Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   ETYKA. POCHODZENIE I ROZWÓJ MORALNOŚCI

   75,00 

   1 w magazynie

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 16,50x 25,50 cm, str, 320, miękka okładka wydawnicza. Stan bardzo dobry.

   Spis treści:

   • ROZDZIAŁ WSPÓŁCZESNA POTRZEBA ZDOBYCIA PODSTAW MORALNOŚCI . .Osiągnięcia nauki i filozofii w ciągu ostatnich stu lat. Postęp współczesnej techniki. — Możliwość stworzenia etyki ugruntowanej da naukach przyrodniczych. — Teorie moralności nowych czasów. — Zasadnicza wada współczesnych systemów etycznych. — Teoria walki o byt; nieprawidłowe jej ko-mentowanie. — Pomoc wzajemna w przyrodzie. — Przyroda nie jest amoralna. — Pierwszą naukę moralności człowiek czerpie z obserwacji przyrody.
   • ROZDZIAŁ ZARYSOWUJĄCE SIĘ PODSTAWY NO-WEJ ETYKI Co stanowi przeszkodę w rozwoju moralności. — Rozwój instynktu towarzyskości. — Entuzjazmująca sila etyki ewolucyjnej. — Idee i pojęcia moralne. — Poczucie obovv iązku. — Dwa, rodzaje czynów moralnych. — Znaczenie samodzielności. — Potrzeba osobistej twórczości. — Pomoc wzajemna, sprawiedliwość, moralność — jako podstawy naukowej etyki.
   • ROZDZIAŁ III: PIERWIASTEK MORALNY W PRZYRO-DZIETeoria Darwina o pochodzeniu uczucia moralnego u człowieka. — Zaczątki uczuć moralnych u zwierząt. — Pochodzenie uczucia obowiązku u człowieka. — Pomoc wzajemna — jako źródło powstania uczuć etycznych u człowieka. — Towarzyskość w świecie zwierzęcym. — Obcowanie dzikich ze zwierzętami. pierwotnych. Narodziny pojęcia sprawiedliwości wśród plemion
   • ROZDZIAŁ IV: POJĘCIA MORALNE II LUDÓW PIER-WOTNYCH. Rozwój instynktu towarzyskiego u dzikich. — Dwojaki cha-rakter wymagań moralnych u dzikich ludów — wypełnianie. jednych jest obowiązkowe, wypełnianie zaś drugich jest tylko pożądane — Sposoby społecznego oddziaływania na poszczególnego człowieka wśród dzikich w przypadku niewy-pełniania wymagań o charakterze obowiązującym. — Wprowadzenie zwyczajów i obyczajów (moeurs) pożytecznych dla społeczeństwa. — życie rodowe i sprawiedliwość rodowa. —Zróżnicowanie warstw społecznych na klasy i stany oraz dążenie poszczególnych grup do władzy i panowania nad innymi. –Ewolucja pierwotnych pojęć moralnych. — Niezbędna potrzeba zbadania tej ewolucji i określenie głównych podstaw etyki.
   • ROZDZIAŁ V: ROZWÓJ DOKTRYN MORALNYCH. — STAROŻYTNA GRECJA . . . Moralne pojęcia starożytnych Greków. — Nauka sofistów o mo-ralności. — Sokrates. — Platon. — Arystoteles. — Epikur. —Stoicy.
   • ROZDZIAŁ VI: CHRZEŚCIJASTWO. — WIEKI ŚREDNIE. — EPOKA ODRODZENIA . . Chrześcijaństwo. — Przyczyna powstania i powodzenia nauki chrześcijańskiej. — Chrześcijaństwo jako religia ubogich. —Chrześcijaństwo i buddyzm. — Główna różnica między chrze-ścijaństwem i buddyzmem a wszystkimi poprzedzającymi je religiami. — Społeczny ideał chrześcijaństwa. — Przekształce-nie pierwotnego chrześcijaństwa. — Przymierze Kościoła z Państwem. — Średniowiecze. — Protest ludów. przeciwko uciskowi Państwa i Kościoła. — Walka ludu z oficjalnym Kościołem i Państwem w wiekach średnich. — Wolne miasta i ruchy religijne (albigensi, lolardzi, husyCi). — Reformacja. —Epoka Odrodzenia. — Kopernik i Giordano Bruno. — Kepler i Galileusz. — Franciszek Bacon (z Werulamu). — Nauka Bacona o moralności. — Hugo Grotius. — Postęp doktryn moralnych w XVI ,stuleciu.
   • ROZDZIAŁ VII: ROZWÓJ TEORYJ MORALNOŚCI W CZA-SACH NOWOŻYTNYCH (XVII I XVIII STULECIE) . . Dwa kierunki w etyce czasów nowożytnych. — Hobbes i jego teoria moralności. — Cudworth i Cumberland. — Etyka Spino-zy. — John Locke. — Clarke. — Shaftesbury. — Hutcheson. — Leibniz.
   • ROZDZIAŁ VIII: ROZWÓJ.- TEORYJ MORALNOŚCI W CZASACH NOWOŻYTNYCH (XVII I XVIII STULECIE) . Początek nowej filozofii we Francji. — Montaigne i Charron.— Descartes. — Gassendi. — Bayle. — La Rochefoucauld. — La Mettrie. — Helvetius. — Holbach. — Encyklopedyści. Morelly i Mably. — Montesquieu. — Voltaire i Rousseau. — Turgot i Condoreet. — Dawid Hume. — Adam Smith.
   • ROZDZIAŁ IX: ROZWÓJ TEORYJ MORALNOŚCI W CZASACH NOWOŻYTNYCH (KONIEC XVIII I POCZĄTEK XIX STULECIA) Rozwój teoryj moralności w Niemczech. — Kant. — Wola i kategoryczny imperatyw w etyce Kanta. — Metafizyka obyczajów. — Fichte. Schelling. — Hegel. Schleiermacher.
   • ROZDZIAŁ X: ROZWÓJ TEORYJ MORALNOŚCI. WIEK XIX Teorie moralności angielskich myślicieli pierwszej polowy XIX stulecia. — Mackintosh i Stewart. — Bentham. — John Stuart Mill. — Schopenhauer. — Wiktor Cousin i Jouffroy. —August Comte i pozytywizm. — Kult ludzkości. — Moralność pozytywizmu. — Littrć. — Feuerbach.
   • ROZDZIAŁ XI: ROZWÓJ TEORYJ MORALNOŚCI (WIEK XIX). (C. d.) . Rozwój pojęcia sprawiedliwości. — Etyka socjalizmu. — Fourier, Saint-Simon i Robert Owen. — Proudhon. — Etyka ewolucyjna. — Darwin
   • ROZDZIAŁ XII: ROZWÓJ TEORYJ MORALNOŚCI (WIEK XIX). (C. d.) . Herbert Spencer. — Jego teoria moralności. — Zagadnienia etyki ewolucjonistycznej. — Rozwój pojęć moralnych u człowieka :z punktu widzenia socjologicznego. — Egoizm i al-truizm. — Sprawiedliwość i dobroczynność. — Państwo i jego rola w życiu społecznym.
   • ROZDZIAŁ XIII: ROZWÓJ TEORYJ MORALNOŚCI (WIEKXIX). (C. d.) .Teoria moralności M. Guyau. — Moralność bez powinności i sankcji. — „Moralna płodność”. — Zagadnienie poświęcenia w teorii moralności Guyau. — „Pełnia” życia i pragnienie ryzyka i walki. — Indywidualistyczny charakter teorii moralności Guyau. — Konieczność uzasadnienia etyki z punktu widzenia społecznego.
   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.