ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

Dziennik praw. Tom 13 [1832]

270,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Rok wydania

Miasto wydania

Format  10,5×17,5 cm, str. 464, (5), oprawa z epoki, półskórek ze złoceniami na grzbiecie.

Stan dobry (przetarcia oprawy, wpis własnościowy na przedniej wyklejce, nieaktualne pieczątki biblioteczne, pojedyncze drobne przybrudzenia).

Zeszyty nr 51-53.

Treść w j. rosyjskim i polskim.

W treści m.in.:

 • Przeniesienie stolicy obwodu kujawskiego do Brześcia.
 • Upoważnienie wydania bankowych biletów.
 • Postanowienie oznaczaiące gatunek papieru i koloru biletów bankowych.
 • Postanowienie dozwalaiące Uniwersytetowi Warszawskiemu przyiąć nazwanie Uniwersytetu Królewsko-Alexandrowskiego.
 • Postanowienie naznaczaiące założenie Szkoły Główney pod imieniem Królewskiego Uniwersytetu.
 • Postanowienie zaprowadzaiące Okręgi Dozorów Bóżniczych i oznaczaiące powinność rabinów.
 • Prawo o włóczęgach i żebrakach.
 • Dekrety wzbraniaiace officerom z Korpusu Ramoryna, Kamińskiego, Różyckiego i Rybińskiego powrotu do Cesarstwa Rossyjskiego i Królestwa Polskiego.
 • Postanowienie znoszące oddzielną administracyą przedmieścia Pragi i zamieniaiące ie w Cyrkuł Miasta Warszawy.
 • Postanowienie względem wyciągów głównych aktów i wyroków w czasie rewolucyi zapadłych.
 • Postanowienie upoważaniaiące Sądy karzące zwyczayne do sądzenia i karania byłych woyskowych polskich, lub udaiących się za takowych, tak iak każde inne prywatne osoby.
 • Postanowienie usuwaiące z obiegu bilety bankowe jednozłotowe w czasie rewolucyi w obieg puszczone.
 • Ogłoszenie Generał-Gubernatora Królestwa Polskiego kommenderującego Czynną Armią Xięcia Warszawskiego, unieważniaiące z woli Nayiaśnieyszego Pana wszelkie uchwały i postanowienia rządu rewolucyinego, i wszystko co z mocy lub na zasadzie onych mieysce mieć mogło; iako też obiawiaiące wolę Jego Ces. Król. Mości żeby nikt nie nosił Kokardy Polskiey, ale Cesarstwa Rossyiskiego.
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK