ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  DZIENNIK PRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO, TOM LXIII

  330,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×24 cm, stron 451 + X, oprawa introligatorska półpłócienna.

  Stan dobry plus: plamy i zapisek kredką na stronie tytułowej tomu; podklejenia kilku kart; rdzawe plamki na niektórych kartach. 

  Dziennik praw Królestwa Polskiego, tom LXIII, numery 194-207.

  XIX-wieczny dwujęzyczny (polsko-rosyjski) dziennik urzędowy wydawany w Warszawie w latach 1815-1871. 

  Treść (wybór)

  Ukazy najwyższe
  5. Ukaz o podwyższeniu podatku podymnego z opłatą szarwarkową z dnia 30 grudnia (11 stycznia) 1864/65 r.
  9. Ukaz o poborze wojskowym z dnia 1 (13) czerwca 1865 r.
  13. Ukaz o karach za wypuszczenie w obieg marek i niewymianę onych na gotowiznę z dnia 19 (31) sierpnia 1865 r.
  20. Ukaz rozszerzający władzę Sądów Gminnych w rozpoznawaniu spraw cywilnych z dnia 30 listopada (12 grudnia) 1865 r.

  Postanowienia Namiestnika Królestwa
  2. Postanowienie znoszące Stowarzyszenie Felicjanek z dnia 4 (16) grudnia 1864 r.
  4. Postanowienie o zaprowadzeniu w Królestwie Polskim Zarządu Wojenno-Policyjnego z dnia 15 (27) grudnia 1863 r.

  Postanowienia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim
  1. Postanowienie o przewozie spirytusu i wódki z dnia 13 (25) listopada 1864 r.
  12. Postanowienie o sposobie wypłaty gotowych pieniędzy z tytułu operacji likwidacyjnej z dnia 4 (16) września 1865 r.
  19. Postanowienie o zbywaniu na użytek publiczny gruntów włościańskich z dnia 23 października (4 listopada) 1865 r.

  Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego
  2. Postanowienie o opłacie od psów w m. Warszawie
  8. Postanowienie o zajęciu gruntów w okolicach Warszawy na rozszerzenie Cmentarza Powązkowskiego

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK