ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  DZIEJE KULTURY POLSKIEJ. TOM IV. DZIEJE POLSKI POROZBIOROWEJ 1795 (1772) – 1914

  65,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15×22,5 cm, stron 639, oprawa twarda półpłócienna.

  Stan dobry (pieczątka na stronie redakcyjnej).

  Skrócony spis treści:

  • Słowo wstępne – Stanisław Łempicki.
  • Galicja 1772-1830: Społeczeństwo. Rząd germanizuje i kolonizuje. Cenzura.
  • Galicja 1831-1870: Centralizacja i biurokracja przeciw krajowi. Spiski, rabacja i zniesienie pańszczyzny. Kwestia ruska.
  • Galicja 1871-1914: Galicja autonomiczna obejmuje w narodzie rząd dusz. Nędza materialna. Wzrost miast i mieszczaństwa.
  • Zabór pruski 1795 (1772) – 1914: Wielkie Księstwo Poznańskkie. Zmiany chwilowe polityki, mimo stale wytkniętego celu germanizacji. Lud miejski i wiejski, szlachta.
  • Księstwo Warszawskie 1807-1815: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Konstytucja. Puławy.
  • Królestwo Kongresowe 1815-1830: Sprawa włościańska. Żydzi. Wojsko. Wolne mularstwo. Narodowość. Sławofilstwo. Spiski i powstanie. Wilno. Warszawa. Literatura ludowa i pedagogiczna.
  • Emigracja 1831-1863: Dzieje jej zewnętrzne; wewnętrzne: rozłam, stronnictwa, programy. Towarzystwo Demokratyczne z Centralizacją. Trzeci Maj. Hotel Lambert.
  • Królestwo 1831-1864: Stan kraju. Powstanie styczniowe. Szlachta.
  • Królestwo po powstaniu: Ruina nagła i odbudowa powolna. Socjalizm rosyjski przenika do kraju, jest antynarodowy, ale w końcu polszczeje. Rok przełomowu 1905: rozbudzone nadzieje; zdobycze narodowe, tracone w nowej reakcji. Kultura umysłowa. Powodzenie pozytywizmu i pracy "organicznej u podstaw' (oświeceniowej). Realizm aż do naturalizmu zamiast romantyzmu w powieści, liryce i krytyce.
  • Kraje zebrane 1831-1914: Skutki powstania listopadowego a styczniowego; zagajenie eksterminacji. Odmienne koleje w Kijowie i Wilnie. Rola Petersburga.
  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK