ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

ETYKA POLITYCZNA. UJĘCIE CAŁOŚCIOWE NA GRUNCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

25,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 14,5×20,5 cm, stron 466, okładka miękka.

Stan bardzo dobry (niewielkie otarcie na grzbiecie).

Spis treści:

Wprowadzenie: cel i struktura książki
A. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.Osoba a społeczność
1.Człowiek jako osoba
2.Indywidualność i socjalność osoby
3.Społeczność
4.Wspólnoty jako jedności relacyjne
II.Principia społeczne
5.Zasada solidarności
6.Zasada dobra wspólnego
7.Zasada pomocniczości
III.Polityka a etyka polityczna
8.Dobro wspólne a polityka
9.Polityka jako działanie w sytuacji
10.Polityka jako uwzględnianie interesów
11.Konflikt i kompromis
12.Władza i zastępcze działania władzy
13.Problematyka przemocy
14.Etyka polityczna jako etyka instytucji i cnót
15.Roztropność polityczna
16.Sumienie w polityce
17.Męstwo polityczne
18.Cnota umiaru w polityce
IV.Prawo i sprawiedliwość
19.Prawo – ustawa – moralność
20.Prawo naturalne
21.Sprawiedliwość jako główna cnota społeczna i polityczna
22.Sprawiedliwość społeczna i polityczna
23.Sprawiedliwość i miłość
V.Chrześcijańska wiara i polityczny rozum
24.Słuszne granice teologii politycznej
25.Wiara chrześcijańska i etyka polityczna
26.Polityczne znaczenie cnót chrześcijańskich
B.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
I.Etyka polityki wewnętrznej: porządek wolnościowy
27.Państwo jako związek polityczny
28.Demokratyczne państwo konstytucyjne
29.Prawa człowieka
30.Pluralizm, zgoda co do wartości podstawowych i spór polityczny
31.Wolność religijna, Kościół a państwo
32.Kościół a polityka
33.Prawo oporu i nieposłuszeństwo obywatelskie
II.Etyka polityki gospodarczej i społecznej: sprawiedliwość społeczna i kultura stworzenia
34.Kapitalizm
35.Socjalizm
36.Ruch katolicko-społeczny
37.Społeczna gospodarka rynkowa jako polityczne zadanie
38.Polityka społeczna
39.Etyka własności i polityka własności
40.Porządek pracy i przedsiębiorstwa
41.Rodzina i polityka rodzinna
42.Polityka ekologiczna
43.Postęp a chrześcijańska etyka stworzenia
III.Etyka polityki międzynarodowej: sprawiedliwy pokój.
44.Pokój zbawczy i pokój polityczny
45.Doktryna wojny sprawiedliwej jako pytanie o sprawiedliwy pokój
Polityczno-wojskowe zabezpieczenie pokoju dzisiaj.
Polityka popierania pokoju
46.Polityka rozwoju i zalążki jej etyki
47.Postulaty rozwoju wewnętrznego
48.Międzynarodowa społeczna gospodarka rynkowa jako wymóg solidarności
Zakończenie
Bibliografia
Spis podstawowych pojęć

 

Kategoria:
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK