ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  Dziennik praw. Tom 13 [1832]

  270,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Rok wydania

  Miasto wydania

  Format  10,5×17,5 cm, str. 464, (5), oprawa z epoki, półskórek ze złoceniami na grzbiecie.

  Stan dobry (przetarcia oprawy, wpis własnościowy na przedniej wyklejce, nieaktualne pieczątki biblioteczne, pojedyncze drobne przybrudzenia).

  Zeszyty nr 51-53.

  Treść w j. rosyjskim i polskim.

  W treści m.in.:

  • Przeniesienie stolicy obwodu kujawskiego do Brześcia.
  • Upoważnienie wydania bankowych biletów.
  • Postanowienie oznaczaiące gatunek papieru i koloru biletów bankowych.
  • Postanowienie dozwalaiące Uniwersytetowi Warszawskiemu przyiąć nazwanie Uniwersytetu Królewsko-Alexandrowskiego.
  • Postanowienie naznaczaiące założenie Szkoły Główney pod imieniem Królewskiego Uniwersytetu.
  • Postanowienie zaprowadzaiące Okręgi Dozorów Bóżniczych i oznaczaiące powinność rabinów.
  • Prawo o włóczęgach i żebrakach.
  • Dekrety wzbraniaiace officerom z Korpusu Ramoryna, Kamińskiego, Różyckiego i Rybińskiego powrotu do Cesarstwa Rossyjskiego i Królestwa Polskiego.
  • Postanowienie znoszące oddzielną administracyą przedmieścia Pragi i zamieniaiące ie w Cyrkuł Miasta Warszawy.
  • Postanowienie względem wyciągów głównych aktów i wyroków w czasie rewolucyi zapadłych.
  • Postanowienie upoważaniaiące Sądy karzące zwyczayne do sądzenia i karania byłych woyskowych polskich, lub udaiących się za takowych, tak iak każde inne prywatne osoby.
  • Postanowienie usuwaiące z obiegu bilety bankowe jednozłotowe w czasie rewolucyi w obieg puszczone.
  • Ogłoszenie Generał-Gubernatora Królestwa Polskiego kommenderującego Czynną Armią Xięcia Warszawskiego, unieważniaiące z woli Nayiaśnieyszego Pana wszelkie uchwały i postanowienia rządu rewolucyinego, i wszystko co z mocy lub na zasadzie onych mieysce mieć mogło; iako też obiawiaiące wolę Jego Ces. Król. Mości żeby nikt nie nosił Kokardy Polskiey, ale Cesarstwa Rossyiskiego.
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK