  Pierre Gregoire (Gregorius Tholosanus)
  O istnieniu Boga i ateistach
  O wykorzystywaniu religii
  O   tych, którzy wykorzystywali religię i stosowali obłudę dla własnej korzyści, panowania, żądzy sławy i oszukiwania innych

  Pierre Charron
  Rozumowania  ateistów
  Moralność a religia

  Henri de Monatntheuil (Monantholius)
  Świat jest maszyną

  Skorowidz osób
  Skorowicz rzeczowy
  Spis  ilustracji

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK