ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  FILOZOFIA A ZWIERCIADŁO NATURY

  35,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Tłumacz

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 12×19 cm, 360, okładka miękka.
  Stan bardzo dobry (mała smuga na okładce).
   
  Spis treści:
   
  Przedmowa
  Wprowadzenie
   
  Część pierwsza: LUSTRZANA ISTOTA
   
  Rozdział I: Odkrycie umysłu
  1. Kryteria tego, co psychiczne
  2. Stany funkcjonalne, fenomeny a to, co immaterialne
  3. Różnorodność problematyki ciała i umysłu
  4. Umysł jako uchwycone uniwersalia 
  5. Zdolność istnienia oddzielnie od ciała 
  6. Dualizm a „tworzywo umysłu”
   
  Rozdział II: Osoby bez umysłu
  1. Mieszkańcy Antypody
  2. Jakości fenomenalne
  3. Niekorygowalność a czyste odczucia
  4. Behawioryzm
  5. Sceptycyzm co do istnienia innych umysłów
  6. Materializm bez identyczności ciała i umysłu
  7. Epistemologia a „filozofia umysłu” .
   
  Część druga: ODZWIERCIEDLANIE
   
  Rozdział III: Idea „Teorii poznania”
  1. Epistemologia a samoświadomość filozofii
  2. Pomyłka Locke’a — wyjaśnienie to nie uzasadnienie
  3. Pomyłka Kanta — orzekanie to nic synteza
  4. Czy poznanie potrzebuje „ugruntowania”?
   
  Rozdział IV: Przedstawienia uprzywilejowane 
  1. Prawda apodyktyczna, uprzywilejowane przedstawienia a filozofia analityczna
  2. Behawioryzm epistemologiczny
  3. Świadomość prelingwistyczna 
  4. „Idea «idei»” 
  5. Behawioryzm epistemologiczny, behawioryzm psychologiczny a język
   
  Rozdział V: Epistemologia a psychologia empiryczna
  1. Podejrzenia wobec psychologii
  2. Nienaturalność epistemologii
  3. Stany psychologiczne jako prawdziwe wyjaśnienia
  4. Stany psychologiczne jako przedstawienia
   
  Rozdział VI: Epistemologia a filozofia języka
  1. Właściwa i niewłaściwa filozofia języka
  2. O czym mówili nasi przodkowie?
  3. Idealizm
  4. Odniesienie
  5. Prawda bez zwierciadeł
  6. Prawda, dobro a relatywizm
   
  Część III: FILOZOFIA
   
  Rozdział VII: Od epistemologii do hermeneutyki
  1. Współmierność a konwersacja
  2. Kuhn a niewspółmierność
  3. Obiektywność jako zgodność i jako zgoda
  4. Duch a przyroda
   
  Rozdział VIII: Filozofia bez zwierciadeł
  1. Hermeneutyka a zbudowanie
  2. Filozofia systematyczna a filozofia budująca
  3. Zbudowanie, relatywizm a prawda obiektywna
  4. Zbudowanie a naturalizm 
  5. Filozofia w konwersacji ludzkości
   
  Indeks osób
  Indeks pojęć
   
  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK